Facebookberichten: wanneer en hoe vaak?

27 maart 2013, 08:29

Het is een vraag waar menig community manager mee worstelt: wanneer moet je je Facebookberichten plaatsen? En hoeveel moet je er maximaal plaatsen per dag? Het antwoord is simpel: er zijn belangrijkere dingen om je druk over te maken.

Er is geen gebrek aan meningen en onderzoek over dit onderwerp. Marlies Jongman geeft in een weblogbericht bij Dutch Cowboys een mooi overzicht. Een onderzoek van Vitrue had als uitkomst dat berichten die in de ochtend worden geplaatst meer interactie krijgen en dat het Facebookverkeer op woensdag het grootst is.

Het meest uitgebreide onderzoek is uitgevoerd door Buddy Media (ook beschreven door Mashable), dat de likes en comments op Facebookberichten van 100 retailmerken onderzocht. Op berichten die geplaatst werden na acht uur ’s avonds was meer interactie dan op berichten die voor dit tijdstip geplaatst werden en woensdag, zaterdag en zondag waren goede dagen om te posten.

Maar geldt dat ook voor jouw pagina?

Het is echter de vraag hoeveel je nu eigenlijk aan dit soort onderzoek hebt als je in de Nederlandse of Europese markt opereert. Bij deze onderzoeken ging het om grote bedrijven waarvan de Facebookfans over de hele wereld te vinden zijn, en dus ook uit verschillende tijdzones komen. Ook zijn er in Nederland relatief veel mensen die parttime werken. Ten slotte gaan al deze onderzoeken over openbare gegevens zoals likes en comments. Het bereik van berichten, dus of ze in de timeline van de Facebookgebruiker verschijnen, is niet onderzocht.

Analyse Facebookberichten Marketingfacts

Reden genoeg om zelf eens te onderzoeken wat effectieve momenten zijn om Facebookberichten te plaatsen. Daarvoor gebruik ik de gegevens van de Facebookpagina van Marketingfacts. Natuurlijk is het belangrijk om te beseffen dat de resultaten afhankelijk zouden kunnen zijn van de doelgroep van het merk. Fans van Marketingfacts zijn hoger opgeleid, vaker man en vaker werkend dan de gemiddelde Facebookgebruiker.

Ik analyseer de gegevens van 961 Facebookposts van Marketingfacts (vanaf juli 2011 tot en met februari 2013). De berichten zijn onderverdeeld in foto’s (447) en links (514). De foto’s zijn vaak grappige voorbeelden van marketingacties, terwijl de links doorgaans verwijzen naar vakinhoudelijke artikelen.

Belang plaatsingstijdstip

Door alle onderzoeken in de hierboven genoemde weblogberichten zou je gaan denken dat het plaatsingstijdstip erg belangrijk moet zijn. Toch is dat niet zo. In deze onderzoeken wordt nooit iets gezegd over de effectgrootte: het effect van plaatsingstijdstip in verhouding tot de invloed van alle andere factoren. Bij de berichten van Marketingfacts werd hooguit een paar procent van het bereik bepaald door het plaatsingstijdstip en de dag. Weliswaar bestaan er belangrijke gemiddelde verschillen, maar er is veel ruis en de invloed van plaatsingstijdstip is zeer bescheiden. In de onderstaande grafiek kun je dat goed zien.

Welk tijdstip?

Ervan uitgaand dat die procentjes voor jou toch uitmaken, wat is dan de beste tijd om een bericht te plaatsen? Laten we beginnen met een simpele maat: hoeveel mensen worden er bereikt met een bericht (‘reach’ in Facebook Insights)? Een bericht wordt beschouwd als ‘bereikt’ als het verschijnt in de timeline van de Facebookgebruiker. Hieronder een overzicht van het bereik van berichten op verschillende plaatsingstijdstippen.

Opvallend is dat foto’s op alle tijdstippen een goed bereik hebben. De factor tijd was hier dan ook niet significant. Berichten met links die vanaf 10 uur ’s ochtends tot en met het einde van de middag geplaatst worden, verschijnen vaak, terwijl berichten die tussen 6 en 8 uur ’s avonds geplaatst worden het slechter doen. Berichten met links hadden tussen 8 en 10 uur ‘s avonds het grootste bereik (al is het aantal geanalyseerde berichten hier relatief klein; voor foto’s was het aantal berichten te klein om een goede schatting te geven).

