BBC: Connected TV moet eenvoudiger

6 maart 2012, 05:59

Is open source de oplossing voor Connected TV’s?

De BBC meldde vorige week, bij monde van Daniel Danker, dat de BBC iPlayer programma’s, de Britse tegenhanger van Uitzending gemist, via de iPad vier maal meer kijkers weten te trekken dan de iPlayer versies via Connected TV’s. Dit ondanks het feit, dat er twee keer zoveel iPlayer apps zijn gedownload via Connected TV’s.

Gebruiksgemak

Danker benadrukt dat producenten van TV-toestellen en settop-boxen hun product moeten vereenvoudigen en hun respectievelijke applicaties meer moeten afstemmen op hetgeen de TV-kijker vandaag de dag gewend is. Het gebruik mag in feite niet moeilijker zijn dan het zappen van het ene kanaal naar het andere. Door de meeste consumenten wordt de technologie als te complex ervaren en daarnaast is het verschil in beleving tussen de diverse aanbieders te groot. Ongetwijfeld speelt de moordende concurrentie hierbij een grote rol, waardoor onderlinge samenwerking nauwelijks mogelijk blijkt, maar daardoor zal de broodnodige standaardisatie nog lang op zich laten wachten en zal de benodigde cruciale schaalgrootte voorlopig door veel producenten niet worden bereikt, met alle gevolgen van dien.

Issues

Schijnbaar heeft Apple (en in mindere mate Google met zijn Android-platform) dat wel voor elkaar gekregen en omdat zij een bepaalde mate van “toekomstgarantie” biedt, zijn veel ontwikkelaars bereid om zich te committeren aan de verdere ontwikkeling van nieuwe iPad-apps.

De BBC stelt tevens, dat kijkers wellicht ook wegblijven, omdat met de regelmaat van de klok steeds weer nieuwe firmware updates (die veelal niet te verenigen zijn met reeds bestaande technologie) worden doorgevoerd, wat op zijn zachts gezegd voor TV-kijkers verwarrend werkt en ontwikkelaars noopt tot veel extra werk en kosten.

Een ander probleem is dat vooruitlopend op de introductie van een nieuw product of dienst, de marketingmachine (al dan niet versterkt door de activiteit op sociale media) vaak al op volle toeren draait en producenten, maar ook TV-serviceproviders, TV-kijkers lekker maken met sexy, “state-of-the-art” TV 3.0-diensten. Bij introductie (zie o.a. Logitech met Google TV) blijkt veelal dat de werkelijkheid nogal afwijkt van wat is beloofd, wat vanzelfsprekend leidt tot afknappers.

Connected TV

Zoals het er nu dus naar uitziet wordt het tweede scherm (o.a. tablets en smartphones) door consumenten voorlopig verkozen boven Connected TV’s en moet er nog heel wat water door de Rijn vloeien vooraleer die trend gekeerd wordt.

De echte doorbraak van Connected TV en inherent daaraan de invoering van daadwerkelijk interactieve TV-applicaties, zal mijns inziens pas gerealiseerd worden als alle partijen bereid zijn tot indirecte onderlinge samenwerking, ofwel als alle “spelers” van het media ecosysteem een Open Source innovatie-benadering nastreven.

Het nadeel daarbij is vanzelfsprekend dat veel technologische kennis met derden zal moeten worden gedeeld, maar daarentegen ontvangt men ook veel kennis en ervaring retour en kan een toenemend aantal externe ontwikkelaars aan zich gebonden worden.

Openheid & open source

Nu meer en meer applicaties vanuit de Cloud worden aangeboden en deze per definitie op zoveel mogelijk apparaten moeten worden uitgeserveerd, lijkt het slechts een kwestie van tijd alvorens het merendeel van het ecosysteem overstag gaat. Veel serviceproviders propageren het TV Everywhere-concept, wat betekent dat diverse apparaten van verschillende makelij met elkaar moeten kunnen communiceren c.q. elkaars taken kunnen overnemen. Dit benadrukt de noodzaak tot onderlinge samenwerking nog eens.

In de snel veranderende markt van vandaag, is het meer dan ooit van belang om snel een nieuw product in de markt te brengen(time-to-market). Met een Open Source-aanpak kan dit en bovendien kan veel (ontwikkelings)geld worden bespaard. De problematiek waarmee de TV-industrie wordt geconfronteerd is vandaag de dag vele malen groter dan voorheen. Om bijv. een goede zoek- en aanbevelingsdienst aan consumenten aan te kunnen bieden, zal veel nadruk moeten worden gelegd op profilering van de gebruiker.

Om dat daadwerkelijk te kunnen, moet dagelijks een ontelbare hoeveelheid data (Big Data) worden geïndexeerd en verwerkt, die bovendien afkomstig is van diverse externe databases. Desbetreffende databases zullen met elkaar moeten kunnen communiceren om een optimaal resultaat te realiseren. Bovendien moet vanwege regelgeving de privacy van de gebruiker zoveel mogelijk worden beschermd. Allemaal zaken die middels een Open Source-route eenvoudiger en sneller te realiseren zijn. Geen simpele taak dus, maar wel haalbaar.

Afbeelding van BBC

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

1 Reactie

    Hans Kolbeek

    Het is niet zo gek dat er meer wordt gekeken via de iPad dan via TV. Ik denk dat de gemiddelde consument vaker zijn iPad bij de hand heeft dan z’n TV. In die zin vind ik die statistiek niet verontrustend voor de ontwikkeling van Connected TV’s. Je hebt wel gelijk als je zegt dat er een open source benadering moet komen want de markt is nu enorm gesegmenteerd en verwarrend voor de consument. En door het gebrek aan samenwerking wordt ook de ontwikkeling en kwaliteit geremd.


    6 maart 2012 om 08:30

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!