De gemeente zit met de handen in z’n HAREN!

26 september 2012, 19:53

Inmiddels is er voor een paar miljoen euro schade aangericht, zijn er 35 personen aangehouden en zijn er tientallen gewonden gevallen. Inderdaad, we hebben het over Haren. Ondertussen wordt er door de media flink op Haren ingezoomd en wordt er over de schuldvraag gediscussieerd. Heeft de burgermeester juist gehandeld? Treft de traditionele media blaam? Of kunnen we de schuld aan de sociale media toekennen?

Wie er mede schuldig is aan het beloop in Haren is achteraf lastig te zeggen. Er is een commissie opgericht, die onder leiding van Job Cohen onderzoek zal doen naar de gebeurtenissen in Haren. Uit nieuwsberichten blijkt dat er door de gemeente Haren wordt gesproken over ‘een nieuw fenomeen’, maar hoe nieuw is dit eigenlijk?

Wanneer we terugkijken naar 2005 dan is te zien dat jongeren van de Australische stad Sydney elkaar via SMS opriepen om hun strand tegen buitenlanders te beschermen. In 2011 werden Britse jongeren via Twitter, Facebook en Blackberry Ping georganiseerd, wat leidde tot grote plunderingen in Londen. Ik ben daarom van mening dat er geen sprake is van een nieuw fenomeen, maar dat groepen via andere kanalen communiceren en zich organiseren. Bovendien wordt er op dit moment vooral de nadruk gelegd op de negatieve kanten van sociale media, terwijl deze juist ook veel mogelijkheden kunnen bieden aan de gemeente en politie. Zo zijn er van de rellen in Haren inmiddels veel foto’s, videobeelden en Tweets opgedoken, welke door de politie weer kunnen worden gebruikt bij de opsporing van relschoppers en als bewijsmateriaal.

Het is natuurlijk jammer dat de sociale media pas achteraf worden gebruikt voor het verzamelen van bewijsmateriaal, terwijl deze juist ook vooraf bruikbare informatie kunnen opleveren om ongeregeldheden te voorkomen. Ik vraag mij dus af of de gemeente Haren weet hoe jongeren zich online gedragen en hoe er met de informatie van de sociale media moet worden omgegaan. Kortom, hoe mediawijs is de gemeente Haren zelf?

Een duwtje in de juiste richting?

Via onder andere de Twitter interface is het mogelijk om op een eenvoudige manier informatie over trending topics op te vragen. Op deze wijze kunnen al beknopte conclusies worden getrokken. Toch zijn er tegenwoordig veel slimmere tools die een koppeling hebben met onder andere Twitter en Facebook, waarmee je real-time informatie kan ophalen. Zo is het mogelijk om te bekijken of het sentiment rondom een onderwerp positief of negatief is. Ook kan er demografische informatie zoals leeftijd en geslacht over gebruikers(groepen) worden opgevraagd. Op deze wijze kun je razendsnel bekijken hoe het sentiment over bepaalde onderwerpen op bijvoorbeeld Twitter zich ontwikkelt en hoe gebruikers hierop reageren.

Welke tools zijn hiervoor te gebruiken?

Er zijn inmiddels honderden monitoring tools aanwezig. Voor de Nederlandse markt kan er gebruik worden gemaakt van Coosto en Finchline. Daarnaast zijn er ook nog een aantal grote internationale spelers als Radian6 en ThoughtBuzz. Via de volgende link vind je een aardig compleet overzicht van gratis en betaalde tools.

Tot slot

Graag wil ik de gemeente en de onderzoekscommissie alvast met een aanbeveling op weg helpen: ‘maak gebruik van slimme sociale software, waarmee je het gedrag op Twitter, Facebook en andere sociale media in kaart kunt brengen’.

Hendrik van Zwol
Expert kunstmatige intelligentie (AI) bij Innovadis | B2B commerce

Ontdek met mij de wereld van AI, waar ik bedrijven begeleid in het toepassen van intelligente technologieën voor hun digitale transformatie.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!