Maar een bericht moet niet alleen gezien worden, er moet ook iets mee worden gedaan. De foto’s van Marketingfacts zijn vooral bedoeld om de bezoekers te vermaken en aan te zetten tot liken, sharen en comments plaatsen. Bij de berichten met links, waaronder veel links naar blogberichten op Marketingfacts, is het de bedoeling dat er doorgeklikt wordt.

Bij berichten die tussen 6 en 8 uur 's avonds geplaatst worden, wordt gemiddeld bijna de helft minder doorgeklikt dan bij eerdere berichten. Deze berichten worden immers geplaatst terwijl Nederland kookt en eet. Het effect wordt slechts ten dele verklaard door het afgenomen bereik. Op foto’s wordt echter de hele dag door gereageerd.

Welke dag?

Bij de bereikcijfers voor de verschillende dagen van de week zien we het volgende patroon: goed bereik tijdens de werkweek en op zondag, maar een duidelijk dal op vrijdag en in mindere mate op zaterdag.

Een willekeurig bericht op woensdag wordt in ongeveer 60% van de gevallen vaker getoond dan een willekeurig bericht op vrijdag. Ook hier is de effectgrootte dus relatief beperkt. Wetenschappers van de technische universiteit van Zürich kwamen overigens in een wetenschappelijk artikel tot diezelfde conclusie.

Aantal berichten

Veel communitymanagers zijn bang om hun fans te overspoelen met berichten en beperken zich daarom tot een aantal berichten per dag. Is die vrees terecht? Tot op zekere hoogte. Het derde en vierde bericht hebben een kleiner bereik; het (mediane) bereik is dan nog ongeveer 80% van het eerste bericht (over vijf berichten en hoger waren te weinig gegevens). Het totale bereik van alle berichten samen ligt natuurlijk veel hoger bij een groter aantal. Als je bedenkt dat verschillende berichten ook verschillende fans bereiken, dan lijkt de angst voor verzadiging enigszins overdreven.

Conclusie

Het is een cliché, maar daarom niet minder waar: je kunt nog zo je best doen op de verpakking, uiteindelijk gaat het om de inhoud. Het succes van een Facebookbericht hangt maar in beperkte mate af van het tijdstip waarop je het plaatst. Weliswaar zijn er grote gemiddelde verschillen, maar omdat zoveel andere factoren een rol spelen is de invloed van plaatsingstijdstip toch bescheiden.

Aan de andere kant: elk procentje is er één, en door je aan bepaalde vuistregels te houden kun je makkelijk een beetje extra bereik scoren. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze vuistregels misschien niet zullen opgaan voor doelgroepen die sterk afwijken van die van Marketingfacts.

En dit zijn die vuistregels: content die wat meer aandacht en interactie verdient kun je het beste vóór de avond plaatsen of vanaf een uur of acht. Vrijdag, en in mindere mate zaterdag, zijn matige dagen. Voor verzadiging hoef je niet erg bang te zijn, plaats gerust een aantal berichten per dag.

Afbeelding: Dennis Skley (cc)

Jonas Moons
Docent-onderzoeker bij PubLab / Communicatie bij Hogeschool Utrecht

Jonas Moons is onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, bij het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab). Ook is hij docent onderzoek en analytics bij de opleiding Communicatie. Hij werkt op het snijvlak van gedragswetenschappen, data science en kwantitatieve onderzoeksmethodologie.

Categorie
Tags

32 Reacties

  Chantal

  En de edgerank dan? Als je veel berichten per dag plaatst die relatief weinig interactie scoren zal deze snel dalen….


  27 maart 2013 om 09:07
  jmoons

  Hallo Chantal, goed punt. De “talking-about-this” (gecorrigeerd voor het bereik) daalt bij berichten met links wel significant. Bij het tweede bericht is dat nog ongeveer 75%, bij het vierde ongeveer 60% (al is die laatste schatting niet zo betrouwbaar omdat het maar om een beperkt aantal gaat). Bij foto’s was het over de eerste berichten constant. Bij de vierde foto lijkt het minder te worden, maar daar heb ik te weinig data om harde uitspraken over te doen.


