Weblog moet kopers binden aan nieuwbouwproject

17 augustus 2009, 05:32

{title}Onlangs werd de weblog www.dehavenmeester.info voor het nieuwbouw project de Havenmeesters gelanceerd. Deze nieuwe vorm van nieuwbouwcommunicatie zal voor meer verkopen moeten leiden stelt Janneke van Aaken van het bedrijf Van der Weegen, dat samen met Panagro het project ‘De havenmeester’ ontwikkelt. “Direct na de zomervakantie willen we in verkoop, mensen kunnen zich al aanmelden. We merkten dat behoorlijk wat mensen erg nieuwsgierig zijn naar wat er gaat gebeuren en willen weten welke woningen er komen. Om die mensen te informeren en betrokken te houden ben ik de weblog begonnen. Daar blijkt veel belangstelling voor. De eerste week al meer dan 2.000 bezoeken“. Volgens Van Aaken is dit een goede manier om nieuwtjes te verspreiden: “Het nieuws uit eerste hand krijgen is altijd beter dan van horen zeggen”. De projectontwikkelaar beantwoordt op de weblog en de twitterpagina vragen van lezers en vertelt over beslissingen die genomen worden. “Volgende week stellen we de afwerking van de woningen vast. Houten kozijnen of aluminium, vloerverwarming of radiatoren. Belangrijke keuzes voor de uiteindelijke koper. Zodra we er uit zijn schrijf ik erover”.

Projectontwikkeling 2.0

Nu het de projectontwikkelaars en makelaars steeds duidelijker wordt dat zij niet alleen in woord maar ook in daad naar hun (potentiele) klanten moeten gaan luisteren, begint langzamerhand de opmars van 2.0 in de projectontwikkeling. Een aantal grote projectontwikkelaars, zoals AM, Heijmans, Blauwhoed, Volker Wessels Bouw en Vastgoed en BAM Woningbouw maken op corporate niveau al gebruik van projectwebsites en communities, echter ook de kleinere ontwikkelaars gaan nu steeds vaker dit soort applicaties gebruiken.

De reden dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van online middelen zoals projectwebsites, communities, weblogs, twitter, Hyves, YouTube, etc. is gelegen in het feit dat niet alleen de geinteresseerde beter geinformeerd dient te worden maar ook de projectontwikkelaars hadden en hebben behoefte aan een betere marketing. Tegenwoordig moet je geen huizen meer verkopen maar de consument helpen een huis te kopen (L. Elmendorp). En dat kan eigenlijk alleen door goed te luisteren en nog belangrijker goede vragen te stellen!

AM de grondlegger

Begin 2000 begon AM, destijds Amstelland Ontwikkeling, grootschalig via internet te communiceren. Omdat vanuit overheidswege het particulier opdrachtgeverschap sterk gepromoot werd, was intensieve communicatie noodzakelijk. Bovendien werd het AM duidelijk dat, indien zij niet zelf kopers gingen faciliteren in hun communicatie, de kopers dat zelf gingen doen en dan kreeg je als projectontwikkelaar op een pijnlijke manier te maken met consumentenpower. De kopers van huizen verenigden zich online en konden op die manier snel met elkaar georganiseerd problemen aankaarten bij de projectontwikkelaar en dat waren ze niet gewend! De raad van bestuur van AM -Klaas de Ruiter en Peter Ruigrok- heeft toen besloten dat alle woningbouwprojecten van AM ondersteund zouden worden door een zogenaamde projectwebsite tijdens de verkoopfase van het project en een community voor de kopers waar zij samen met de projectontwikkelaar nauwgezet het project begeleidden. Zodoende werden problemen vroegtijdig gesignaleerd en konden dus ook snel opgelost worden. Dit heeft AM veel successen opgeleverd. Zij hadden snel inzicht in de populariteit van een project op basis van de bezoekersstatistieken en ontvingen alle online inschrijvingen alvorens deze als bellijstje richting de makelaars gingen. Hiermee heeft AM zich als online, markt- en marketinggerichte projectontwikkelaar onderscheiden. Tegenwoordig niet alleen AM maar ook andere projectontwikkelaars hebben veel baat bij het gebruik van online koperscommunities.

NIKI-cloud

De innovatieve communicatie toepassingen binnen de nieuwbouwbranche zijn legio. Naast de projectwebsites en de communities is het meest in het oog springend de ontwikkeling van NIKI.nl. Wat tegenwoordig een cloudapplicatie heet, is al in 2006 door de projectontwikkelaars gezamenlijk omarmd. De nieuwbouwhuizendatabase (NIKI) waar alle aangesloten leden van de Stichting LNP exclusief en direct hun aanbod plaatsen, fungeert als een zeer effectieve en tot de verbeelding sprekende syndication-applicatie. Niet alleen wordt het aanbod op NIKI.nl ontsloten, ook wordt de data weer teruggeleverd aan bijvoorbeeld de corporate websites van de ontwikkelaar, op projectniveau aan de projectwebsite, op themaniveau aan stedelijke portals of gebiedsontwikkelingslocaties, gemeentes, makelaars en nog interessanter: aan de huizenzoekportals als JAAP.nl, Moviq.nl, huizenzoeker,nl, etc. bovendien kan de data ook compleet opgemaakt geleverd worden aan de bladen (Wegener).

