Waar letten twitteraars op bij de beslissing jou te volgen?

7 juni 2011, 03:32

Enige tijd geleden heb ik via diverse kanalen een onderzoekje uitgezet over de elementen die meewegen bij de beslissing iemand al dan niet te volgen op Twitter. Eigenlijk tweeledig:

1. Wanneer ‘verschijnt iemand op je netvlies’ en besluit je naar het profiel van betreffende persoon te gaan kijken

2. Waar let je vervolgens op bij de beslissing die persoon wel/niet te volgen?

De survey bestond uit 9 vragen, varierend van multiple choice tot volgordelijsten. Ik heb in twee weken looptijd ruim 500 compleet ingevulde surveys teruggekregen, waarvan ik hier de resultaten met jullie wil delen.

Toen ik aan dit onderzoek begon had ik een aantal hypothesen die ik wilde toetsen:

1. Men kijkt primair op je profiel wanneer je start met iemand anders te volgen (op basis van de e-mail notificatie die men ontvangt)

2. Op het profiel kijkt men voornamelijk naar de informatieve waarde van de laatste 10 tweets

3. Personen met veel volgers vinden het aantal volgers van het profiel dat ze bekijken belangrijker

4. Personen die veel tweeten (10-50 per dag) vinden de informatieve waarde van tweets belangrijker

5. Lists wordt niet naar gekeken bij de beslissing iemand te volgen

6. Interactie (@replies) wordt gewaardeerd

7. Prive tweets worden minder gewaardeerd

8. Mannen letter meer op kwantitatieve elementen, vrouwen meer op kwalitatieve

9. Zelfstandig ondernemers tweeten meer dan mensen in loondienst

10. Mensen die langer op Twitter actief zijn sturen gemiddeld meer tweets

Daarnaast wilde ik erg graag een ranking op ‘belangrijkheid’ zien van alle variabelen die spelen bij de beslissing iemand te volgen.

Na het weergeven van de ruwe resultaten zal ik proberen iets over deze hypothesen te zeggen op basis van statistische verwerking.

Resultaten en disclaimer

Op basis van 500 respondenten is voor veel correlaties en verschillen geen statistische significantie aan te tonen. Het betreft hier dan ook een indicatief onderzoek waarbij ik wel heb gekeken naar correlaties, maar deze zelf interpreteer. De resultaten zijn dan ook indicatief, richtinggevend. Ze nodigen uit tot vervolgstudie om te kijken welke constructen nu daadwerkelijk significant aanwezig zijn. Ik zal nu hieronder de ‘droge’ resultaten van het onderzoek weergeven. De survey is door exact 510 respondenten ingevuld.

Demografische gegevens

Van de respondenten is 55% man en 45% vrouw. 64% van de populatie bevindt zich in de leeftijdsgroep 26-45 jaar. Slechts 1,2% is jonger dan 18 jaar en 2,4% is 56-65 jaar. 52% van de respondenten is in fulltime of parttime loondienst en 32% is zelfstandig ondernemer; 3,5% is werkzoekend.

Twittergebruik

De meerderheid (74%) is relatief nieuw op Twitter (0-2 jr).

Ongeveer de helft van de populatie stuurt tussen de 1 en 10 tweets per dag, maar liefst 20% tussen de 10 en 50 tweets. Slechts 1.4% geeft aan enkel te lezen. Eenderde heeft 0 tot 100 volgers, 45% tussen de 100 en de 500 volgers. Bijna 5% heeft 2000+ volgers.

In the spotlight

Wanneer kom je onder de aandacht van je doelgroep? Wanneer besluit je doelgroep om naar jouw profiel te gaan kijjken? Met deze vraag wil ik inzichtelijk maken op welke momenten mensen beslissen aandacht te geven aan het profiel van een specifieke twitteraar.

Jouw profiel

Ok, nu heb je de aandacht te pakken. Je doelgroep kijkt naar je profiel. Maar dan? Waar moet ik extra aandacht aan besteden? Op welke manier maak ik de kans op ‘volging’ zo groot mogelijk?

Hieronder volgt een overzicht welke elementen van een profiel men als belangrijkst ervaart.

Daarnaast heb ik over een aantal van deze elementen gevraagd in ‘welke richting’ de voorkeur gaat: meer of minder? Hieronder de resultaten:

Conclusie – kloppen de hypothesen?

