User Centered Design: Een introductie

User Centered Design: Een introductie
, Usabilla
@pveugen

‘De basis van goed ontwerpen is het creëren van een oplossing voor een probleem’ (Jeffrey Veen). Het ontwerpen en ontwikkelen van goede oplossingen voor eenvoudige problemen is vaak een moeizaam proces. User Centered Design is een methode om dit proces te stroomlijnen en in deelstappen tot een gebruiksvriendelijk resultaat te komen. In dit artikel wordt deze methode beknopt uitgelegd en wordt beschreven hoe je de gebruiker centraal stelt bij het ontwerp van je communicatie.

User Centered Design is een ISO-standaard vastgelegd als een methode of benadering om tot een bruikbaar systeem te komen. UCD wordt in ISO 13407 (1999) als volgt gedefinieerd: “Human-centred design is an approach to interactive system development that focuses specifically on making systems usable. It is a multi-disciplinary activity.” UCD draagt dus bij aan het vergroten van de usability van je product en is bruikbaar voor verschillende disciplines van ontwerp. Op welke wijze verloopt dit proces en hoe kan UCD bijdragen aan een gebruiksvriendelijk ontwerp?

Vier stappen
Het proces van User Centered Design kan gestructureerd worden in vier fases: analyse, ontwerp, evaluatie en implementatie. UCD is geen lineair proces, een cyclus of een deel van de cyclus zal doorgaans meerdere keren doorlopen worden.

{title}

1. Analyse
De eerste stap in de methode van User Centered Design is het creëren van een visie en het vaststellen van je doelstellingen. Het communicatie probleem wordt in deze fase onderzocht en beschreven. De doelgroep staat hierbij uiteraard centraal. Het verzamelen van informatie over de kennis, ervaringen en vaardigheden van je bezoeker geeft handvatten voor de andere fases van het ontwerpproces. Op basis van een probleemanalyse en een beschrijving van de doelgroep kunnen gebruikerstaken beschreven worden en kan de informatiestructuur worden vastgelegd.

 1. Vaststellen van visie en doelstellingen
 2. Analyse van de doelgroep
 3. Gebruikerstaken bepalen
 4. Informatiestructuur vastleggen

2. Ontwerp
De fase van het ontwerp kan in een proces meerdere malen doorlopen worden, afhankelijk van het aantal momenten van evaluatie. Er wordt in deze fase gestart met conceptuele ontwikkeling en het creëren van een mentaal model. Het creëren van moodboards, het bepalen van een navigatiestructuur, maken van storyboards, schetsen en non-functionele prototypes zijn de eerste stappen in het ontwerpproces en kunnen worden samengevat als “low-fidelity prototypes”. Na de ontwikkeling en evaluatie van deze concepten kunnen functionele (online) prototypes worden uitgewerkt en geëvalueerd (“high-fidelity prototypes”).

 • Low-fidelity prototypes (moodboards, schema’s, schetsen, concepten)
 • High-fidelity prototypes (functionele protypes)

3. Evaluatie
Na iedere tussenstap in het ontwerpproces kan er evaluatie plaatsvinden. Hierbij kan onder andere onderscheid gemaakt worden tussen “user-driven” en “expert-driven” evaluatiemethodes. De keuze voor een evaluatiemethode is afhankelijk van het beschikbare budget, beperkingen in tijd, beschikbare gebruikers en de vorm van een concept. Voorbeelden van methodes die uitgevoerd kunnen worden met gebruikers zijn ‘cognitive walkthrough’, ‘focus groups’, ‘co-discovery method’ en het ‘think aloud protocol’. Expert-driven methodes worden uitgevoerd door experts met uitgebreide kennis van het onderwerp van de communicatie of kennis op het gebied van design / usability. Voorbeelden hiervan zijn evaluaties op basis van heuristieken (van der Geest & de Jong, 2000), ‘role-playing walkthrough’ en ‘usability inspection’.

4. Implementatie
De laatste stap in het ontwerpproces is het uitwerken van prototypes op basis van de resultaten van de evaluatie. Ook na de implementatie is het verstandig om te evalueren en een ontwerp waar nodig bij te schaven. Hier kunnen bijvoorbeeld analyses op basis van bezoekersstatistieken of user-driven methodes voor gebruikt worden.

Verder lezen

Dit artikel is een korte introductie op een reeks artikelen over user centered design en usability. De komende periode zal ik schrijven over user experience, usability, onderzoeksmethoden en cases. Ik zal daarbij regelmatig proberen een verbinding te leggen tussen de praktijk en (wetenschappelijk) onderzoek. Vragen of tips zijn uiteraard van harte welkom.


Geplaatst in

DelenEr zijn 4 reacties op dit artikel

 • Ik zou de eerste stap, Analysis, nog opsplitsen in twee delen. Analyse van de doelgroep eerst en dan pas visie en doelstellingen bepalen. De gebruiker staat namelijk centraal, zonder een duidelijk profiel van de gebruiker kun je niet beginnen met user centered design.

  Ben benieuwd naar de volgende artikelen!

  geplaatst op
 • Tim: Wanneer je probleemoplossend te werk gaat, dan definieer je op basis van een (communicatie-)probleem je doelstellingen en/of visie. Een duidelijke definitie van het probleem en de doelstellingen geven je handvatten voor een uitgebreide analyse van je doelgroep.

  geplaatst op
 • Mooi stukje tekst! Helder kort en bondig. Ik zet je in mijn bronnen van het portfolio.

  Groetjes Anita Bozelie

  geplaatst op
 • Kort en bondig. Wel jammer dat er zo'n hype is op een 'term' die vooral neerkomt testen en aanpassen.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.