18 procent totale mediabestedingen in Nederland naar online

11 juni 2009, 10:33

{title}

Tijdens Interact 2009, het Europese IAB congres, maakten IAB Europa en PriceWaterhouseCoopers (PwC) vandaag de cijfers bekend van de derde editie van AdEx. Deze studie naar de online mediabestedingen in 19 Europese landen komt tot stand op basis van lokale mediaregistraties, expertreviews en de eigen analyse van PwC. De totale online mediabestedingen in deze 19 landen komen in 2008 uit op 12.9 miljard euro. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van bestedingen in 2007.

Het onderzoek rapporteert 794 miljoen euro aan online mediabestedingen in Nederland en een aandeel binnen de totale mediabestedingen van 18 procent. De verdeling over de vier onderzochte advertentiesoorten search, display, classifieds en e-mail ziet er als volgt uit:

 • Search: 50%
 • Display: 27%
 • Classifieds: 21%
 • E-mail: 2%

Daarbij valt op dat het aandeel van Search in Nederland hoger is dan het Europese gemiddelde van 43% en dat Classifieds onder het Europese gemiddelde van 26% blijft. Marco Derksen, voorzitter van IAB Nederland:

“Interessante cijfers die we overigens ook met enige reserve bekijken. Enerzijds is het prettig om bevestigd te krijgen dat we in Nederland al een marktaandeel van 18% hebben in de online advertisingbestedingen. Het is een belangrijke indicator voor de volwassenheid van deze markt. Anderzijds zie je dat Nederland vooroploopt op het gebied van bijvoorbeeld affiliate marketing en mobile advertising en bestedingen aan deze middelen zijn niet gemeten. Het zou dus best kunnen zijn dat de bestedingen in werkelijkheid nog wat hoger zijn.”

PriceWaterhouseCoopers verwacht in 2009 zwaar weer voor online advertising. De groei vlakt af, en waarschuwt ook de meer volwassen markten dat er een daling van de online mediabestedingen kan gaan plaatsvinden. Derksen: “Ik ben vrij optimistisch over de ontwikkelingen. Andere mediumtypen zitten in veel zwaarder weer en telkens als ik mijn oor in de markt te luisteren leg zeggen partijen dat er in het tweede kwartaal beduidend meer beweging naar online waar te nemen is dan in het half jaar daarvoor. Je ziet dat adverteerders en bureaus in deze tijden erg kritisch naar de effectiviteit van alle mediumtypen kijken maar dat is eerder gunstig voor online media dan ongunstig. En dus zou het mij niet verbazen als we in 2009 op een groei van meer dan 5 procent zouden uitkomen.”

Van april 2007 tot juni 2011 was ik freelance editor/ communitymanager / hoofdredacteur bij Marketingfacts. Tussendoor werkte ik bij Insites Consulting, IDG Nederland, Saatchi&Saatchi;/Leo Burnett (voor Samsung) en voor onderzoeksbureau WUA. Vanaf 1 november 2021 vorm ik samen met Luuk Ros de hoofdredactie van Marketingfacts.

Categorie
Tags

23 Reacties

  Paul Hottinga

  Goede cijfers voor de online branche.

  Suggestie daling lijkt me onterecht gezien recente verschuivingen van partijen van traditionele mediumtypen richting online.


  11 juni 2009 om 12:19
  Erwin Boogert

  Matthijs of anders zeker Marco,

  Is dit niet de eerste keer dat IAB classifieds als aparte rubriek rapporteert?


  11 juni 2009 om 13:02
  media

  @Erwin: classifieds is altijd al één van de categorieen geweest dus niet nieuw (zie ook eerdere cijfers vorig jaar)


  11 juni 2009 om 14:48
  Laurens Verhagen

  Wieland refereert in zijnkop niet zozeer aan die 20 procent, maar aan de voorspelling van PwC dat de markt in een aantal volwassen markten (waaronder je ook Nederland zou kunnen scharen) dit jaar zelfs gaat krimpen. Wat dat aangaat is de stelling dat de markt instort niet zo gek. Maar ik geef toe: de kop is niet genuanceerd. Daar zijn koppen echter ook niet voor.


  11 juni 2009 om 15:37
  media

  @Laurens: het gaat in dit geval om een uitspraak van één van de analisten van PwC die een voorspelling doet voor het komende jaar:

  (…) Eva Berg-Winters, Senior Manager at PwC who specialises in new media, said “2009 is set to be a difficult year for online advertising. Decline is likely in a number of mature markets and, where there is still growth, we expect it to be much lower than previously. However, online continues to outperform other media and to increase its ad market share. The post-downturn era should therefore see another growth spurt for online” (…)

  Het gaat dus niet om een feit, maar om een mogelijke ontwikkeling. De titel ‘Europese online advertentiemarkt stort in’ suggereert dat het gaat om een feit.