{title}

Nu de projectontwikkelaars de smaak te pakken hebben gekregen en de voordelen ontdekken van online communicatie wordt het palet snel uitgebreid: koperskeuzelijsten per woning, SEO, koppeling met bijvoorbeeld Google Maps, YouTube, Hyves en tegenwoordig in sterk opkomende mate blogs. Hiermee wordt niet alleen gebruik gemaakt van de online marketingmogelijkheden, maar belangrijker nog wordt de klant beter en beter bediend. Voor geloofsproducten van vele tonnen is dat helemaal geen slechte ontwikkeling, dunkt mij: power to the people.

Hypotheek en verzekeringsboeren

Gezien de malaise die heerst op de nieuwbouwmarkt is dit ook een logische ontwikkeling. De projectontwikkelaars zullen steeds vroeger hun plannen online gaan communiceren waarbij de wensen en behoeften van de geïnteresseerde doelgroep(en) centraal staan. Waar vroeger vooral de wethouder bevredigd diende te worden in zijn optiek van de plaatselijke markt (soms wellicht zijn eigen ego) maakt deze nu plaats voor een transparant marktonderzoek. Namelijk via een website hebben geinteresseerden in een locatie duidelijk aangegeven hoe zij wensen te wonen. Voorbeelden hiervan zijn onder anderen sir55, secondbloom en Zowilikwonen. Een aantal marketingbedrijven probeert hier op in te spelen via de zoekportals om zodoende klantprofielen te genereren Echter, deze profielen dienen niet alleen om de woonwens boven water te krijgen maar zijn ook interessant om door te verkopen naar hypotheek- en verzekeringsboeren. Als consument zou ik daar niet blij mee zijn… liever een inhoudelijk duidelijke project-/locatiegerichte website waar ik mijn woonvoorkeuren met een projectontwikkelaar kan bespreken, dan een goedbedoelende nieuwbouw/huizenportal waar geld verdiend wordt voor mijn gegevens, richting partijen waarin ik helemaal niet geinteresseerd ben! Dit pleit voor een eigen strategie van bloggen, Hyves, Twitter, Facebook, etc. bij de diverse projectontwikkelaars. Zij zijn namelijk de producent en in deze tijden wens ik als consument het liefst in direct contact te staan met de producent.

Nieuwbouw communicatie model

In de VS is deze manier van communiceren via de diverse social media applicaties een effectieve en winstgevende activiteit gebleken. Onlangs werd op de vooraanstaande vastgoed en internet beurs: Inman Connect de innovatie prijs toegekend aan het Breaking News concept van Pat Kitano een guru op het gebied van Real Estate en Social Media.

Voor de Nederlandse markt is dit wellicht nog te vroeg, gezien de Twitter penetratie alhier. Echter in Nederland beginnen, zoals eerder gezegd, steeds meer makelaars en project ontwikkelaars wel het nut te ontdekken van het bloggen en jezelf online te profileren. Een wat oudere presentatie van Kitano geeft hier een goed beeld van:

Met Fundament All Media hebben we ons de afgelopen jaren toegelegd op de online communicatie voor nieuwbouw. We hebben een model ontwikkeld welke deze nieuwe vormen van marketing en communicatie integreert voor de nieuwbouw:

{title}

Hierbij worden de websites opgebouwd uit diverse input, op basis van zoektermen, gekoppeld aan de merkwaarden van het specifieke project aangevuld met eigen inhoud. Dit wordt op een makkelijk te delen manier gepubliceerd op een projectwebsite. De projectwebsite dient als “inspiratie”-portal voor de diverse stakeholders, consumenten, makelaars, gemeentes, projectontwikkelaars, plaatselijke middenstand, financials, etc. waarbij zij deze content weer kunnen gebruiken op hun eigen websites/portals. Op deze manier worden de diverse doelgroepen in staat gesteld op de content of delen hiervan te reageren wat als verdere input dient voor het specifieke project.

Real Time Marketing data

Dit genereert real time marketing data op basis waarvan de projectontwikkelaar zijn aanbod goed kan afstemmen in de diverse stadia van de projectontwikkeling. Zo laat je naar mijn mening de mogelijkheden van internet, social media en communities voor je werken. Hierdoor wordt een win-win-win-win (doelgroep, projectontwikkelaar, gemeente, stakeholders) situatie gecreeerd. De projectontwikkelaar weet goed wat de wensen en eisen zijn van de doelgroep, de doelgroep kan in een vroegtijdig stadium aangeven wat de woonwensen zijn, middenstand kan hierop in spelen door binnen haar eigen doelgroep het project ter sprake te brengen, gemeentes kunnen de haalbaarheid van projecten “testen” en monitoren wat de toekomstige woonbehoefte is.

