De impactvolle Google update die niemand ziet

28 november 2012, 10:28

Google Venice update geeft lokale websites voorrang

Google voert jaarlijks meer dan 500 updates door aan het zoekmachinealgoritme.

Een update die veel impact heeft, maar die je snel over het hoofd ziet, is bekend als de ‘Google Venice update’. Google stelt namelijk automatisch de locatie in waarvandaan je zoekt en past je zoekresultaten daar sterk op aan.

Een uitgebreid overzicht van de werking en impact hiervan. En hoe je hierop in kunt spelen.

Google algoritme updates

Zoekmachine Google wijzigt de zoekalgoritmes continu. Sommige updates zijn duidelijk merkbaar en krijgen vaak een eigen naam, zoals de Google Panda update of Google Penguin update. Maar de meeste updates zijn klein en nauwelijks merkbaar.

Vanaf 2012 is Google overigens transparanter geworden en geeft het bedrijf per maand inzicht in de algoritme updates (in de ‘Search quality highlights’ serie op hun Inside Search blog).

Google Venice update

Van de algoritme updates licht ik er twee updates van februari dit jaar uit.

1) De zichtbare Venice update

De eerste algoritme update die ik eruit licht is duidelijk zichtbaar:

“Improvements to ranking for local search results. [launch codename “Venice”] This improvement improves the triggering of Local Universal results by relying more on the ranking of our main search results as a signal.”

Het zinnetje ‘triggering of Local Universal results’ geeft allereerst aan dat lokale zoekresultaten vaker worden getoond. Het stukje ‘Universal’ geeft aan de lokale zoekresultaten worden geïntegreerd in de ‘hoofd’-zoekresultaten.

Je kent ze wel, de resultaten op basis van Google Maps, duidelijk bij elkaar in een blok:

Afbeelding 1: voorbeeld van ‘Local Universal’ zoekresultaten

Afbeelding 1: voorbeeld van ‘Local Universal’ zoekresultaten

Het feit dat Google vaker zo’n blok met lokale zoekresultaten toont, zorgt er natuurlijk voor dat andere zoekresultaten omlaag ‘geduwd’ worden. En dat heeft uiteraard impact.

Echter, de tweede algoritme update die ik uitlicht, is minder duidelijk zichtbaar maar heeft minstens dezelfde impact.

2) De ‘onzichtbare’ Venice update

Ik sta echter met name stil bij de tweede algoritme update uit februari dit jaar:

“Improved local results. We launched a new system to find results from a user’s city more reliably. Now we’re better able to detect when both queries and documents are local to the user.”

Google heeft dus een nieuw systeem geïntroduceerd dat de locatie (specifiek de stad) van zoekmachinegebruikers koppelt aan zoekresultaten over diezelfde locatie.

Als zoekmachinegebruiker merk je dit nauwelijks, maar de zoekresultaten worden hierdoor duidelijk beïnvloed. Dit laat zich duidelijk uitleggen aan de hand van een paar voorbeelden hieronder.

Zonder locatie

Tot begin 2012 zocht een Google gebruiker eigenlijk altijd standaard in de zoekresultaten uit heel Nederland.

Bijvoorbeeld:

Afbeelding 2: zoekresultaten uit heel Nederland

Je ziet hier de vertrouwde zoekresultaten van Google. Met advertenties bovenin (met de gele achtergrond), advertenties aan de zijkant (inclusief de dit jaar geïntroduceerde Google Shopping extensies) en de organische zoekresultaten, in totaal 10 stuks.

Nieuwe layout zoekresultaten

Google rolt deze maand (november 2012) een nieuwe layout uit van de zoekresultaten, waarbij de navigatie aan de linkerzijde is verplaatst naar boven. De zoekresultaten uit afbeelding 2 zien er nu dus als volgt uit:

Afbeelding 3: zoekresultaten uit heel Nederland (nieuwe Google layout)

Met locatie (automatisch)

Echter, sinds begin 2012 is Google actiever de locatie waarvandaan je zoekt gaan gebruiken. Zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt, stelt Google automatisch de plaats in waarvandaan je zoekt.

Een voorbeeld:

Afbeelding 4: zoekresultaten met automatisch ingestelde locatie

Afbeelding 4: zoekresultaten met automatisch ingestelde locatie

Locatieherkenning

Merk op dat ik in Google Chrome niet ingelogd ben met mijn Google account en de zogeheten ‘incognito modus’ gebruik.

