Mobile en community marketing dm-middelen van toekomst?

11 september 2007, 05:07

Met hoeveel procent is uw online marketing budget gestegen in 2006?

Softwareleverancier Copernica en vakblad Reclameweek hebben, net als in 2006, een cross-media onderzoek gehouden onder reclame- en communicatiebureaus naar het kennisniveau, de bestedingen en mate van inzet van crossmediale direct marketing.

Opnieuw is er gekeken hoe de bureaus er in Nederland voor staan wat betreft hun crossmediale kwaliteiten, met name op DM-gebied, en waaraan zij behoefte hebben. Daarnaast is er gekeken in hoeverre de kwaliteiten en behoeften veranderd zijn ten opzichte van 2006.

Begin april dit jaar is de enquête opnieuw online gegaan waar vervolgens 871 Nederlandse reclame- en communicatiebureaus (met minimaal een bruto bureau-inkomen van 345.000 euro) een uitnodiging voor hebben ontvangen. In totaal hebben 79 bureaus deelgenomen aan het onderzoek. Na een analyse van de resultaten viel vooral op dat er relatief weinig is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Enkele significante verschillen die wel werden geconstateerd worden hieronder toegelicht:

Kennisniveau

Ten opzichte van vorig jaar is het kennisniveau van crossmediale direct marketing toegenomen. Vooral het percentage bureaus dat haar kennis als ‘goed’ (30,9%) en ‘uitstekend’ (11,8%) waardeert is hoger dan vorig jaar (resp. 27,3% en 5,2%). Het aantal bureaus dat haar kennis als onvoldoende beoordeelt is nagenoeg gelijk gebleven (29,4% in 2007 tegen 31,2% in 2006).

Van de ondervraagde reclamebureaus krijgt 92,8% wel eens vragen over crossmediale direct marketing. Bij 15,9% is dit zelfs vaak het geval. Het is voor een bureau dus belangrijk om over voldoende kennis over dit onderwerp te beschikken.

Bureaus doen hun kennis nog steeds op via de dagelijks praktijk en publicaties (vakbladen, internet, dagbladen en boeken). Cases en bijeenkomsten worden hier nog minder vaak voor gebruikt. Het internet levert de beste informatie (waardering 7,4%, iets hoger dan vorig jaar), gevolgd door de dagelijks praktijk.

Ongeveer een kwart van de ondervraagden is bekend met interactieve marketingvormen zoals rss marketing, viral marketing, narrowcasting, MSN mesenger bots, advergaming, podcasting en zoekmachinemarketing. De overige bureaus geven aan weinig kennis te hebben van deze nieuwe marketingvormen.

Toekomstverwachting

Bureaus zien de toekomst van Cross DM rooskleurig in. Slechts 7,2% verwacht géén rol van betekenis te spelen op dit gebied richting haar opdrachtgevers. De komende drie jaar verwacht 85,5% van de bureaus dat crossmediale direct marketing intensiever ingezet wordt vanuit bureaus, dit is een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Ruim eenderde van de bureaus (36,5%) ziet een duidelijke verschuiving van traditionele media naar digitale media.

Voor de komende periode verwachten de bureaus het meeste van mobile marketing en community marketing. Ook zoekmachinemarketing handhaaft zich, net als vorig jaar, in de top drie (vorig jaar 1, nu 3). Rss marketing en MSN messengerbots worden door bureaus niet onvoorwaardelijk genoemd als ontwikkelingen om rekening mee te houden.

Bron:

Cross DM 2007

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!