KPN schendt privacy van haar klanten

26 augustus 2003, 16:47

Sinds geruime tijd stelt KPN de adresgegevens van abonnees met een geheim nummer aan derden ter beschikking voor direct marketing, zonder de abonnee daarover expliciet te informeren. Deze handelwijze is, onder de in het onderzoek geconstateerde omstandigheden, onrechtmatig.

Dat is de voornaamste conclusie uit het onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) naar het beleid van KPN wat betreft geheime nummers. Het CBP voerde dit onderzoek uit in samenwerking met de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Het CBP verzoekt KPN om binnen 4 weken te laten weten op welke wijze en binnen welke termijn zij de geconstateerde onrechtmatigheid zal opheffen en klanten actief gaat informeren over het beleid aangaande geheime nummers.

Het CBP en de OPTA zijn van mening dat er een gerechtvaardigde, grotendeels door KPN zelf opgeroepen verwachting leeft bij de abonnee dat adresgegevens behorende bij geheime nummers niet aan derden worden gegeven voor direct marketing. In 1993 nog liet PTT Telecom (nu KPN) consumenten expliciet weten dit niet te zullen doen. Midden jaren ?90 heeft KPN haar beleid veranderd zonder dat de abonnee met een geheim nummer of consumenten hiervan voldoende op de hoogte werden gesteld. Nog in haar nieuwsbrief van februari-maart 2002 legt KPN -op de hoogte van de onduidelijkheid rond ?geheime nummers?- de abonnees niet uit dat hun adresgegevens voor direct marketing verkocht worden en evenmin dat zij hiertegen bezwaar kunnen maken.

Het CBP en de OPTA, toezichthouder op de naleving van de Telecommunicatiewet (Tw), zijn dit onderzoek in juli 2002 gestart naar aanleiding van klachten en verzoeken om informatie.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Bron:

http://www.cbpweb.nl

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!