  27 maart 2013 om 09:49
  jvaneck

  Wat verfrissend dat er eindelijk iemand gewoon durft te zeggen dat het allemaal niet zo veel uitmaakt. Dat je je beter om andere dingen druk kunt maken. In plaats van altijd maar die drang om overal een conclusie uit te willen trekken. Die vaak impliceert dat je weer ergens extra op moet letten ook al maakt het maar een minimaal, en vaak niet eens significant, verschil.

  Bedankt! Nu al het bericht van de week.


  27 maart 2013 om 12:13
  jmoons

  Dank voor het compliment. Ik denk dat het misverstand grotendeels voortkomt uit het feit dat mensen wel bekend zijn met het begrip ‘gemiddelde’, maar niet heel erg met het begrip ‘effectgrootte’. Iets kan gerust gemiddeld twee keer zo groot zijn zonder dat het enig effect heeft in de praktijk, als andere factoren veel belangrijker zijn. Het spreidingsdiagram laat dat goed zien. Als ik alleen de trendlijn had laten zien, zou je de indruk kunnen krijgen dat het tijdstip er erg toe doet. Maar met de punten erbij krijg je het juiste perspectief.


  27 maart 2013 om 12:28
  DannyOosterveer

  Ben zelf nog erg benieuwd naar wat nu voor Marketingfacts de meest bepalende metric is voor het aantal kliks naar de site. Wellicht gaan we hier in een vervolgonderzoek aandacht aan besteden.


  6 april 2013 om 14:19
  jmoons

  Ik begrijp je vraag nog niet helemaal; het woord metric suggereert dat je een geschikte maat zoekt voor een abstract begrip. Maar het aantal kliks is juist erg concreet. Of bedoel je welke factoren van invloed zijn op het aantal doorklikken?

  Het aantal kliks is dus wel wat lager tijdens de uren aan het begin van de avond.

  Ik zou het zelf nog wel interessant vinden om verder te kijken naar andere vorm- en inhoudfactoren zoals lengte, schrijfstijl en prikkelend/cryptisch vs. beschrijvend. Maar uiteindelijk zal het toch voornamelijk de interesse voor de content zijn die bepaalt of er wordt doorgeklikt.


  6 april 2013 om 14:42
  DannyOosterveer

  Ja zeker. Of de typen content. Mate van actualiteit. Allemaal interessant, maar iets lastiger de kwalificeren.

  Ik bedoelde eerder de factoren van invloed op het aantal doorklikken inderdaad. Ben benieuwd hoe sterk interactie maatgevend is.


  6 april 2013 om 19:20
  MauriceB

  Hi Jonas,

  Ik vind je conclusie dat er belangrijkere dingen zijn een beetje kort door de bocht, maar wellicht was dat de bedoeling om de lezer te triggeren 🙂

  Een aantal zaken zijn imo belangrijk om mee te nemen: de conclusie dat eea kennelijk niet zoveel uitmaakt ( tijdstip, dag etc) geldt in ieder geval zo op het eerste gezicht voor Marketingfacts. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat voor alle pagina’s geldt.

  Deze inzichten zijn gehaald vanuit het feit dat Marketingfacts ‘argeloos’ zijn berichten plaatst. Daar bedoel ik mee dat er, zoals ik het zie, geen hele zware tactiek achter zit ( we plaatsen over de hele dag, door de weeks en tijdens het weekend, zowel links als foto’s). ( en Danny en Bram, verbeter me als het anders is :-))


  9 april 2013 om 16:21
  MauriceB

  … te vroeg op enter gedrukt .. 🙂

  Ik zie in je onderzoek genoeg elementen die je kunt testen. Foto’s bewust plaatsen op bepaalde tijdstippen, lering trekken uit de piekmomenten ( waarom was dat ene artikel nou zo’n succes?), 0-1 testen ( dus hetzelfde bericht op verschillende dagen/ tijdstippen testen), wat je zelf ookal aangaf; testen met content ( persuasion technieken toevoegen om zo meer kliks naar de site te krijgen).

