QR: een visie op 2012

22 januari 2012, 08:35

In deze blog zal uiteen worden gezet wat de rol is van QR code in 2012. Sebastiaan Nagel en Ferdy Hoekman schreven eind vorig jaar een uitgebreide en heldere blog over QR codes met vele leuke voorbeelden van toepassingen. Zijn conclusie is dat er nog erg veel terrein te winnen is voor deze technologie. Deze blog breidt hierop voort en kijkt naar de toekomst van de code. Onderzoekers hebben zich namelijk gewaagd aan een uitspraak over de prestaties van QR codes in 2012. Deze blog is minder wetenschappelijk van aard dan jullie gewend zijn van ScienceSunday, maar dit onderwerp willen we niet voorbij laten gaan. Zoals iedere ScienceSunday is de inhoud uiteraard gebaseerd op een wetenschappelijke bron.

Aanleiding

Marketeers hebben de neiging om de dood van nieuw ingetreden marketingtechnologieën te voorspellen. Deze neiging kwam bijvoorbeeld tot uiting bij de intrede van de email. De QR code is dan ook een van de meest recente technieken waarvan de toekomst wordt voorspeld. Zal QR een lang leven beschoren zijn of op korte termijn in het stof bijten? Pekala (2012, AMA Marketing Researchers) heeft daarom een meta-analyse (overzichtsartikel) gemaakt van een aantal toonaangevende onderzoeken die vorig jaar naar de QR code zijn gedaan. Op basis van deze onderzoeken en haar eigen inzichten doet zij een uitspraak over haar verwachting van de QR code in 2012.

QR code in 2011

Zonder enige twijfel was 2011 hét jaar van de QR code. Sommigen zagen het succes van de QR code op voorhand aankomen, anderen zagen weinig potentie. In 2011 zijn er dan ook veel onderzoeken gedaan naar het gebruik van de QR codes om zo te bepalen wat de cijfermatige en feitelijke prestaties in dit jaar waren. Zo toonde MGH aan dat 70% van de smartphone gebruikers geïnteresseerd is in het gebruik van de techniek. Het onderzoek toont echter ook aan dat het gebruik van QR ver achterligt bij de interesse. Deze conclusie wordt onderstreept en bevestigd door Comscore. Hun onderzoek toont aan dat slechts 6,2% van de consumenten de laatste maand gebruikt heeft gemaakt van QR. Dit is dus nog geen 10% van de mensen die interesse tonen in QR. Ochman (directeur whatsnextonline.com) stelt dat het gat tussen interesse en gebruik aanwezig is omdat veel bedrijven QR bijzonder ineffectief inzetten. 3Gvision publiceerde eind 2011 een onderzoek met hierin de cijfermatige vergelijking van kwartaal 2 (Q2) en 3 (Q3) uit 2011.

  • QR code gebruik groeit wereldwijd sterk. Het gebruik in Q3 groeide met 20% ten opzichte van Q2 in 2011. QR codes werden in 141 landen gescand.
  • De groei was extra sterk in Noord-Amerika en Canada, met een gemiddelde groei van 40%.
  • De groei was het sterkst in Spanje en Australië, met een gemiddelde van 57%.

De conclusie over 2011 is dus dat het grootste deel van de mensen QR kent en geïnteresseerd is, maar dat bijzonder weinig mensen hem ook daadwerkelijk gebruiken. Er is sprake van een ‘gebruikers gat’.

QR code in 2012

Het lijkt er dus op dat QR zich nog maar in de opbouwfase begint en een groot potentieel heeft. Pekala (2012) stelt echter dat partijen die de code inzetten creativitief en innovatief zullen moeten zijn om consumenten te blijven vermaken, anders komt na de opbouwfase wellicht alweer de afbouwfase. NeoMedia Technologies en MGH hebben uitspraken gedaan over de toekomst van QR. Hieronder een opsomming van hun verwachtingen, aangevuld met de inzichten van Pekala (2012) zelf.

  • QR codes zullen domineren. Deze dominantie wordt gestimuleerd door toenemende smartphone penetratie, grotere consumenten awareness en kennis van QR.
  • QR vooraan en in het midden. QR zal steeds meer geïntegreerd worden in marketing uitingen om de consumentenparticipatie te vergroten, loyalty initiatieven uit te breiden en de overall experience te versterken. Zo zullen er bijvoorbeeld steeds meer QR codes letterlijk in winkels te vinden zijn.
  • QR campagnes zullen creatief worden. Dit zal moeten om de volledige potentie van QR te benutten. QR zal niet als ondersteuning worden gebruikt, maar QR zal een centrale rol spelen in verschillende marketingcampagnes.
  • Mobiel internetgebruik zal een grote rol gaan spelen. Het gebruik van internet op mobiele telefoons zal sterk stijgen. Dit komt door de integratie van internet op verschillende platforms, alsmede experience verhoging op mobiel internet. De opkomst van mobiel internet zal een voorspeller zijn de verdere opkomst van QR, mensen zullen ervaren dat QR makkelijker werkt dan het intypen van URL’s.
  • USA blijft marktleider. Om kort op de learnings en ontwikkelingen te zitten zal de USA dus goed onderzocht en getracked moeten worden.

De verschillende partijen zijn het er over eens dat het ‘gebruikers gat’ in 2012 kleiner gaat worden, mits QR gebruik doordachter aangevlogen gaat worden.

Conclusie

Marketeers die verwachten dat QR in het stof gaat bijten, gaan dit dus waarschijnlijk zelf doen. De kans op een voortzetting van het stijgende QR succes lijkt groot. Echter, zoals meerdere partijen aangeven, is het wel essentieel dat partijen die zich met QR bezighouden aan de slag gaan met de inzet hiervan. Het zal creatiever en prominenter moeten. Ook wordt het essentieel om mensen ‘te leren’ wat het gemak is van de code en hoe ze er mee om moeten te gaan. Persoonlijk verwacht ik ook dat QR verder op komt zetten en ik ben bijzonder nieuwsgierig hoe om wordt gegaan met de noodzakelijke verbetering rond QR!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!