Pagina’s die je in Incognito modus bekijkt, worden niet weergegeven in je browser- of zoekgeschiedenis, en laten verder geen sporen (zoals cookies) op je computer achter (zie informatiepagina Google).

Dit betekent dus dat Google informatie van mij NIET kan gebruiken (bijvoorbeeld uit cookies) of vanuit mijn Google account. Maar toch herkent Google mijn locatie en stelt dit automatisch in!

Google herkent je locatie automatisch op basis van met name je IP-adres (lees meer in Google Helpcentrum).

Locatie gebonden zoekresultaten

En de zoekresultaten worden overduidelijk op je IP-adres aangepast. Allereerst met de lokale ‘Universal’ zoekresultaten:

Afbeelding 5: verschil ‘Universal’ zoekresultaten met en zonder automatisch ingestelde locatie

Afbeelding 5: verschil ‘Universal’ zoekresultaten met en zonder automatisch ingestelde locatie

Scheiding Organisch vs Universal

Deze lokale zoekresultaten zijn natuurlijk niet nieuw of schokkend. Google past Universal Search al toe vanaf mei 2007.

Echter, bij Universal Search is er altijd een duidelijke (visuele) scheiding tussen de (10) organische zoekresultaten en de geïntegreerde ‘Universal’ zoekresultaten.

Maar dit onderscheid wordt sinds de Venice update steeds minder duidelijk.

‘Onzichtbare’ lokale zoekresultaten

Als je in bovenstaand voorbeeld verder omlaag scrolt, dan zie je pas echt het ‘onzichtbare’ effect van de Google Venice update:

Afbeelding 6: nieuwe ‘Venice’ zoekresultaten op basis van automatisch ingestelde locatie

Afbeelding 6: nieuwe ‘Venice’ zoekresultaten op basis van automatisch ingestelde locatie

Hier markeer ik twee organische zoekresultaten uit de omgeving van mijn automatisch ingestelde locatie die ertussen zijn geplaatst.

Ik noem dit de ‘onzichtbare’ Venice update, omdat er – in tegenstelling tot Universal Search – geen scheiding is tussen de standaard organische zoekresultaten en de geïntegreerde (in dit geval lokale) zoekresultaten.

De meeste zoekmachinegebruikers zullen niet direct in de gaten hebben dat Google dit doet. Vandaar natuurlijk de gekozen titel bovenaan dit artikel.

Nog meer onzichtbaar

Zoals gezegd, rolt Google deze maand een nieuwe layout van de zoekresultaten uit, waarmee de automatische locatieherkenning niet meer direct zichtbaar is.

Waar je tot voor kort de automatisch ingestelde locatie aan de linkerzijde terugzag, is deze nu verborgen onder de nieuwe navigatieoptie ‘Zoekhulpmiddelen’.

Afbeelding 7: automatisch ingestelde locatie is niet meer direct zichtbaar

Afbeelding 7: automatisch ingestelde locatie moet je zelf opzeoeken en is niet meer direct zichtbaar

Top 10 wordt top 7 (of minder)

De impact van de Google Venice update moge duidelijk zijn: de eerste zoekresultatenpagina van Google bevat niet meer standaard 10 dezelfde organische zoekresultaten.

Deze verandering was tot nu toe alleen het geval wanneer je ingelogd was met je Google account. Dan worden jouw persoonlijke zoekresultaten ook iets aangepast op basis van je eerdere zoekopdrachten en bezochte websites. Maar nu ‘personaliseert’ Google je zoekresultaten dus ook alleen al op basis van de locatie waarvandaan je zoekt.

In de meeste gevallen blijft nu de top 7 van de standaard organische zoekresultaten uit heel Nederland op de eerste pagina staan, maar vaak ook slechts de top 6.

In een enkele situatie worden er 5 lokale zoekresultaten ingevoegd en blijven er dus slechts 5 organische zoekresultaten over vanuit de standaard zoekresultaten:

Afbeelding 8: nieuwe ‘Venice’ zoekresultaten op basis van automatisch ingestelde locatie

Afbeelding 8: voorbeeld nieuwe ‘Venice’ zoekresultaten op basis van automatisch ingestelde locatie

De eerste pagina

Stond je vorig jaar nog in de top 10 en dus op de eerste pagina van Google? Dan sta je er tegenwoordig vaker een stuk lager in beeld of simpelweg op pagina 2. En alle eyetracking onderzoeken laten elk jaar weer zien dat mensen met name de bovenste zoekresultaten bekijken en nauwelijks verder kijken dan de eerste zoekresultatenpagina.

