Enterprise 2.0 in de organisatie: van groeimodel tot succesfactoren!

21 juli 2009, 11:35

Het delen van kennis en interesses via sociale netwerken op het internet (web 2.0) is de afgelopen jaren enorm populair geworden. Individuen zoeken elkaar op, leggen verbindingen en vormen groepen (online communities). Ook binnen bedrijven zien we dit fenomeen terugkomen onder de naam Enterprise 2.0. Organisaties zijn zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die sociale netwerken bieden om individuele bedrijfskennis te delen en om deze om te zetten in een concurrentievoordeel. Wie hiermee aan de slag gaat beseft al snel dat het niet alleen om techniek gaat maar dat er ook meer aspecten van belang zijn om Enterprise 2.0 succesvol te implementeren en te laten groeien.

Deze ontwikkeling zorgt dan ook voor veel vragen binnen organisaties.

 • wat is Enterprise 2.0 precies?
 • welke waarde heeft het voor mijn organisatie?
 • hoe verandert de manier waarop ik met mijn medewerkers communiceer?
 • welke invloed heeft dit op mijn organisatie?

Het lijkt erop dat na het langzaam volwassen worden van het gebruik van internet binnen organisaties, dezelfde stappen doorlopen gaan worden met Enterprise 2.0. Welke lessen kunnen hiervan worden geleerd en hoe kunnen deze worden toegepast om sociale netwerken succesvol te realiseren en te exploiteren?

In een reeks van 3 artikelen wordt een diagnostisch groeimodel geboden voor Enterprise 2.0 binnen organisaties. Wat zijn de ‘drivers’ en ‘inhibitors’ om Enterprise 2.0 door te voeren. Tevens worden praktische tips geboden om sociale netwerken tot een succes te maken in uw organisatie.

Vandaag deel 1 van de reeks: van groeimodel tot succesfactoren.

Wat is Enterprise 2.0?

Enterprise 2.0 kan worden omschreven als het gebruik van sociale software binnen bedrijven. Momenteel zien we dat steeds meer bedrijven medewerkers gaan ondersteunen met tools die sociale interactie, communicatie en kennisdeling laagdrempelig maken. Weblogs, wiki’s, RSS feeds, instant messaging, expert finders, tagging & bookmarking zijn enkele voorbeelden van deze software en zorgen ervoor dat medewerkers effectiever kunnen samenwerking en kennis delen binnen het bedrijf. Het groeimodel richt zicht specifiek op de interne organisatie en daarmee op de sociale interactie tussen medewerkers (binnen de firewall). Interacties met externe partijen en klanten worden buiten beschouwing gelaten.

Welke waarde heeft Enterprise 2.0 voor mijn organisatie?

Op basis van onze achtergronden en eigen ervaringen met Enterprise 2.0 is de basis voor het diagnostisch groeimodel gelegd. Om daadwerkelijk iets te kunnen zeggen over de waarde van Enterprise 2.0 voor organisatie en vast te kunnen stellen of een implementatie succesvol is geweest is het theoretisch kader getoetst in de praktijk aan de hand van een aantal interviews met experts. Deze interviews hebben tevens geleid tot een aantal praktijkcases die in het artikel besproken worden.

Groeimodel (WI3-model) voor Enterprise 2.0

Organisaties worstelen met de wijze waarop Enterprise 2.0 succesvol in de organisatie kan worden geïmplementeerd en geëxploiteerd. Aan de hand van het groeimodel zal inzichtelijk worden gemaakt welke stappen een organisatie dient te doorlopen om Enterprise 2.0 succesvol in te zetten en te komen tot een concurrentievoordeel. In het model kijken we naar 4 elementen die relevant zijn voor de Enterprise 2.0 ontwikkeling. Het WI3 model:

 • Waarde: die Enterprise 2.0 toevoegt voor de medewerker (en de organisatie). Is Enterprise 2.0 een leuke manier om intern te netwerken of levert het strategisch concurrentievoordeel op.
 • Impact: op de organisatie om Enterprise 2.0 mogelijk te maken. Centraal staat hierbij de mate waarin Enterprise 2.0 doordringt in de cultuur/ het DNA van de organisatie.
 • Innovatie: De mate waarin Enterprise 2.0 bijdraagt aan het innovatieve vermogen van de organisatie.
 • Investering: Investering in tijd, geld en/of kwaliteit die gedaan wordt om Enterprise 2.0 neer te zetten.

