Facebook in Nederland: analyse augustus 2012

8 augustus 2012, 07:30

Met 952 miljoen actieve gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk ter wereld. In Nederland kent Facebook iets meer dan 6.6 miljoen gebruikers, een groei van 40% ten opzichte van de 4,7 miljoen gebruikers een jaar eerder. In navolging van het artikel “Facebook in Nederland: Een analyse” van begin 2011 is een analyse gemaakt van de Nederlandse Facebook markt op 1 augustus 2012. In deze analyse kijken we niet alleen naar demografie, maar ook hoe bedrijven presteren op Facebook op basis van likes en engagement.

Facebook in Nederland

Met ruim 6.6 miljoen gebruikers staat Nederland op een 28ste plek ten opzichte van alle landen. Als we kijken naar de penetratie en er rekening mee houden dat 94 procent van de Nederlanders online zit (bron: CBS), heeft Facebook een bereik van ruim 42 procent. Op basis hiervan bekleed Nederland een 41ste plek in de wereldranglijst. De lijst wordt aangevoerd door kleinere landen als Monaco, Qatar en Falkland Islands.

Grootste categorieën in Nederland

Om te bepalen wat de grootste categorieën zijn is gekeken naar alle pagina’s binnen Nederland en welke categorie zij zelf voor hun pagina hebben gekozen (bijvoorbeeld: restaurant, bedrijf, etc.).

Als gekeken wordt naar de grootste categorieën binnen Facebook, dan blijkt dat de helft van de pagina’s in slechts 10 categorieën valt met als koploper: Plaatselijk bedrijf.

Wanneer gekeken wordt naar het gemiddeld aantal likes binnen de top 10 categorieën dan valt op dat de TV-programma’s over het algemeen de meeste likes hebben, gevolgd door eten en dranken. Restaurants hebben 26x minder likes dan TV-programma’s. Uiteraard is dit te verklaren door het lokale karakter van deze bedrijven.

Naast de kwantiteit (likes) is er ook gekeken naar de kwaliteit (interactie/engagement) van de categorieën met behulp van de IPM+. Op basis hiervan ontstaat er een andere ranglijst. Zo hebben restaurants gevolgd door non-profit organisaties de meeste interactie met haar fans.

Er is gekeken of er verbanden zijn tussen de grootte van de categorieën en de kwaliteit, maar daar is geen direct verband.

Groei interactie

Voor de interactie met de fans is gekeken naar de gemiddelde IPM+ score binnen de top 100. Het valt op dat de interactie de afgelopen maanden toegenomen is. Na de introductie van van de timeline voor bedrijven op 30 maart 2012 was er in april een klein dipje te zien, maar vervolgens is de weg naar boven hervonden. Inmiddels is het afgelopen jaar de interactie met de doelgroep verdubbeld onder de 100 grootste pagina’s. Steeds meer bedrijven lijken zich te realiseren dat het niet alleen draait om kwantiteit (likes verzamelen), maar juist om de kwaliteit (veel contactmomenten met de juiste doelgroep).

Groei fans

Om de groei van de fans te bepalen is gekeken naar de top 100 grootste fanpagina’s in Nederland. Per maand is het gemiddeld aantal fans van deze top 100 vastgesteld. Hieruit volgt dat de gemiddelde groei per maand 12% is geweest. Als we de toename van fans per maand analyseren mogen we concluderen dat de sterke groei uit de eerste maanden afgenomen is. Zo groeide de laatste twee maanden de Nederlandse top 100 met 5 en 6 procent. Met de eerder genoemde toename van de interactie in het achterhoofd, lijkt het er op dat marketeers steeds beter begrijpen dat het verzamelen van likes geen doelstelling op zich mag zijn.

Leeftijdsopbouw en geslacht

De verhouding man / vrouw is nagenoeg gelijk, er zijn iets meer vrouwen (52 procent) dan mannen (48 procent) vertegenwoordigd op Facebook.