Bij de ‘Venice’ zoekresultaten blijft meestal de top 3 van de ‘standaard’ zoekresultaten uit heel Nederland gelijk en worden de lokale zoekresultaten vanaf positie 4 geïntegreerd. Al is dat zeker niet altijd het geval.

Rank checker meet dit niet!

Een ander probleem doet zich voor in het rapporteren van rankings. Veruit de meeste rank checker tools, die automatisch de posities op zoekwoorden meten (SEOmoz, Raven Tools, etc.), rapporteren de standaard zoekresultaten uit heel Nederland. In je ranking rapportages zie je dus niet dat de Google Venice update aan het werk is!

Cijfers: hoe vaak is Venice in actie?

Niet voor elke zoekopdracht zal het ‘Venice’ algoritme in werking treden, omdat eenvoudigweg niet elke zoekopdracht een lokale intentie heeft. Dat geldt voor het grootste gedeelte van alle zoekopdrachten.

Afbeelding 9: voorbeeld zoekopdracht zonder lokale intentie

Afbeelding 9: voorbeeld zoekopdracht zonder lokale intentie

De cijfers zijn niet volledig bekend, maar het is een veilige aanname dat dit gebeurt bij minstens 25% van alle zoekopdrachten op Google (bron).

Voor mobiele zoekers is dit cijfer wel bekend: 40% van alle zoekopdrachten bij Google in 2011 hebben een lokale intentie.

Afbeelding 10: 40% mobiele zoekopdrachten is lokaal (Google/Performics onderzoek)

Afbeelding 10: 40% mobiele zoekopdrachten is lokaal (Google/Performics onderzoek)

Zeker met de groei van mobiele zoekopdrachten, met name gestuwd door de groei van tablets, zullen deze percentages alleen maar groeien. En daarmee de impact van de Google Venice update.

Inspelen op Venice update

Het is inmiddels wel duidelijk dat de Google Venice update een behoorlijke impact heeft. Dat is natuurlijk vervelend voor de ‘oude’ manier waarop zoekmachine-optimalisatie (SEO) werd bedreven. Een ranking in de top 10 of zelfs de top 5 van Google zorgt niet meer gegarandeerd voor dezelfde hoeveelheid bezoekers. Maar het biedt uiteraard ook kansen.

1) Optimaliseren zichtbare Venice resultaten

Allereerst kun je een website optimaliseren voor de ‘zichbare’ Google Venice zoekresultaten. En dat heeft absoluut nut.

Kijk maar eens naar een eyetracking onderzoek van de ‘Universal’ lokale zoekresultaten in Google:

Afbeelding 11: eyetracking onderzoek lokale ‘Universal’ zoekresultaten (bron: SEOmoz)

Afbeelding 11: eyetracking onderzoek lokale ‘Universal’ zoekresultaten (bron: SEOmoz)

Het is duidelijk dat de geïntegreerde lokale zoekresultaten de meeste aandacht krijgen.

Lokale ranking factoren

De belangrijkste factoren waarop je ranking in lokale zoekresultaten – zowel binnen Google Maps zelf als geïntegreerd via Universal Search – wordt gebaseerd, zijn:

 1. Het fysieke adres

 2. Categorie associatie

 3. Nabijheid adres (t.o.v. gezochte locatie)

 4. Autoriteit van de website

 5. Hoeveelheid ‘citaties’

Ik ga hier niet uitgebreid in op de optimalisatie hiervan, omdat er al veel over geschreven is. Lees bijvoorbeeld:

2) Optimaliseren ‘onzichtbare’ Venice resultaten

Ik sta met name even stil bij het optimaliseren voor de ‘onzichtbare’ Google Venice zoekresultaten.

Laten we eerst nog een keer kijken naar het voorbeeld voor ‘pizza’:

Afbeelding 8: nieuwe ‘Venice’ zoekresultaten op basis van automatisch ingestelde locatie

Afbeelding 8: voorbeeld nieuwe ‘Venice’ zoekresultaten op basis van automatisch ingestelde locatie

Er zijn 2 soorten websites die nu tussen de ‘standaard’ organische zoekresultaten geplaatst worden:

 1. Nieuwe (lokale) website

  De site van een bedrijf dichtbij de automatisch ingestelde locatie

 2. Bestaande website, maar nieuwe (lokale) pagina

  Een pagina over de automatisch ingestelde locatie, maar dan van een bestaande site die al in de ‘standaard’ top 10 stond

1. Nieuwe (lokale) website

De meeste websites in de 'onzichtbare' Venice zoekresultaten zijn lokale websites. Een voorbeeld van een nieuwe (lokale) website, gebaseerd op de automatisch ingestelde locatie, is in dit voorbeeld “Restaurant La Pizza”.

