Omzet Nederlandse Affiliate markt met 23% gestegen in 2010

31 mei 2011, 12:24

De IAB Taskforce Affiliate Marketing presenteerde vandaag de resultaten van de Affiliate Marketing Monitor tijdens de Affiliate Dag. De Affiliate Dag was in DeFabrique® in Utrecht en vond voor de vierde keer plaats. In opdracht van IAB verzamelde Blauw Research de afgelopen maanden omzetgegevens van de grote Nederlandse Affiliate netwerken. Dit rapport brengt de Nederlandse Affiliate marktomvang in kaart en de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de affiliate markt.

Resultaten

In 2010 is de Affiliate Marketing Monitor voor het eerst uitgevoerd. Daaruit bleek dat adverteerders in Nederland ongeveer 97 miljoen euro uitgaven aan Affiliate marketing in 2009. De uitgaven aan Affiliate marketing zijn ten opzichte van 2009 met ongeveer 23% gestegen, naar 119 miljoen euro in 2010. In 2009 leverden de uitgaven naar schatting maximaal een consumentenbesteding op van 1,3 miljard euro. In 2010 is dit naar schatting maximaal 1,5 miljard euro. De uitgaven aan Affiliate marketing (+23%) stegen hierbij harder dan de gerelateerde omzet die dit opleverde (+15%).

Afbeelding 1: Uitgaven adverteerders aan Affiliate marketing (boven) en maximaal gerealiseerde omzet uit Affiliate marketing (onder)

Trends & Ontwikkelingen

Uit de Affiliate Marketing Monitor blijkt dat de branches Travel en Retail de grootste omzet vertegenwoordigen binnen Affiliate marketing. Tevens verwacht het merendeel van de Affiliate netwerken een stijgende omzet in 2011. De helft verwacht zelfs dat de eigen omzet met meer dan 20% zal toenemen. Het sterke optimisme van vorig jaar is wel iets getemperd.

Het grootste gedeelte van de affiliate netwerken geeft aan dat de markt op een aantal belangrijke punten zal gaan wijzigen. Allereerst verwacht men een wijziging qua verdeling van de commissie. Op dit moment geldt last cookie counts: de affiliate vanwaar de laatste klik afkomstig is, krijgt een vergoeding indien er een verkoop wordt gerealiseerd. Naar verwachting zal in de toekomst veel meer gekeken worden naar de bijdrage die een affiliate heeft geleverd aan het aankoopproces. Op basis daarvan zal dan vergoed worden.

Een tweede trend is dat affiliate netwerken de grotere (vaak internationale) netwerken steeds meer als een bedreiging zien voor kleinere (vaak lokale) spelers. Een andere bedreiging die de affiliate netwerken zien is Google. Google wordt steeds meer gezien als concurrent in plaats van partner. Naast bedreigingen worden er ook kansen gesignaleerd: social media en mobile. Deze technologische mogelijkheden zullen de business naar verwachting fundamenteel veranderen. Tot slot geven de affiliate netwerken aan dat exclusiviteit in klantrelaties steeds minder gebruikelijk is.

IAB Taskforce Affiliate Marketing

In 2009 is de Taskforce Affiliate Marketing binnen het IAB opgericht. Het doel van de Taskforce is het bevorderen van de kennis, transparantie en innovatie op het gebied van affiliate marketing. Om dit concreter te maken is er begin 2010 een lijst met activiteiten opgesteld:

 • De ontwikkeling van definities en richtlijnen op het gebied van affiliate marketing
 • In samenwerking met andere branchepartijen een gedragscode ontwikkelen
 • Het opzetten van de Affiliate Marketing Monitor, een periodiek onderzoek naar de ontwikkelingen in en de omvang van de affiliate markt
 • Kennisdeling middels cases en het opzetten van een opleiding Affiliate Marketing

Het volledige rapport is voor IAB leden gratis te downloaden via www.iab.nl. Andere geïnteresseerden kunnen hem bestellen via de website.

Dit artikel is geschreven door Robert Schippers, Product Manager Affiliate Marketing bij Traffic4u.