We hebben vervolgens gekeken naar seksuele voorkeur. Ongeveer 27 procent van de Nederlandse inwoners op Facebook heeft dit ingevuld. Opvallend is dat het aantal vrouwen dat op vrouwen valt een in verhouding hoog percentage heeft, vergeleken met mannen die op mannen vallen.

Als gekeken wordt naar de leeftijdsopbouw dan bestaat de grootste groep uit 25 t/m 34 jaar, zowel bij de mannen (24%) als vrouwen (23%). Hieronder is de volledige leeftijdsopbouw te zien.

Verwachtingen voor de toekomst

In de toekomst zullen steeds meer bedrijven zich gaan realiseren dat de interactie met de fans centraal staat. De verwachting is dat er binnen de bedrijven een verschuiving zal plaatsvinden van een focus op nieuwe fans (bereik opbouwen) naar engagement (interactie) en het aanzetten tot actie van de fans. Om Facebook succesvol in te zetten is er een andere strategie nodig, pagina’s moeten het gesprek met de fan centraal stellen.

Gegevens

De data van deze blog is afkomstig van internetbureau Yes2web. Een deel van de data is terug te vinden in de Facebook statistieken tool www.pagemonitor.nl.

Jop Bröcker
Managing Partner bij Burst

Jop is tijdens zijn studie Technische Bestuurskunde aan de TU Delft gestart met internetbureau Burst (destijds Yes2web). Na zijn studie is dit bedrijf uitgegroeid tot een gerenomeerd full service webbureau met vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. De ontwikkelingen op Facebook en het online behalen van resultaat zijn de kennisgebieden waar zijn interesse het meest naar uit gaat.

Categorie
Tags

6 Reacties

  Daniel Janus

  Het CBS geeft in haar cijfers aan dat 94% van de huishoudens een internet toegang heeft. Dat betekent niet dat 94% van de Nederlanders online zijn. Om hier dan met een eenvoudige berekening uit te concluderen dat Facebook een bereik van 42% heeft is te makkelijk. Van kinderen tot 10 jaar kan je 95% (1,8 miljoen) in z’n geheel negeren aangezien Facebook daar niet leeft (zie rapport Jongeren11 van Qrius). Op deze manier wordt de populatie kleiner en het bereik dus hoger…


  13 augustus 2012 om 08:20
  Sam Vak

  Wauw, een 40% groei in een jaar tijd is niet gering. Ben benieuwd wat het komende jaar gaat doen. Bedankt voor de inzichten van dit artikel!


  13 augustus 2012 om 13:40
  Jacqopmaat

  @ Daniel Janus: technisch gezien is het correct hoe dit berekend wordt. Het “bereik” is in deze het aantal mensen in een populatie welke in potentie bereikt kunnen worden. Maar je hebt gelijk dat het meer correct is om hier 39% weer te geven. Anderzijds kan je je afvragen waarom er niet eenvoudig aan STIR wordt gerefereerd met een populatie van 13.922.000 personen van 13 jaar en ouder. En daarmee wordt het bereik van Facebook ca. 47%, wat helder aangeeft wat en hoe de relevantie van dit medium is binnen internet.


  13 augustus 2012 om 18:00
  Daniel Janus

  @Jacques Koster Eens dat beter de STIR cijfers gebruikt kunnen worden, goede optie. Het is natuurlijk geneuzel in de marge en duidelijk dat Facebook een zeer relevant medium is!


  13 augustus 2012 om 18:33
  Berend

  “Steeds meer bedrijven lijken zich te realiseren dat het niet alleen draait om kwantiteit (likes verzamelen), maar juist om de kwaliteit (veel contactmomenten met de juiste doelgroep).”

  In principe denk ik wel dat je hier gelijk hebt dat bedrijven het door beginnen te hebben, maar zou die statistieken toch met een korreltje zout nemen aangezien facebook de afgelopen maanden een aantal advertentie opties heeft uitgerold die het IPM+ nogal kunnen beinvloeden.

  Zou interessant zijn als facebook insights vrijgeeft die laat zien wat de ‘organische IPM+’ (niet betaalde dus) voor bedrijven is.


  13 augustus 2012 om 19:53

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!