Multiscope brengt kennis, houding en het gedrag rondom sociale media in kaart

7 april 2010, 19:16

Onderzoeksbureau Multiscope heeft met een grootschalig online marktonderzoek onder 14.686 Nederlanders de kennis, houding en het gedrag rondom sociale media in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de gebruiksintensiteit van sociale media websites voorlopig nog achter blijft bij de hoge naamsbekendheid. Gemiddeld besteedt men zo’n 7 uur per maand aan sociale online netwerken. Op dit moment bevindt het gebruik van social media zich in een overgangsfase.

Volgens de onderzoeksresultaten van Multiscope is de naamsbekendheid van sociale media hoog, maar de tijdsbesteding is nog relatief laag. Ook is er een groep die afwachtend is als het gaat om actief deelnemen aan sociale netwerken. Gemiddeld gebruikt men 1,8 social media websites naast elkaar. Slechts 3% kent geen enkele sociale media website, 11% geeft aan van geen enkele sociale media website lid te zijn of een profiel te hebben, 17% zegt de afgelopen maand geen sociale media website gebruikt te hebben.

Hyves en Youtube zijn samen goed voor 70% van de totale social media tijdsbesteding in Nederland. Twitter is inmiddels bekend bij 76% van de internet populatie. Wanneer we de huidige gebruikers vragen naar hun te verwachten gebruiksintensiteit in het komende jaar, zien we dat de meeste groeipotentie zit bij LinkedIn (+33%) gevolgd door Twitter (+26%). Het verschil tussen ‘kijken’ en lidmaatschap is het grootst bij Youtube. Dit komt waarschijnlijk omdat Youtube meer een consumptie- in plaats van een participatie platform is. Daarnaast zouden gebruikers drempels kunnen ervaren bij het zelf publiceren van video.

Messaging

In het onderzoek is ook gekeken naar de tijd die men besteedt aan online messaging. Dit blijkt aanzienlijk hoger te liggen dan bij social media. Uit het onderzoek blijkt dat men MSN Messenger (26 uur), Google Talk (20 uur) en Ebuddy (11 uur) het meest intensief gebruikt.

Sociaal contact

De voornaamste reden om social media te gebruiken is om contact te onderhouden met vrienden en familie (74%), als aangenaam tijdverdrijf (45%) en het delen van een hobby of interesse (24%). Daarnaast geeft 15% aan het te gebruiken om nieuwe mensen te ontmoeten. Van de respondenten is 61% het oneens met de stelling dat je door het gebruik van sociale media minder ‘echt’ contact met mensen hebt (neutraal 25%, eens 14%). Ook vinden veel Nederlanders (47%) niet dat met virtuele ontmoetingen afstanden tussen mensen worden vergroot (neutraal 30%, eens 23%).

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

7 Reacties

  Peter Kerkhof

  Ik ben erg benieuwd naar de verschillen tussen leeftijdscategorieen. Kan goed zijn dat het beeld dat iedereen razend actief is in sociale media vooral gebaseerd is op jongeren. Gemiddeld over de gehele bevolking kan de tijd besteed aan sociale media dan nog steeds laag zijn. De comscore en multiscope cijfers hoeven dus niet per se strijdig te zijn (hoewel het verschil nu wel erg groot is).


  8 april 2010 om 05:30
  Yme Bosma

  Beide onderzoeken zijn voor geheel Nederland, dus daar zou geen echt verschil in moeten zitten. Maar dat zit er duidelijk wel, en niet een klein beetje. Blijft me elke keer verbazen hoe verschillende media de MultiScope resultaten klakkeloos overnemen, ondanks het feit dat er elke keer weer veel kritiek op is. Maar misschien is dat wel precies hoe MultiScope het wil;-)


  8 april 2010 om 06:21
  Eric CK

  @Yme Bosma

  Ik herken het verschil in metingen tussen Multiscope en andere/eigen bronnen.

  Wat denk jij dat de reden is van de afwijking? Zijn de panels die Multiscope gebruikt te klein om goede metingen te doen? Welke organisaties (behalve ComScore) doen vergelijkbare metingen met betere resultaten?


  8 april 2010 om 07:33
  Yme Bosma

  Je kunt alleen verder met STIR vergelijken denk ik, zou niet weten wie voor NL verder vergelijkbaar onderzoek doet.

  Ik heb geen idee wat de oorzaak is, weet alleen wel dat STIR & ComScore in de buurt van de werkelijkheid komen, MultiScope is vooral goed in headlines scoren;-) Terwijl je met hun panel-grootte en focus op NL zou verwachten dat het kwalitatief een stuk beter zou kunnen. Jammer.


  8 april 2010 om 07:40
  koningwoning

  Ik weet niet hoe Multiscope haar meting doet…. maar is het wel pixel based?

  Ik kreeg namelijk de indruk dat het question based was…. en dat zou nog wel eens voor een verschil kunnen zorgen in cijfers. Mensen geven namelijk altijd andere cijfers weer in echt gedrag vs. wat ze denken dat ze hebben gedaan.

  ik vind STIR en ComScore toch echt VEEL betrouwbaarder.

  P.s. 22% van NL zou een profiel hebben op YouTube? Dat vind ik wel weer een extreem HOOG cijfer…..


  9 april 2010 om 11:50
  Thomas

  Hyves (en comscore wellicht ook) meet hoelang een gebruiker daadwerkelijk op de site is. Multiscope vraagt hoe lang iemand op de site is. (“Hoeveel uur heeft u de afgelopen week gebruik gemaakt van deze social media?)

  Logisch dat daar hele andere resultaten uitkomen.

  Ik denk dat de trends die uit het Multiscope onderzoek naar voren komen wel kloppen (Stijging twitter en facebook, daling).


  12 april 2010 om 11:03
  Gerrit de Lang

  Uit de cijfers van hyves en facebook zelf lijkt het onderzoek niet helemaal een juist beeld te geven. Volgens het onderzoek heeft 28% van Nederland een profiel op Facebook. Volgens Facebook zelf heeft slechts een kleine 21% van de Nederlanderseen profiel op Facebook. Daarintegen claimt Hyves dat 65% van de Nederlanders een profiel op hyves heeft. Volgens het onderzoek zou dit 60% zijn.

  16661442 100.00% Inwoners Nederland

  10908100 65.47% Lid van hyves

  3438840 20.64% Lid van Facebook

  Ik denk ook niet dat Facebook hyves zal gaan inhalen, maar we blijven het monitoren.


  14 januari 2011 om 19:23

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!