Grenzeloos vertrouwen in non-spot

Grenzeloos vertrouwen in non-spot

Grenzeloos vertrouwen in non-spotAl jaren is de hoogte van de non-spot bestedingen op de Nederlandse tv-markt onderwerp van discussie. Schattingen over de totale omvang van deze markt waren tot op heden veelal gebaseerd op natte vinger werk. SPOT (Stichting Promotie Televisiereclame), die zelf gebaat is bij verdere professionalisering van deze markt en af wilde van alle speculaties, wist alle bij haar aangesloten participanten - voornamelijk Nederlandse tv-zenders - over te halen om de benodigde marktgevoelige informatie beschikbaar te stellen voor nadere analyse. Hierdoor kon voor het eerst haar omvang in kaart worden gebracht. Vanochtend werden de veelbesproken cijfers bekendgemaakt tijdens het congres Branded TV-Content, waar de grenzen van het non-spot speelveld op (inter)nationaal niveau werden besproken. Een paar highlights.

Alhoewel er branchebreed consensus is over hetgeen er wordt verstaan onder non-spot, bleek het ondoenlijk om alle hieronder vallende uitingen van alle mediakanalen in het onderzoek mee te nemen. Een te complexe markt, terughoudendheid, gebrek aan transparantie en een toenemend aantal aan (nieuwe) mediakanalen bleken hieraan onder andere debet. Met het deel dat wel kon worden achterhaald, bleek dat de Nederlandse non-spot bestedingen het afgelopen jaar goed waren voor – in ieder geval – zo’n 93 miljoen euro. Dat betekent ongeveer een stijging van 10 procent afgezet tegen de in 2006 gerealiseerde en achterhaalde marktomvang van zo’n 85 miljoen euro. Paul van Niekerk, directeur SPOT, die de cijfers onthulde, verwacht overigens dat dit in 2012 zal zijn gestegen tot 150 miljoen euro. Een getal dat hij momenteel ook de gehele markt toedicht, weliswaar gebaseerd op eigen schattingen.

Volgens Brian Hirman, ceo Isobar Nederland, moeten de betrokken marktpartijen binnen non-spot zich meer concentreren op goede ideeën dan te denken vanuit tv-formats…

(Niet echt nieuws, maar goed dat het weer eens wordt gezegd.) Daarnaast zou een creatief idee volgens Hirman juist kunnen gaan ‘vliegen’ en, niet onbelangrijk, ook weer kunnen landen door het vroegtijdig herkennen en samenbrengen van marktpartijen die elkaar hierin kunnen aanvullen en versterken. Een hele kunst gezien het aantal initiatieven die vandaag de dag juist stand-alone worden opgezet, en dus mislukken.

De speciaal uit China overgekomen media-ondernemer Sierk Vojacek (SVP) wees de aanwezigen op het feit dat mediabedrijven in China in het geheel niet worden gehinderd door enige vorm van non-spot wetgeving. In het land met 1,33 miljard inwoners, 2700 tv-zenders en een tv-penetratie van maar liefst 96,6% wordt de reclametijd voor een groot deel zelfs per opbod verkocht, waarna de leftovers worden gegund aan producenten en andere gegadigden. In tegenstelling tot ons land zijn mediabureaus volgens Vojacek in China juist de drivers achter nieuwe initiatieven. “Mediabureaus zijn en worden erg betrokken vanaf het creatieve proces. En wij als producent spelen ze tegen elkaar uit.” Een situatie die bij ons ondenkbaar is. Wellicht mede ingegeven door de niet echt aanwezige regulering vanuit de Chinese overheid, was Vojacek z’n advies om het vooral simpel te houden. “Waar hebben we het over? Interactie, doelstellingen en het op een juiste manier vertalen van je ideeën naar tv-formats. Niet al te moeilijk, lijkt me.”  Was het Nederlandse mediaklimaat ook maar zo simpel…


DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.