  Daarnaast vroeg ik me af of je een correlatie hebt gezien tussen aantal likes/comments en de populairiteit van berichten op de website.

  Kortom: genoeg zaken die nog te testen zijn. Juist als het lijkt dat data geen significante verschillen aangeeft, is het leuk om dieper te graven 🙂


  9 april 2013 om 16:27
  jmoons

  Hi Maurice, dank je wel voor je opmerkingen en interessante suggesties.

  De manier waarop ik het heb opgeschreven is zeker bedoeld om de lezer te prikkelen; het blijft tenslotte een marketingblog ;-). Maar ik sta wel achter de conclusie. Ik heb met name ook juist zo stellig willen zijn, omdat ik overal onderzoek heb gezien waar je eigenlijk maar het tipje van de sluier te zien krijgt. Dat soort onderzoeken zijn eigenlijk meer bedoeld als marketing voor het desbetreffende bedrijf, dan als waarheidsvinding. Als ik net als deze bedrijven ook niets had gezegd over foutmarges en effectgrootte, dan had iedereen zich opnieuw weer blindgestaard op de verschillen, terwijl het daadwerkelijke effect van die verschillen beperkt blijkt te zijn.

  Je hebt gelijk dat ik hiermee niet heb bewezen dat het voor alle pagina’s zo geldt (overigens zeg ik dat ook in het bericht). Aan de andere kant zou er dan ook een reden moeten zijn dat het bij een andere pagina wel uitmaakt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dat het publiek van een andere pagina op meer afgebakende momenten op Facebook te vinden is . Daar zijn zeker wel pagina’s bij te bedenken. Ik kan me zo voorstellen dat het bijvoorbeeld voor de volgers van de NCRV misschien anders ligt. Toch denk ik dat je deze conclusies voor veel pagina’s kunt doortrekken, omdat zeker jongere generaties de hele dag door op Facebook zitten.

  Het feit dat Marketingfacts geen al te duidelijk omschreven “plan” heeft, is juist alleen maar mooi. Hierdoor had ik voor veel verschillende tijdstippen genoeg data. Voor de conclusie maakt het verder niet zoveel uit. Het zou juist minder zijn geweest als Marketingfacts al rekening hield met de effecten (bv. “vrijdag is een slappe dag, dus geen goede content”), want dan zou het zichzelf hebben versterkt. Voor zover ik weet is daar echter geen duidelijk beleid in geweest.

  Inderdaad zou het interessant zijn om niet alleen passief te meten, maar ook experimenteel te manipuleren. Ik heb niet gekeken naar de correlatie met de populariteit op de website, maar die zal er ongetwijfeld zijn (interessant is dan vooral welke berichten afwijken en waarom).


  9 april 2013 om 18:10
  DannyOosterveer

  Hi Maurice,

  Er zijn inderdaad heel veel leuke richtingen om verder in te duiken. Dit stuk van Jonas focuste zich echt alleen op tijdstip en dag van plaatsing. Wat hij al aangaf zal er waarschijnlijk meer te vinden zijn als er gekeken wordt naar de content. Persuasion zou helemaal mooi zijn.

  Ik begrijp niet helemaal waarmee je met het ‘argeloos’ plaatsen op doel. We proberen wel zoveel mogelijk op vaste tijdstippen te publiceren (waarvan wij het idee hadden dat ze goed werken). Maar dat nemen we niet heel nauw, af en toe komt er tussendoor iets leuks langs, en soms is de planning gewoon wat minder strak 🙂 Het feit dat er op verschillende tijdstippen gepost is, is is voor het onderzoek volgens mij alleen maar handig omdat je dan observaties hebt voor veel verschillende tijdstippen.


  9 april 2013 om 18:46
  contentmarketing

  Hallo,

  Ik ben nog niet zo bekend met de materie, ik begrijp uit deze raportage dat er toch tijden zijn voor een bedrijf waarop deze beter Berichten kan plaatsen.

  Als je meer response wil hebben op je bericht.

  Zijn de berichten waar jullie een studie van gemaakt hebben alleen van één aanbieder of zijn er ook andere en andere soort berichten bestudeerd?

