Haal meer uit marktonderzoek: ‘Doorbreek de Chinese walls’

Haal meer uit marktonderzoek: ‘Doorbreek de Chinese walls’
, Cendris
@SergeF73

Marktonderzoek is voor bedrijven onmisbaar om meer over doelgroepen en de markt te weten te komen, zo blijkt uit een onderzoek van CendrisMonitor. Bijna 30% van de bedrijven die online marktonderzoek inzetten gebruiken de onderzoeksresultaten voor het bepalen van toekomstige activiteiten. Maar, halen bedrijven er ook alles uit wat er in zit? Het blijkt dat de informatie die bedrijven verkrijgen uit marktonderzoek niet altijd aansluit op de informatie die een organisatie nodig heeft om vervolgacties te initiëren. 6 praktische tips om alles uit een onderzoek te halen wat erin zit:

Doe vooronderzoek
Misschien een open deur, maar bedenk vooraf goed wat je wilt onderzoeken, wat je ermee wilt bereiken en welk resultaat het moet opleveren. Bepaal dan pas in welke vorm je het onderzoek wilt gieten. Op die manier kun je als organisatie optimaal profiteren van de verkregen inzichten, en kun je vanuit deze informatie de vertaalslag maken naar concrete activiteiten.

Social media als onderzoekstool
Je kunt social mediakanalen als Twitter of Facebook inzetten voor onderzoek. Gebruik het dan wel in een tweetrapsraket; eerst voor de werving van een panel en daarna voor het onderzoek. Pas wel op voor een te eenzijdig resultaat doordat niet iedereen zich op deze kanalen bevindt. De resultaten van het onderzoek zullen dan niet representatief zijn. Bepaal daarom vooraf altijd heel zorgvuldig je onderzoekspopulatie. Heb duidelijk voor ogen wat je wilt onderzoeken en bij wie, en of het kanaal daarvoor geschikt is. In specifieke situaties kun je Twitter en Facebook gebruiken voor een eenmalig onderzoek, dan geldt helemaal dat de gehele mix aan kanalen goed moet zijn voor een juiste conclusie.

Stel de respondent centraal
De respondent/ klant wordt steeds machtiger en neemt initiatief in eigen hand. Stel de klant centraal. Het is minder eenrichtingsverkeer. Biedt daarom mogelijkheden voor interactiviteit. Maak gebruik van een klantvriendelijke onderzoeksmethode, bijvoorbeeld door het gebruik van games of ondersteunend beeldmateriaal.  

Waarborg de kwaliteit van je onderzoek
Vooral bij onderzoeken die organisaties zelf uitvoeren zijn de resultaten steeds vaker gebaseerd op een lage N. Hierdoor komt de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek onder druk te staan. Dit komt onder andere doordat er steeds meer partijen in de markt zijn die gratis onderzoekstooling aanbieden, die niet altijd even kwalitatief zijn. Deze tooling is snel en goedkoop uitgevoerd, maar de uiteindelijke resultaten zijn niet altijd betrouwbaar. Als je met je resultaten je commerciele slagkracht wil verhogen, moet dat tenslotte op basis van betrouwbare gegevens gebeuren

Let op met het gebruik van beloningen
Pas op met het gebruik van beloningen om respondenten te trekken. Hierin schuilt een gevaar dat mensen niet uit de juiste motivatie meedoen, wat de resultaten kan verkleuren. Het gaat erom dat het ontvangen van de beloning voor deelname niet een doel op zich moet zijn voor de respondenten. Het moet goodwill creëren om mee te doen.

Doorbreek de Chinese walls tussen marktonderzoek en databasemarketing
Bedrijven maken nog veel te weinig gebruik van de resultaten en inzichten uit marktonderzoek in hun databasemarketing. Hoewel je de resultaten van de panelleden niet 1 op 1 in je database kunt opslaan, kun je de gegevens wel gebruiken om ze statistisch door te vertalen in je database op de gehele klantendatabase. Zo kan de informatie direct gebruikt worden voor marketingactiviteiten en zullen de campagnes effectiever worden.


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.