Hoe kan je nu je doelgroep beinvloeden om jou te volgen op basis van kwalitatieve prikkels (dus niet via geautomatiseerde tools, je wilt toch lezers in plaats van volgers?) Uit het onderzoek komt naar voren dat twitteraars voornamelijk naar de meer kwalitatieve aspecten kijken dan de kwantitatieve. Hierbij behoren dan ook meer kwalitatief ingestoken beinvloedingsprincipes zoals Wederkerigheid, Autoriteit en Sympathie in plaats van Sociale Bewijskracht en Schaarste.

Als je graag onder de aandacht van jouw doelgroep wilt komen, begin dan een conversatie met een influencer die jouw doelgroep reeds volgt. Zorg ervoor dat uit de @reply van deze influencer op jouw vraag/verzoek/stelling blijkt over welk onderwerp het gaat. Dit is namelijk de grootste trigger voor anderen om jou te gaan volgen.

Het geeft aan dat jij:

1. Blijkbaar interessant genoeg bent voor deze invloedrijke twitteraar om mee te communiceren (principe van Autoriteit)

2. Twitter niet alleen gebruikt om te zenden of ontvangen maar ook daadwerkelijk in conversatie gaat (principe van Wederkerigheid)

3. Blijkbaar bent verbonden met het onderwerp dat in de conversatie genoemd wordt (principe van Sympathie, sub gelijksoortigheid/overeenkomstigheid)

Waar moet je dan vervolgens op letten bij het ‘presenteren’ van je profiel?

Zorg dat je een Bio hebt, maar nog belangrijker: zorg ervoor dat, op het moment dat je bovenstaande resultaten gaat gebruiken om je doelgroep op je profiel te krijgen, je laatste 10 tweets optimaal zijn.

Wat is dan optimaal? Ik zou zeggen: een mooie mix tussen relevante informatie delen, interactie en niet te veel prive. Op deze manier maximaliseer je de kans dat men jou gaat volgen.

Als ik nu mijn lijstje met hypothesen erbij haal kan ik op basis van de data concluderen:

1. Men kijkt primair op je profiel wanneer je start met iemand anders te volgen (op basis van de e-mail notificatie die men ontvangt)

Resultaat: Niet primair, maar secundair. De primaire activator is het verschijnen in de conversatie met een influencer

2. Op het profiel kijkt men voornamelijk naar de informatieve waarde van de laatste 10 tweets

Resultaat: Klopt, de laatste 10 tweets worden als zeer belangrijk gewaardeerd bij de beslissing al dan niet iemand te volgen

3. Personen met veel volgers vinden het aantal volgers van het profiel dat ze bekijken belangrijker

Resultaat:Uit onderzoek blijkt dat er geen significante correlatie is aangetoond tussen het aantal volgers dat men heeft en de aantrekkelijkheid van andere profielen aan de hand van het aantal volgers dat die profielen hebben. Wel blijkt dat de mensen met meer dan 100 volgers, vaker aangeven dat profielen met veel volgers interessanter voor hen zijn dan profielen met juist weinig volgers. Echter is dit verband niet significant aangetoond.

4. Personen die veel tweeten (10-50 per dag) vinden de informatieve waarde van tweets belangrijker

Resultaat: Er blijkt een significante verband te zijn tussen het belang van de informatieve waarde van tweets en het aantal tweets dat men per dag verstuurt. De personen die veel tweeten (meer dan 10 tweets per dag) vinden het significant minder belangrijk wat de informatieve waarde is van tweets dan personen die minder dan 10 tweets per dan plaatsen.

5. Lists wordt niet naar gekeken bij de beslissing iemand te volgen

Resultaat: Klopt, lists scoren zeer laag bij de ranking

6. Interactie (@replies) wordt gewaardeerd

Resultaat: Klopt, interactie worden als zeer waardevol ervaren binnen de ideale ‘mix’ van tweets

7. Prive tweets worden minder gewaardeerd

Resultaat: Klopt deels. Alhoewel de balans zakelijk/prive als relevant wordt aangemerkt, zien we dat ruim 60% aangeeft dat de richting van deze balans niet veel uitmaakt. De 37% van de respondenten die deze balans wel relevant vindt geeft aan dat over het algemeen minder prive tweets meer worden gewaardeerd. Aan de andere kant kan worden beargumenteerd dat de aanwezigheid van prive tweets een account ‘menselijker’ maakt, wat weer ten goede komt aan de Sympathie factor, je doelgroep kan zich gemakkelijker inleven.