Daarnaast zien wij 3 ontwikkel fases waar organisaties doorheen moeten om Enterprise 2.0 succesvol in te zetten:

 • Fase 1: pionierend: vanuit de gebruiker, lokale initiatieven

  Gericht op persoonlijke interesses. Losse toepassingen zonder samenhang. Focus op informele communicatie en toegankelijk maken van informatie.

 • Fase 2: faciliterend: organisatie ondersteunt gebruikers

  Succes van pionier fase leidt tot bredere acceptatie en toenemende vraag. Behoefte aan meer structuur en hergebruik van best-practices. Initiatieven op basis van een business case.

 • Fase 3: strategisch: Enterprise 2.0 onderkend als onderscheidende factor

  Enterprise 2.0 onderdeel van de cultuur en het DNA van de organisatie en de dagelijkse bedrijfsvoering. Focus op kennisdeling, innovatie en samenwerking.

Per fase benoemen we verschillende factoren die mee- en tegenwerken om het maximale uit een fase te halen en van invloed zijn om een volgende stap te kunnen maken.

Volgende week: het Enterprise 2.0 groeimodel in de praktijk met cases van IBM en Google.

Over de auteurs:

Martijn de Koning: Martijn is Manager Marketing, Sales & Communicatie bij Energiedirect en heeft 15 jaar ervaring met e-business en interactieve media. Heeft bij zijn vorige functie als Manager Essent Online ervaring opgedaan met het introduceren van Enterprise 2.0.

Tessa van Doremaele: werkt als consultant bij Alliander. De afgelopen jaren heeft ze veel ervaring opgedaan met het introduceren van Enterprise 2.0 initiatieven als senior business consultant bij Atos Consulting.

Gijsbert van der Sleen: is eigenaar van MAXX//online: improving digital marketing performance en sinds de pre-historie van internet overtuigd van de mogelijkheden die het online kanaal biedt aan bedrijven om dingen anders en beter te doen. Enterprise 2.0 is een van de ontwikkelingen die hij op de voet volgt.

Sinds de pre-historie van internet overtuigd van de mogelijkheden die het kanaal biedt aan bedrijven om dingen anders en beter te doen. Probeer dingen zo simpel mogelijk te maken, resultaten te bereiken en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen (en dat valt niet mee). Mijn expertise ligt op de gebieden: - Digitale Marketing strategie: het vertalen van marketing, sales en service doelstellingen in strategische richting, multi-channel strategie en internet kanaal verbeter programmas. - Digital Marketing Organisatie: meer rendement halen uit digital marketing door het in balans brengen van de strategie, management, processen, afdelingen, mensen en competenties. - Internet Performance Improvement: het opstellen en implementeren van internet balanced scorecards (gericht op de hele organisatie, niet alleen de website) - E-business interim & program management Eigenaar en senior strategisch digital marketing consultant bij MAXX//online: improving digital marketing performance. Nog meer weten over mij? kijk op mijn LinkedIn profiel of neem contact met me op.

Categorie
Tags

3 Reacties

  Philip Könings

  Interessant artikel Gijsbert! Ik denk dat model veel bedrijven kan helpen om richting te vinden in het juist benutten van de tools, zeker als de drivers & inhibitors hiernaast gelegd kunnen worden. Ben benieuwd naar de cases in je volgend stuk.


  21 juli 2009 om 18:09
  media

  Interessante introductie en ook ik ben benieuwd naar de cases!


  21 juli 2009 om 19:30
  Gijsbert van der Sleen

  @Philip en Marco,

  Bedankt, 2e deel is meer praktisch, cases zijn leuk! Volgende week het vervolg.


  22 juli 2009 om 17:40

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!