André Scholten
Google Analytics, Tag Manager, SEO & Site Speed Specialist bij andrescholten.nl

Als zelfstandig specialist houd ik me bezig met Google Analytics, Site Speed en SEO. Heb je een probleem met de techniek, de organisatie of je kennis? Ik kan je helpen dit op de rails te krijgen. In de laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan met deze onderdelen bij diverse top 100 sites in Nederland. Of het nou gaat om het opzetten van een strategie of het wijzigen van een stukje javascript, laat het weten.

Categorie
Tags

4 Reacties

  Bastiaan Govers

  Mooi artikel! Fijn dat de IAB overkoepelend werk verricht. stelling: Als je totale marketing budget groeit doordat met name de uitgaven aan Affiliate marketing (AM) stijgen, maar je totale omzet daalt, en we spreken over performance based model, kan/ moet de commissie naar beneden. Grondvest van AM is dat je effectief betaalt voor gerealiseerde toegevoegde conversies.

  In de nabije toekomst zal het wel meer attributie en netwerk overschrijdend benaderd moeten gaan worden. Als netwerken dit tegenhouden is hun model gedoemd om te stoppen te bestaan en staan ze met lege handen aan de zijkant. Het is niet logisch om in je mediamix slechts 1 kanaal performance based te doen terwijl er extreem sprake is van kannibalisatie van AM tov je andere activiteiten. Vraag: hoeveel % van de in het artikel genoemde omzet is te relateren aan kortingscodes etc en dragen in veel gevallen dus niet bij aan extra business maar wel aan extra kosten?


  31 mei 2011 om 17:48
  peter

  Kloppen de cijfers wel? Als ik de cijfers analyseer: voor iedere euro die je investeert, krijg je 12 tot 13 euro omzet terug. Daarbij moet je er ook vanuit gaan dat iedere conversie niet voor 100% te danken is aan het affiliate netwerk – in de praktijk is dit hoogstens 30-50% (een conversie wordt altijd door meerdere marketingkanalen veroorzaakt). De credits van de conversie mag je dus eigenlijk maar voor 33-50% toeschrijven aan affiliates.

  Dit betekent dat je ongeveer 16-25% van je omzet uitgeeft aan affiliates. Dat is gewoon verliesgevend, zeker in de travel.

  Kan iemand dit toelichten??


  31 mei 2011 om 20:50
  MvanEeghen

  @Peter: Het grote probleem met cijfers is dat ze in de juiste context moeten worden bekeken. Als je de cijfers bekijkt op jouw manier (context), dan heb je volkomen gelijk. Een andere interpretatie zou kunnen zijn dat dit algemene, gemiddelde cijfers zijn, die dus niets zeggen over de ROI in 1 specifieke branche (zoals travel). De ROI in die specifieke sector zou wel eens helemaal anders kunnen zijn dan in retail of finance. Sterker nog, dat is best waarschijnlijk.

  Op dezelfde wijze is het zeer waarschijnlijk dat de credits die je kan toewijzen aan een conversie per sector, en zelfs per website verschillen. Stellen dat dit in elk geval minder is dan 50% is dus eveneens niet juist in elke context. De enige wijze om vast te stellen welke cijfers voor jou kloppen is door te testen. Dit onderzoek geeft slechts de trend weer dat affiliate marketing door veel bedrijven is getest en voor hun blijkt te werken.


  1 juni 2011 om 05:39
  smrschippers

  @Bas: de stijging qua uitgaven aan affiliate marketing kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan extra diensten die netwerken bieden, licentie fees, etc. Met betrekking tot je vraag hoeveel procent van de omzet gerelateerd is aan kortingscode site: volgens het onderzoek is 8% van omzet gerelateerd aan voucher code gerelateerde sites.

  @Peter: dit cijfer gaat over de gehele markt, met verschillende branches. Kijk je naar elektronica/hardware, dan is de commissie daarop bijv. vaak zo’n 2% van de omzet. De uitgaven voor adverteerders zijn dan bij een order van 1.000 euro zo’n 20 euro + netwerkvergoeding (dat zal ongeveer 6 euro zijn). Je komt dan uit op 26 euro. Voor die 26 euro krijg je dus 1.000 euro terug. Dit is een factor 38 (elke euro investering levert dan 38 euro omzet op). Mocht je hierover nog vragen hebben, laat het even weten!


  1 juni 2011 om 08:53

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!