  11 juni 2009 om 15:52
  Laurens Verhagen

  @Marco:

  Maar dat is weer een hele andere discussie. Dan gaat het over de vraag of Wieland de kop tussen quotes had moeten zetten of niet. Daar kan je over twisten ja. Maar dat heeft niets te maken met de suggestie dat een – weliswaar afnemende – groei van 20 procent zou worden gemisinterpreteerd als instorting.


  11 juni 2009 om 15:58
  media

  @Laurens (of beter Wieland): wat was nu de reden om deze titel te kiezen?


  11 juni 2009 om 16:10
  Wieland van Dijk

  Als na jaren van omstuimige groei zo’n daling optreedt, waarbij Nederland nota bene het slechtste presteert, en PwC in een toelichting krimp voorspelt in de belangrijkste markten, vind ik ‘instorting’ een gerechtvaardigde woordkeuze.

  Bovendien is in een nieuwskop nou eenmaal geen ruimte voor al te veel mitsen en maren. Als je het hele verhaal met al zijn nuances in de kop kwijt zou kunnen, hoefde je de rest van het artikel niet te schrijven.

  Elders in mijn artikel komen de nuanceringen wel degelijk aan bod: online boekt(e) tenminste nog groei. Andere sectoren van de advertentiebranche staan er veel beroerder voor. Dat gegeven wordt in mijn bericht ook allerminst onder het tapijt geveegd. Ik citeer zelfs Marco’s veel optimistischer geluid (al is een groei van 5 procent in 2009 zelfs in vergelijking tot het toch al beroerde jaar 2008 natuurlijk een forse daling).

  Maar zo kun je alles wel wegrelativeren: tegenover de armoede in Roemenië staat ook de extreme hongersnood in Darfur.

  Als ik in de reclamebranche werkte, zou ik ook benadrukken dat het glas nog altijd halfvol is, maar feit is dat de branche – ook online – in vergelijking met voorgaande jaren in een duikvlucht is geraakt.

  In het recente verleden was het glas niet halfvol, maar klotste het water over de rand. Nu is dat duidelijk niet meer het geval, en voor een journalist is dát natuurlijk het nieuws.


  12 juni 2009 om 06:56
  mgvandenbroek

  “Bovendien is in een nieuwskop nou eenmaal geen ruimte voor al te veel mitsen en maren.”

  Onzin. Het hangt ervan af hoe ongenuanceerd je het nieuws WILT brengen.


  12 juni 2009 om 07:01
  Wieland van Dijk

  @Matthijs: dat is inderdaad een prima kop, maar voor een verhaal met een andere insteek. Het gaat primair over Nederland, en het gaat over de verdeling van bestedingen over verschillende media. Dat is gewoon niet de strekking van mijn verhaal, dat gaat over de effecten van de economische situatie op de Europese online reclamebranche.

  Je kunt het wel of niet met mee eens zijn dat dat een nieuwswaardige insteek is, maar dat is een andere discussie. In ieder geval ben ik niet de enige journalist die deze invalshoek heeft gekozen, blijkens de berichtgeving van onder meer Adformatie, Telecompaper en Techcrunch.

  Zoals ik in mijn vorige reactie al opmerkte: het glas was eerdere jaren niet halfvol, het stroomde bijkans over. En in dat licht is het niet raar dat media er nu op wijzen dat het glas half leeg is gelopen. Met sensatiezucht heeft dat niets te maken: als je de cijfers in de context van hun recente historie plaatst, is de trend nu even negatief, hoe hard sommige anderen ook op de lichtpuntjes blijven wijzen.


  12 juni 2009 om 07:13
  Wieland van Dijk

  @Matthijs: Met ‘dat’ in de eerste zin van mijn vorige reactie, doelde ik op de kop boven de berichtgeving op MF, overigens. Ik maakte uit de mailversie van je reactie ten onrechte op dat je daar naar verwees.


  12 juni 2009 om 07:20
  mgvandenbroek

  “In ieder geval ben ik niet de enige journalist die deze invalshoek heeft gekozen, blijkens de berichtgeving van onder meer Adformatie, Telecompaper en Techcrunch.”