Dit is een interessant voorbeeld, omdat het een flash site betreft. En Google snapt daar nog steeds weinig van, zoals je duidelijk kunt zien in de Google cache:

Afbeelding 12: Google cache laat zien dat de tekst in Flash niet indexeerbaar is

Afbeelding 12: Google cache laat zien dat de tekst in Flash niet indexeerbaar is

Waarom scoort deze site dan toch?

Eenvoudig: op basis van de goede ranking in Google Maps (Google “Plaatsen”). En die verdient het restaurant met name door het (relatief) hoge aantal (Google) recensies:

Afbeelding 13: voorbeeld Google Maps ranking

Afbeelding 13: voorbeeld Google Maps ranking

Het restaurant heeft overigens ook een aantal (goede) recensies op andere sites, zoals Iens.nl, Smulweb.nl en Eet.nu, die ook meewegen in de ‘local search’ ranking (de Iens.nl pagina over ditzelfde restaurant scoort overigens ook nog apart als “Venice-resultaat”).

Ranking factoren

Om kans te maken op een geïntegreerde positie tussen de ‘Venice’ zoekresultaten, is het dus belangrijk om een Google Places pagina voor je bedrijf (of voor elke lokale vestiging) te hebben. Een goede ranking in Google Maps is vervolgens noodzakelijk om kans te maken op een ‘Venice’ positie.

Aan je Google Places pagina moet vervolgens natuurlijk wel een website gekoppeld zijn. Bij voorkeur bevat je website de adresgegevens, maar ik zie meerdere voorbeelden (zoals hierboven) waarbij een goede lokale ranking wordt gerealiseerd zonder adresgegevens op de website.

Het optimaliseren van je bedrijfsvermelding binnen Google Maps/Plaatsen levert je ook een grote kans op om opgenomen te worden als “Venice-zoekresultaat”.

2. Bestaande website, maar nieuwe (lokale) pagina

Het tweede type website dat je terugziet op “Venice-posities”, zijn websites die al een positie in de standaard top 10 resultaten hebben (zonder automatisch ingestelde locatie).

In bovenstaand voorbeeld is dat bijvoorbeeld Thuisbezorgd.nl. Deze website scoort normaal al in de top 10 op ‘pizza’, maar na de Venice update kiest Google hier een pagina gerelateerd aan de automatisch ingestelde locatie.

Waarom scoort deze pagina?

Deze pagina profiteert met name van de bestaande top 10 ranking op ‘pizza’. Verder bevatten de basiselementen van de pagina de plaatsnaam: browser titel (uitleg), meta tag description (uitleg), URL en de tekst.

Inmiddels heeft Google de voorbeeld-pagina weer vervangen door de algemene pagina van thuisbezorgd.nl. Dat geeft aan dat het Google Venice algoritme nog steeds in ontwikkeling is en continu op zoek is naar de meest relevante lokale resultaten.

Ranking factoren

De belangrijkste stappen die je moet nemen om te optimaliseren voor dit type ranking zijn:

 1. Maak een pagina over de locaties waar je actief bent

 2. Optimaliseer de belangrijkste meta informatie (browser titel, meta description)

 3. Optimaliseer de tekst: schrijf 2 of 3 zinnen unieke tekst over de betreffende locatie

 4. Biedt de content/informatie aan die jij over de locatie te bieden hebt

Is dat geen duplicate of thin content?

Je vraagt je wellicht af of het aanmaken van pagina's over allerlei locaties/plaatsen geen “duplicate content” (uitleg) of “thin content” is. Want dubbele content werkt je rankings juist tegen. En “thin” content, content dat identiek is aan content op andere pagina’s, wordt er juist uitgefilterd door de Google Panda update.

Nee. Maak je geen zorgen. Google’s Matt Cutts zegt er zelf over:

“In addition to address and contact information, 2 or 3 sentences about what is unique to that location and they should be fine.” (bron).

