Over-the-top video gebruik rukt steeds verder op

Ooyala's Global Video Index Q1 2012 toont verdere groei online video

Over-the-top video gebruik rukt steeds verder op

In februari van dit jaar signaleerde Ooyala in haar Global Video Index kwartaalrapport (Q4/2011) dat de kijktijd naar online video aanzienlijk aan het versnellen is. In de eerste 3 maanden van 2012 heeft deze trend zich verder doorgezet. Consumenten kijken niet naar andere content, maar kijken meer en langer via connected devices. Dit geldt voor zowel smartphones (+36%), tablets (+58%) als PC’s (+24%).

Voor wat betreft de zgn. long form video (content langer dan 10 minuten) is het opvallend dat het aandeel van connected TV’s (incl. game consoles) in Q1/2012 is gestegen van 57% naar 88%. Het aantal kijksessies op connected TV’s bleef het afgelopen kwartaal ongewijzigd, maar de gemiddelde kijktijd per play is spectaculair gestegen met 87%. Dit wijst erop dat het kijken naar over-the-top-video steeds meer gemeengoed wordt (de knop wordt ingedrukt en minder snel weggezapt), mede vanwege het feit dat steeds meer oorspronkelijke TV-programma’s online beschikbaar komen.


De introductie van de nieuwe iPad 3 heeft ertoe geleid dat ook de gemiddelde kijktijd via tablets met 26% is gestegen. Let wel: de iPad heeft in dit marktsegment een marktaandeel van 95% en als Apple’s concurrentie (m.n. Android en  Windows 8) de geplande grootschalige uitrol van tablets (en platforms) eindelijk weet te effectueren dan zal de totale kijktijd via tablets wellicht spectaculair toenemen.

Wat, waar en wanneer?

Uit het Ooyala onderzoek (200 miljoen+ unieke gebruikers) blijkt geen eenduidig kijkgedrag; dit aanzienlijk verschilt per apparaat, locatie en tijdstip van de dag/week.

De consumptie van video via tablets is gedurende weekdagen m.n. hoog in de ochtend, voordat men de deur uitgaat naar kantoor/school. Gedurende de dag ligt dit relatief laag om vervolgens omhoog te schieten in de avonduren. In het weekend is duidelijk minder sprake van een hoog ochtenduren gebruik. Voor PC’s geldt zowel op weekdagen als gedurende het weekend voornamelijk een hoog gebruik gedurende de dag, dat vervolgens vanaf de vroege avonduren afvlakt.

Het Smart Phone gebruik vertoont alle dagen van de week een meer constant patroon, maar ook daar is een stijging zichtbaar vanaf 6 uur ’s avonds. Het zal niet verbazen, dat kijken via Connected TV en game consoles vanaf het eind van de middag oploopt en analoog aan traditioneel TV gebruik, piekt gedurende prime-time. In het weekend ligt de video consumptie dan ook aanzienlijk hoger.


Nu steeds meer consumenten de gang naar de diverse online Over-The-Top platforms weten te maken en kijkcijfers snel groeien, lijkt ook de commercialisering van vooral  gratis toegankelijke diensten eenvoudiger te worden. Ook daaromtrent wordt in het rapport een aantal ideeën aangedragen. Aangezien voor Connected TV’s de gemiddelde kijktijd naar OTT content in het afgelopen kwartaal bijna is verdubbeld, is het vooral voor deze categorie te overwegen om ook zgn. midroll commercials uit te spelen.

Het volledige Global Video Index Report Q1 2012 is hier te downloaden.


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.