  Mvg, Peter


  22 september 2013 om 11:47
  piet

  ik doe zelf aan facebook want ik vind het leuk hahahahahahahahhahahahahhaha en whats app dit is mijn nummer 0636465892 bel me of whats app me.


  8 oktober 2013 om 10:49
  Latasha

  God help me, I put aside a whole afronteon to figure this out.


  25 april 2016 om 19:22
  jan kleene

  Giethoorn, 28 augustus 2016

  Geachte heer/mevrouw

  Mag ik mij even voorstellen, ik ben Jan Kleene, 57 jaar en woonachtig in Giethoorn. Op mijn 56e ontdekte ik dat ik schrijverstalent had en heb inmiddels drie boeken geschreven. Mijn eerste boek “het went nooit”is een autobiografie over mijn bipolaire stoornis dat zich afspeelt tegen het decor van het prachtige waterdorp Giethoorn. In dit boek geef ik mezelf helemaal bloot en ben de schaamte voorbij, wil het taboe doorbreken, wil proberen meer begrip te kweken bij een breed publiek en voor mijn lotgenoten, die vaak in stilte lijden. U kunt over mijn schouder meekijken hoe mij leven is verlopen, ook de leuke dingen komen daarbij aan bod. Mijn tweede boek is een thriller “de moord op het Bovenwiede” die zich ook afspeelt in Giethoorn. Er vinden meerdere moorden plaats in dit fraaie dorp, het is een authentiek verhaal, waarin bedrijven zoals o.a. cafe Fanfare en Smits Paviljoen met toestemming van de eigenaar in het boek voorkomen. De lezer wordt geprikkeld om door te lezen want de ontknoping komt pas op de laatste pagina’s. Het dorpsleven wordt hier op een beeldende manier verbeeld, de lezer die ooit in Giethoorn is geweest kan dit letterlijk voor zich zien. Mij derde boek, “De Dakdikkers en het woelige leven van Zacharius”, wordt op 26 augustus a.s. uitgegeven, en is een doldwaze komedie over de knotsgekke familie Dakdikker en dan vooral over vader Zacharius. Hij haalt de vreemdste capriolen uit en belandt in de meest vreemde situatie, die meestal eindigen in de gevangenis. Het boek kent een rode draad, die aan het eind een dramatische afloop kent. Mijn uitgever vindt dat ik een makkelijk leesbare en toegankelijke leesstijl heb, die geschikt is voor alle doelgroepen. Mijn boeken zijn te bestellen in de webshop van boekscout.nl in Soest, wanneer u zoekt op Jan Kleene, verschijnen al mijn drie boeken. Wellicht zijn mijn boeken en mijn persoon geschikt voor een item in een van uw programma’s. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

  Vriendelijk groeten van Jan Kleene, auteur


  1 augustus 2016 om 03:59
  Smitha338

  Some really quality blog posts on this internet site , saved to fav. ccddbekkcggbgdda


  2 september 2016 om 11:23
  Smithf996

  hi! , Everyone loves a persons writing quite definitely! promote many of us keep up a correspondence more info on your own document for Yahoo? I need a pro for this dwelling to unravel this dilemma. Could be that is definitely a person! Looking forward to search an individual. eebeddkgeedbdfee


  3 september 2016 om 11:38
  Senecaut Peter

  Met spoed geld nodig, maar kunt u nergens terecht door een BKR registratie?

  Bij ons geen enkel probleem. Wij lenen iedereen geld, omdat wij van mening zijn dat ieder persoon recht heeft op een nieuwe kans en uit de problemen te komen.

  U bepaalt het bedrag, de looptijd en wij stellen geen vervelende vragen.

  Ziet u het niet meer zitten en weet u niet meer wat u moet doen? Wacht dan niet langer en grijp deze kans met beide handen aan. Wij helpen u echt verder. Gegarandeerd

  contact met mij opnemen via e-mail: authentichomefinance@gmail.com


  8 oktober 2016 om 01:03
  Jolien van Gaalen

  Hi Jonas,

  Wat leuk om jouw artikel tegen te komen bij wat onderzoek naar Facebook.

  De foutmarges zien er goed uit 😉

  Groeten Jolien


  26 oktober 2017 om 11:04

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!