Belangrijk is wel dat je het daarbij laat. Herhaal dus niet op elke lokale pagina de omschrijving van je bedrijf of alle redenen waarom men bij jou zou moeten kopen.

Bonus stappen

Naast de ‘basics’ zijn er nog twee stappen die je kunt ondernemen om je lokale ranking te verbeteren:

 1. Gebruik lokale ‘markup’

 2. Upload een KML bestand

 3. Doe lokale linkbuilding

1. Gebruik lokale ‘markup’

Zoekmachines houden van gestructureerde data. En wanneer je informatie op jouw website structureert, toont Google dit steeds vaker in de zoekresultaten. Dit is beter bekend als ‘Rich snippets’.

Lees meer hierover in de uitleg van Google (en gebruik bijvoorbeeld een tooltje).

2. Upload een KML bestand

KML is de standaard die Google Earth en Google Maps gebruiken om lokale informatie te structureren. Je kunt zelf een KML bestand maken met alle gegevens van de locaties van jouw bedrijf/organisatie. Google heeft er zelfs een handleiding voor geschreven.

Dit is met name interessant wanneer je op grote schaal locaties aanbiedt en beheert (tip: ook hier zijn tools voor, zoals de Geo Sitemap Generator).

3. Doe lokale linkbuilding

Een derde stap die je kunt doen om het maximale uit je lokale ranking te halen, is “lokale linkbuilding”. Zoals je hierboven kunt lezen, is de autoriteit van je website in ieder geval een belangrijke ranking factor. Linkbuilding heeft dus altijd zin.

Maar je kunt ook specifiek linkbuilding uitvoeren voor jouw lokale bedrijfswebsite of voor een pagina over een locatie. Zorg er dan voor dat je vanaf andere belangrijke websites over de betreffende locatie links ontvangt.

Conclusie

De Google Venice update geeft voorrang aan lokale websites op basis van de locatie waarvandaan je zoekt. Dit doet Google automatisch.

Naast het duidelijk te onderscheiden blok lokale zoekresultaten, worden er echter ook lokale websites tussengevoegd in de organische zoekresultaten. Dit is niet direct zichtbaar, maar heeft veel impact. De 'normale', standaard zoekresultaten worden hierdoor naar beneden gedrukt. Een top 10 positie op een zoektermen betekent dus vaak niet meer een positie op de eerste zoekresultatenpagina.

Met name een hoge ranking in Google Maps is een belangrijke factor om opgenomen te worden als lokale website in de 'Venice-zoekresultaten'. Daarnaast kun je een website, die al goed scoort op een (lokale) zoekterm, uitbreiden met individuele pagina's per locatie/plaats.

Eduard Blacquière
Freelance SEO Consultant bij Edwords Consultancy

Eduard is freelance SEO consultant. Hij helpt bedrijven hun bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar een data-gedreven SEO & digitale marketing strategie. EdWords.nl is zijn blog en z'n specialisatie is SEO. Als blogger en spreker deelt Eduard kennis en hij is mede-oprichter van het jaarlijkse Friends of Search congres.

Categorie
Tags

38 Reacties

  Laurens T

  Mooie uiteenzetting Eduard. Bedankt!


  28 november 2012 om 13:58
  Jan-Willem B

  Goed overizcht en leuke insteek met ‘verborgen’ resultaten.

  Voor het checken van rankings is Advanced Web Ranking een goed pakket. Hier kan je per locatie de zoekresultaat pagina’s in de gaten houden.


  28 november 2012 om 15:45
  arnout

  Edward, mooie uiteenzetting, maar een gedachte wil ik met je delen namelijk dat het het ssid van de omliggende WiFi punten zijn die je locatie bepalen en niet je ip adres….ondanks wat Google zegt…


  29 november 2012 om 06:10
  Robert van Heerde

  Helder artikel zeg!

  Ik vraag mij alleen af waarom Places resultaten niet worden weergegeven wanneer je bijvoorbeeld zoekt op ”Webdesign bureau”.

  Ik snap wel dat digitale diensten niet locatiegebonden zijn, maar ik denk dat veel mensen waarde hechten aan persoonlijk contact. Een kennismakingsgesprek op locatie bijvoorbeeld.. Dan heb je wel degelijk iets aan die Places resultaten.


  29 november 2012 om 09:39
  eduardblacquiere

  @Laurens

  Dankjewel!

  @Jan Willem

  Dank.

