Corporate tweets en die van medewerkers vullen elkaar aan

13 september 2011, 09:15

Een veelgehoorde opvatting is dat twitter bedoeld is als ‘mensending’ en daarmee het exclusieve domein behoort te zijn van personen die onder eigen naam twitteren. Dit vanwege de echtheid en puurheid van de boodschap. Maar is het nu daadwerkelijk zo, dat medewerkers beter dan het eigen bedrijf kunnen vertellen waar het bedrijf mee bezig is? Achter een bedrijfsaccount zitten uiteindelijk ook mensen van vlees en bloed. Zij communiceren echter vanuit een ander oogmerk, namelijk primair vanuit de communicatiedoelstellingen van de organisatie. Daar is niks mee. Sterker nog: vermoedelijk gebeurt dat doordachter dan door de overige medewerkers. Twitterende medewerkers kunnen het profiel van een bedrijf versterken. Ondernemingen die een juiste mix weten te vinden tussen hun corporate twitteraccount én de twitter-inspanningen van hun werknemers profiteren optimaal van de kansen die social media bieden.

Kader voor medewerkers

Als organisaties weloverwogen gebruik maken van bijvoorbeeld twitter, dan schept dat een kader voor de eigen medewerkers die ook actief twitteren. De combinatie van beide biedt interessante mogelijkheden. Het zal voor iedereen klip en klaar zijn dat het corporate twitteraccount door de afdeling communicatie wordt beheerd. Net zo goed als dat gebeurt met de website of, als dat nog bestaat, het corporate magazine. Medewerkers die twitteren doen dat niet als verlengstuk van de afdeling communicatie. Organisaties die van mening zijn dat het zo werkt, missen de essentie van het medium.

Twitterende medewerkers, zeker degenen die ik in een vorige blog heb aangeduid als corporate personalities, dienen de vrijheid te hebben naar eigen inzicht hun mening te verkondigen. Die vrijheid houdt geen vrijblijvendheid in. Tweets die haaks staan op het belang van de werkgever kunnen niet. Degenen die zich daar niet in kunnen vinden, zijn blijkbaar niet op de juiste plek terecht gekomen. Ik kan me echter niet voorstellen dat dit in de praktijk een probleem oplevert. Vrijheid houdt wel in dat medewerkers twitteren zonder toetsing vooraf. Dat kan in feite niet anders. Achteraf is het altijd mogelijk om iemand aan te spreken op een ongelukkige uitlating of een ‘slip of the keyboard’.

Kleur aan het bedrijf

De persoonlijke tweets van medewerkers geven kleur aan het bedrijf. Corporate personalities dragen zodoende bij aan de reputatie van een organisatie. Visie en opinie krijgen pas betekenis als ze een gezicht krijgen. Daar valt goed op te sturen door dit vanuit de organisatie te faciliteren. Organisaties die bang zijn dat medewerkers zich in de kijker spelen en vervolgens door headhunters worden benaderd kunnen twee dingen doen. Het eerste is in een kramp schieten en hun mensen ontmoedigen om te twitteren (en dus ook om te publiceren of om op congressen op te treden) of zelfs op het onzinnige idee komen om een soort twitterbeding te laten ondertekenen. De tweede reactie is om trots te zijn op de eigen medewerker, die zich blijkbaar zo goed profileert dat het de buitenwereld niet ontgaat. Dat zijn immers de mensen waar je als werkgever naar op zoek bent.

Het is vervolgens een zaak van goed HR-beleid om ervoor te zorgen dat de mensen binnen boord blijven. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, uitgedaagd worden in hun werk en een aansprekend perspectief wordt geboden, zullen niet snel zwichten voor de verlokkingen van een concurrerend bedrijf. Dat goede mensen het bedrijf verlaten is nooit uit te sluiten. Je kunt het je pas verwijten als je er als werkgever te weinig aan gedaan hebt om dat te voorkomen.

Juiste mix

Bedrijven die werk maken van social media en een juiste mix weten te vinden van de inzet van hun corporate twitteraccount en de twitter-inspanningen van hun medewerkers kunnen optimaal profiteren van de kansen die twitter biedt. Dit vraagt om een doordachte aanpak, een goede dosering van het corporate account en facilitering van de eigen medewerkers. Dat is goed te doen, dunkt mij.

Afgelopen week vond er een interessante discussie plaats op Marketingfacts over of merken zich op sociale media als vrienden moeten gedragen. Daarbij komt ook kijken of bedrijven zich als een of meerdere personen moet uitgeven, of corporate. Zie deze blog van Anneli Rispens en de follow-up van J-P De Clerck.

Categorie
Tags

1 Reactie

    iscoop

    Prima stuk Hanneke en o zo waar, zelfs aangetoond!


    17 september 2011 om 07:56

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!