8. Mannen letter meer op kwantitatieve elementen, vrouwen meer op kwalitatieve

Resultaat: Er blijken geen significante verschillen te zijn tussen mannen en vrouwen. Het aantal tweets dat men verstuurt of het aantal volgers, is bij beide groepen ongeveer gelijk. Daarnaast is er ook egen significant verschil tussen de man en vrouw wat betreft de elementen waar zij op letten bij het volgen van een persoon.

9.Zelfstandig ondernemers tweeten meer dan mensen in loondienst

Resultaat: Onderzoek wijst uit dat er geen significante verschillen zijn tussen werknemers en ondernemers in het aantal tweets dat men verstuurd tussen. In beide gevallen is het aantal mensen dat minder dan 10 tweets per dag verstuurd groter dan het aantal mensen dat meer dan 10 tweets per dag verstuurt.

10. Mensen die langer op Twitter actief zijn sturen gemiddeld meer tweets

Resultaat: Het aantal jaar dat men actief is op twitter heeft wel significant effect op het aantal tweets dat men verstuurt. Hoe langer men actief is op twitter, hoe meer tweets zij gaan versturen.

Tot slot

Ik wil iedereen die mee heeft gedaan aan dit onderzoekje bedanken. Ik denk dat het waardevolle inzichten heeft geleverd in het besluitvormingsproces rondom ‘volgen’. Ook wil ik Renco Schoemaker (@rencosch), mede-eigenaar van Inzicht Marktonderzoek, bedanken voor de hulp bij de statistische verwerking van de ruwe data. Hij heeft aardig wat SPSS-crunching gedaan om mij te helpen.

Ik speel met het idee om in de toekomst samen met @mediapsycholoog meer onderzoek te gaan doen naar praktische toepasbare inzichten. Wat zouden jullie nog graag op het gebied van (social) media willen weten om je te helpen bij je professionele werkzaamheden?

Mischa Coster MA MSc
Psycholoog - Chief Psychology Officer, gedragsstrateeg, adviseur, spreker. bij Grey Matters & Guideology

Ψ Mediapsycholoog ⌆ Perspectivist ⌬ Dopamaniac Mischa is mediapsycholoog en Chief Psychology Officer bij Grey Matters, een onderzoeks- en adviesbureau dat organisaties helpt inzichten uit de psychologie in de praktijk toe te passen. Ook is hij founding partner en gedragsstrateeg bij Guideology, een adviesbureau dat zicht richt op het begeleiden van klantgedrag in de financiële sector. Mischa gelooft dat psychologie de smeerolie is voor organisaties, zowel op gebied van marketing als ook sales, HR, MD, recruitment, innovatie, security en finance. Hij heeft voor dit gfsedachtegoed de titel ‘Chief Psychology Officer’ bedacht, een rol waar inmiddels meerdere organisaties invulling aan hebben gegeven. Naast psychologie consultant (voor klanten zoals T-Mobile, Capgemini, bol.com, Rotterdam The Hague Airport, Agis, KNMG, NIMA, VvAA, Oracle, Univé, EU council, belastingdienst en diverse ministeries), is Mischa een graag geziene keynote spreker op zowel (internationale) congressen als incompany events. Ook wordt hij regelmatig als gedragsexpert op radio en televisie gevraagd voor actualiteitenprogramma’s als EditieNL, Eén Vandaag, en Radar. In zijn vrije tijd is Mischa gastdocent aan de UU, UvA, HvA, VU, UT, HHS, RU, Nyenrode en UM. Ook is hij bestuurslid van de sectie Sociale en Economische Psychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen. Hij is Psycholoog NIP en Certified GAABS Member.

Categorie
Tags

10 Reacties

  ARispens

  Interessante data. En eigenlijk niet alleen voor privé accounts. Zaken als interactie en influence worden ook voor bedrijven steeds belangrijker. Het proces wat je doorloopt om de keuze te maken iemand te volgen (of terug te volgen) is soortgelijk aan het mijne. Ik hecht zelf wel veel waarde aan Klout score of Peer Index. Maar dit is gaandeweg mijn maturiteit op Twitter veranderd. In het begin hecht je minder waarde, of stel je minder eisen aan je netwerk. Hoe groter dit netwerk wordt en hoe gerichter jij dit zelf inzet hoe kritischer je wordt. Je volgt niet meer automatisch iedereen terug en ontvolgt sneller.