  En goede aanvulling van AWR

  @Arnout

  De ssid van wifi punten wordt absoluut gebruikt door Google, maar er is natuurlijk niet altijd een wifi connectie.

  Google combineert alle locatiegegevens (denk bijv. ook aan je opgegeven locatie in je Google+ profiel etc.) en weet daarmee behoorlijk nauwkeurig je locatie.

  @Robert

  Google baseert de lokale resultaten hoofdzakelijk op basis van klikgedrag van zoekers.

  Wanneer Maps/Places veel gebruikt worden bij het zoeken naar een webdesign bureau, zal Google lokale resultaten laten zien.


  30 november 2012 om 15:26
  eduardblacquiere

  @Petra

  Ik koppel Thuisbezorgd niet aan thin of duplicate content, maar ik waarschuw er in het algemeen wel voor.

  De link die je stuurt gaat over andere praktijken

  @Joyce

  Dankje.

  De Venice update heeft niets te maken met social media of specifiek Google+…


  1 december 2012 om 20:55
  Joyce Oude Elferink

  @Eduard ok…maar het blok rechts naast resultaten met link naar Google+ is volgens mij nieuw. Mij in ieder geval nog niet eerder opgevallen.


  1 december 2012 om 22:13
  Marketsharer

  @Eduard . Da’s zeker een aardig begin …, maar mis hier het publisher gedeelte nog volgens mij.


  2 december 2012 om 12:25
  Marcel Gelderblom

  Mooi opgebouwd artikel Eduard, heldere analyse en lekker veel aandachtspunten om op door te bouwen…, chapeau!


  3 december 2012 om 14:31
  eduardblacquiere

  @Marcel

  Dankje!


  5 december 2012 om 07:26
  Michael

  Wordt je door deze update niet ontzettend op achterstand gezet als webwinkel. Wij zijn juist helemaal niet op zoek naar lokale zoekresultaten, alleen lokaal, als je over Nederland of België spreekt.


  10 december 2012 om 10:14
  John-Pierre Cornelissen

  Google heeft wel een probleem met het instellen van de locatie op basis van het IP adres. Ik woon in Ede, maar mijn provider (Telfort) geef me een IP adres uit Utrecht. Google.nl stelt nu mijn locatie in op Utrecht, zélfs als ik met mijn Google account (waarin staat dat ik in Ede zit) ben ingelogd.

  Overigens is er ook een verschil tussen Google.nl en Google.com. Op Google.nl krijg ik bij een klik op [Zoekhulpmiddelen] inderdaad een knop met de automatisch ingestelde locatie en de mogelijkheid dit te wijzigen. Op Google.com heb je die optie na een klik op [Search Tools] niet. In plaats daarvan staan er links naast de [Safe Search] knop helemaal rechts van de pagina twee toggle knoppen met show/hide personal results. Er wordt dan helemaal geen locatie meer getoond.


  29 december 2012 om 11:59
  eduardblacquiere

  @John-Pierre

  Het klopt dat Google er nog weleens naast zit. De ip-adressen zijn in Nederland niet zo nauwkeurig gekoppeld aan locaties.

  Maar met alle andere data erbij, zoals inderdaad je locatie in je Google(+) profiel en de locatiegegevens van je smartphone (als je ingelogd bent), kan Google de werkelijke locatie steeds beter bepalen.


  29 december 2012 om 12:10
  John-Pierre Cornelissen

  @Eduard, Google gebruikt echter alleen mijn IP adres om mijn locatie te bepalen (Utrecht) en niet de informatie uit mijn Google+ profiel waarin staat dat ik uit Ede kom. Ik ben wel ingelogd.


  29 december 2012 om 18:39
  Emiel Kamzol

  Mooi artikel. Helder beschreven. Scheelt mij weer een hoop uitleggen. Bedankt hiervoor.


  7 januari 2013 om 10:35
  pcmeijer

  Mooi artikel, het lijkt er op dat Google zelf ook wil experimenteren en met zeven resultaten adverteerders wil verleiden om Adwords in te kopen in plaats van flink aan SEO te besteden. Places is een mooie kans voor ondernemers, ook de optimalisatie van je Google Places vermelding in Google is een nieuwe tak van sport.


  14 januari 2013 om 14:12
  Kevin

  Zijn de gegevens uit incognito venster en nader te bepalen stad uit zoekhulpmiddelen altijd correct?

  Of worden deze gegevens toch nog beïnvloed vanwege mijn ip adres?


  10 december 2013 om 10:04

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!