  Ik vind “instorten” iets anders dan “negatieve trend”. Verder is het wat mij betreft juist vreselijk, dat journalisten achter elkaar aan huppelen.


  12 juni 2009 om 07:28
  Wieland van Dijk

  Je kunt het omschrijven als ‘achter elkaar aan huppelen’, maar je kunt ook concluderen dat journalisten, wier werk het nou eenmaal is het belangrijkste nieuws uit de feiten te distilleren, logischerwijs vaak tot dezelfde conclusie komen. Ik ben in ieder geval achter niemand aangehuppeld: ik heb mijn stuk zelf geschreven, en had op dat moment nog geen kennis genomen van de berichtgeving van collega’s.


  12 juni 2009 om 07:31
  David van Dam

  Ik verbaas mij er altijd weer over hoe ‘een daling in de groei’ door veel journalisten wordt weergegeven als een ‘absolute daling’. Ik snap dat je als journalist graag wilt dat je artikel gelezen wordt, maar in dit geval dekt de titel de lading van het bericht in z’n geheel niet. Het glas wordt minder snel ingeschonken dan voorheen, maar er wordt toch echt nog steeds bijgeschonken. Had er gestaan ‘Groei stort in’ dan was dat beter geweest, toch?


  12 juni 2009 om 08:56
  Melle Gloerich

  “maar feit is dat de branche – ook online – in vergelijking met voorgaande jaren in een duikvlucht is geraakt.”

  Nee, nee en nog eens nee. Als ik jou mag geloven althans. De GROEI in de branche is in een duikvlucht geraakt.

  Foutje maken kan gebeuren, maar je presteert het keer op keer om 1e en 2e orde afgeleiden door elkaar te gebruiken. Ga aub nog even een lesje wiskunde A volgen. Zouden overigens meer mensen moeten doen.


  12 juni 2009 om 09:03
  Wieland van Dijk

  @Melle: “Nee, nee en nog eens nee. Als ik jou mag geloven althans. De GROEI in de branche is in een duikvlucht geraakt.”

  Klopt, en dat is precies de strekking van mijn artikel. In vrijwel iedere zin daarvan valt het woord ‘groei’. Dat jij “de branche is in een duikvlucht geraakt” opvat als een absolute daling van de bestedingen, is jouw interpretatie. Ik schrijf het zelf in ieder geval nergens – integendeel.

  Ik heb woorden als ‘duikvlucht’ en ‘instorting’ gebruikt omdat de cijfers in vergelijking met eerdere jaren in 2008 een zeer forse teruggang (van de groei, inderdaad) laten zien, en PwC in de belangrijkste Europese markten voor dit jaar zelfs krimp(!) voorziet.

  Als je dat afzet tegenover de vaak explosieve groei in eerdere jaren, vind ik die woordkeus te rechtvaardigen. Je kunt het met mijn formulering oneens zijn, maar met gebrekkige wiskundekennis heeft het niets te maken.


  12 juni 2009 om 09:20
  mgvandenbroek

  Wieland, come ON! Je zegt het nu gewoon zelf.

  “Europese online advertentiemarkt stort in”

  Dat had dus moeten zijn:

  “Groei Europese online advertentiemarkt stort in”


  12 juni 2009 om 09:26
  Paulo Lopes

  @Matthijs

  je hebt wel gelijk met “Groei Europes online advertentiemarkt stort in”

  maar dan zit er een stijlfout in die zin 😉

  overigens denk ik dat Online Video Advertising wat weer eens op 1 hoop met Display is genomen wel degelijk groeit..


  12 juni 2009 om 15:20
  Andrew

  @Matthijs Hoe kan een groei instorten?

  “Groei Europes online advertentiemarkt stort in”

  @Paulo kopiëren is ook een kunst ;):P

  Maar je hebt wel gelijk Matthijs


  19 juni 2009 om 13:21
  mgvandenbroek

  @Andrew: Als een groei bijvoorbeeld van 50 procent per jaar naar 5 procent per jaar gaat, dan kun je toch spreken van het ‘ínstorten van de groei?’.

  Of wacht: had het ‘ineen’ of zoiets moeten zijn. Anyway, vrijdagmiddag. Ik weet het niet 😉


  19 juni 2009 om 13:42
  Musadiq

  We gives out both business and personal loans no collateral required. now term cash of all amounts I think you have come to the right place. We offer Cash at low interest rate of 3%. Interested people should please contact us on For immediate respond application Contact us via email: musaddiqloanlending@gmail.com


  15 september 2017 om 05:01

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!