MSN, de overheid en privacy

27 januari 2006, 07:20

MSN Search Champs bagdeEr was vorige week veel te doen over het leveren van search data aan de Amerikaanse overheid en de privacy die daarmee geschonden zou worden. De overheid wilde een set data van de zoekmachines om onderzoek te doen naar hoe kinderen beschermt kunnen worden tegen het zien van porno op internet. Google weigerde de data, uit privacy-overwegingen, te leveren terwijl MSN en Yahoo! dit wel deden.

Ook op de MSN Search Champs zaten veel mensen met vragen over dit onderwerp en dus werd een extra sessie ingelast waar vice-president van MSN, Christopher Payne en het hoofd juridische zaken het een en ander uitlegden over om welke data het precies ging en welk standpunt MSN hierin inneemt.

De feiten

MSN kreeg bijna een halfjaar geleden de vraag een set data te leveren van een bepaalde week om daarmee onderzoek te doen naar hoeveel porno er is op het internet en hoe veel er naar porno wordt gezocht.

Om zeker te zijn dat er geen privacygevoelige informatie zou worden geleverd heeft MSN met de overheid onderhandeld en zijn ze samen tot een compromis gekomen waarin een wat kleinere set werd geleverd. Concreet ging het om twee lijsten:

  • Een lijst met random keywords waarop gedurende een week gezocht is met daarachter hoe vaak er in die periode op gezocht is.
  • Een lijst random geselecteerde url’s van random websites uit de index.

Beide lijsten bevatten geen IP adressen of andere gegevens waarmee unieke bezoekers geïdentificeerd kunnen worden.

Nu ik dat zo hoor moet ik toch toegeven dat de hele discussie van vorige week een beetje uit proportie was. (Ik geef toe, daar heb ik zelf ook aan meegedaan) MSN heeft met de overheid onderhandeld en is tot een dataset gekomen die zowel de privacy van zoekers beschermt als de overheid helpt met hun onderzoek. Dus ik zie niet meer echt een probleem.

Tranparantie en samenwerking

Uiteraard ontstond de nodige discussie en kwamen vragen en suggesties uit de zaal. De mensen van MSN gaven toe dat ze niet hadden verwacht dat het geven van deze data zoveel stof zou doen opwaaien. Ze hadden er een half jaar geleden eigenlijk niet zo bij stilgestaan. Wat duidelijk uit de discussie kwam is het gebrek aan openheid rond de hele zaak. MSN had beter openheid kunnen geven op het moment dat de data werd gegeven. Ze gaven aan daar in de toekomst beter mee om te gaan.

Een van de aanwezigen kwam met het advies om dit soort zaken in het vervolg samen met Google en Yahoo! aan te pakken. Als ze samen een standpunt innemen waarin zowel de privacy wordt gewaarborgd als de overheid wordt geholpen zou er niet zo’n probleem moeten zijn. Daarbij is openheid natuurlijk erg belangrijk.

Zelfde data straks ook beschikbaar voor onderzoek

Het ironische is dat MSN enkele dagen geleden MSN Live Labs gelanceerd heeft. (daarover van de week meer) Een onderdeel van dit programma is het beschikbaar stellen van search gegevens om academisch onderzoek mee te doen. Iedereen die academisch onderzoek doet naar search gerelateerde onderwerpen en een goede reden heeft, komt in principe in aanmerking om search data van MSN te krijgen. Het gaat hier in feite om het zelfde soort lijsten als die nu aan de overheid worden gegeven.

Marketeer voor betekenisvolle bedrijven.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!