Specialist in interactieve communicatietoepassingen m.b.t. vastgoed en nieuwbouw in Nederland. Ik schrijf o.a. via mijn blog www.nieuwbouw20.nl over bedrijven, nieuwe internettoepassingen en websites. Bovendien worden er nieuwe inzichten, campagnes, personen en bedrijven behandeld die zich in de bouw- en ontwikkelingsbranche onderscheiden. Volg mevia @nieuwbouw20 of @fundament

Categorie
Tags

7 Reacties

  Mark Keuter – AM

  @ Martijn Groeneweg: Het beleid bij AM is om geen enkel bericht in het forum te verwijderen, tenzij er schuttingtaal of anderszins onwenselijke berichten worden geplaatst die de communicatie onmogelijk maken. Graag verneem ik welke specifieke site bovenstaande opmerking betreft, zodat ik passende maatregelen kan treffen.


  17 augustus 2009 om 15:02
  Mark Keuter – AM

  @ Martijn Groeneweg: ik heb de brief van de advocaat achterhaald en deze bleek gericht tot de beheerder van de betreffende site, welke vermeend inbreuk maakte op het intellectueel eigendom van AM. Dat staat dus los hetgeen hierboven beweert wordt omtrent het succes van koperscommunities. Uit de activiteit op het forum blijkt m.i. niet dat één van de overige kopers zich hierdoor geïmponeerd voelde. Ik heb ook niet kunnen achterhalen dat er berichten verwijderd zijn, anders dan hierboven door jou vermeld. Ik zal het hier dan ook verder bij laten.


  18 augustus 2009 om 11:01
  Pieter Bezuijen

  Trouwens leuke site, http://www.wonenindehoven.nl: ik kan deze op Mac OS X 10.5 met Firefox 3.5.2 en de nieuwste Flash player (10,0,32,18) niet bekijken. De site zegt doodleuk dat ik Flash player moet installeren…


  20 augustus 2009 om 02:47
  Michiel Daalmans

  Waarom reageert er niemand op de inhoud van bovenstaand verhaal?

  Ik vind het een ijzersterk betoog; hoe we kunnen inspelen op een veranderend medialandschap. De ontwikkelingen van web 2.0 (richting 3.0) bieden veel kansen voor betere afstemming tussen aanbieder, vrager en ümfeld. Vooral dankzij het open en verbonden karakter; informatie wordt niet meer overgedragen, maar gedeeld. En daar varen alle partijen wel bij.

  Of buurtbewoners behoefte hebben aan een portaal waar ze elkaar kunnen ontmoeten, betwijfel ik. Tot nu zijn er m.i. maar weinig succesvolle voorbeelden. Enkel wanneer er een gedeeld belang is, heeft het waarde. Ten tijde van de bouwwerkzaamheden bijvoorbeeld; overlast is een gedeelde vijand. Maar meestal raken deze sites na verloop van tijd in verval. Bovendien zijn er betere platforms van derden te bedenken, zoals hyves.

  Ik kijk uit naar de nieuwe ontwikkelingen en ik hoop dat deze mogelijkheden op alle fronten win-win-win-situaties creëren!


  3 september 2009 om 18:56
  roberthaagsma

  Ik heb het artikel gelezen en er vallen mij een aantal zaken op. Allereerst ondersteun ik de gedachte: power to the people en het streven naar vernieuwing in communicatie.

  Echter wordt er steeds gesproken over interactie met potentiële kopers waardoor woonwensen inzichtelijk worden gemaakt alsmede over koperscommunities. Niet duidelijk is hoe nu exact de woonwensen worden achterhaald middels interactie met potentiële kopers, wel duidelijk is dat je pas deelnemer aan de community kan worden zodra je koper bent. Maar dan staat de handtekening al onder het contract!

  Nieuwbouw-Nederland.nl biedt hiervoor mijns inziens een veel beter platform waarop men op een zeer eenvoudige manier zeer uitvoerig woonwensen in kaart kan brengen. Zonder hierbij het gevaar dat “azijnpissers” een stempel drukken op je project. Dat deze gegevens worden verkocht aan hypotheekverstrekkers lijkt mij grote onzin.

  Bovendien ben ik van mening dat projectontwikkelaars niet de tijd en moeite nemen, of hebben, om (bijvoorbeeld) een Twitteraccount regelmatig te voorzien van updates.

  Dus waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?


  20 januari 2011 om 13:11

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!