  Iets waar ik zelf nog wel geïnteresseerd in ben is de samenstelling van de netwerken van Nederlandse twitteraars. Voor hoeveel procent bestaat je netwerk uit merken, hoeveel zijn vrienden, hoeveel zijn experts op jouw vakgebied en hoeveel zijn vage kennissen of tweeps die je eigenlijk niet echt kent. Misschien een leuk volgend onderzoek Mischa?


  7 juni 2011 om 05:37
  Gijs Craenmehr

  Interessant artikel en zeer praktisch! Dank Mischa!


  7 juni 2011 om 06:28
  mcoster

  @arispens: Dat is ook een leuk onderzoek! Misschien dat @contentgirl dat mee heeft genomen in haar grote Twitteronderzoek?

  @Gijs: Graag gedaan, ik probeer een brug te slaan tussen onderzoek en praktische toepasbaarheid. Customer Insights heet dat geloof ik 🙂


  7 juni 2011 om 07:02
  mnicolai

  Leuk onderzoek. Ik zou het nog wel interessant vinden wat het verschil is tussen wat mensen zeggen dat ze doen en wat ze werkelijk doen. Ik vermoed bijvoorbeeld dat een profielfoto onbewust veel meer impact heeft op de keuze om iemand wel of niet te gaan volgen, dan mensen zelf zullen aangeven. Ook al is de primaire aandachttrekker dan bijvoorbeeld een mention van iemand die je al volgt.


  7 juni 2011 om 09:42
  stijn van vilsteren

  Spelfouten X)


  7 juni 2011 om 10:51
  Corinne Keijzer

  Leuk onderzoek, interessant om te lezen.

  Wat ik mis is beoordeling op de foto.

  Ik volg redelijk snel mensen terug, maar niet als ze a) een ei als foto hebben of b) nog geen of maar een paar volgers hebben. Zodra het een zakelijk plaatje als profielfoto is ben ik ook op mijn hoede, vaak zijn het profielen die alleen maar zenden en geen bal snappen van waarom het “social” media heet. Ook het automatisch sturen van een DM met een verkooppraatje is voor mij reden om direct af te haken.

  Maar leuk om te lezen hoe anderen er tegenaan kijken. Bevestigde ook wel weer een aantal vermoedens. Thnx!


  7 juni 2011 om 17:35
  mcoster

  @michielnicolai: Dat zou heel goed kunnen. Daarvoor zou je dit onderzoek kunnen opvolgen met bv eyetracking onderzoek of een pseudo experiment met verschillende typen profielen.

  @stijn: Tja… ik ben gelukkig beter in psychologie dan in grammatica. Ik heb deze post trouwens voor het eerst door een nieuwe spellchecker gegooid waar ik goede verhalen over hoorde, valkuil.net

  @Corinne: Op zich zit hij er wel in, maar wordt ‘slechts’ op de 8e plaats gescoord. Blijkbaar is hij voor jou wel waardevoller dan voor vele anderen. Wat ik inderdaad niet heb meegenomen (zie commentaar van @michielnicolai) is de aard van de foto, eitje of vakantie of zakelijk of stripfiguur etc.

  Daarnaast zou een ‘ontvolg’ onderzoek ook een erg leuk vervolg zijn, waarbij je dus de auto-dm’s auto-followback en alle andere zaken mee kunt nemen.


  8 juni 2011 om 04:47
  tinekerensen

  zeer zinvolle info. bedankt voor het nemen van de moeite om dit zo uitgebried te verwerken. Zelf had ik ook een dergelijke uitkomst verwacht, maar het weten na een onderzoek is toch beter

  groet

  @tinekerensen


  8 juni 2011 om 17:29
  Maarten Bresser

  Mooi onderzoek. Goed om te zien dat een statistisch/wetenschappelijk onderzoek direct kan leiden tot praktische inzichten. Een vervolgonderzoek lijkt mij voor de hand te liggen waarbij dieper wordt ingegaan op motivatie. Dat is eigenlijk wat @arispens ook voorstelt: als je vraagt wie je volgt of wie je volgers zijn dan vraag je eigenlijk waarom. Waarom is inzicht, een enkel feit zonder achtergrond niet.


  19 oktober 2012 om 09:33
  mcoster

  @Maarten: Dat zou zeker leuk zijn. Overigens is dit ook onze (Grey Matters) missie: wetenschappelijke inzichten uit de sociale- en mediapsychologie praktisch toepasbaar maken. We krijgen waarschijnlijk over een paar maanden een afstudeerstagiair die zou hier mooi follow-up aan kunnen geven. Work in progress… 🙂


  19 oktober 2012 om 09:38

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!