Waarde creatie in Web 2.0

19 maart 2007, 07:27

In de wetenschappelijke bedrijfskunde literatuur is veel geschreven over e-business en e-businessmodellen. Het aspect waarde creatie in e-business is echter een onderwerp waar nog niet zoveel onderzoek naar is gedaan.

In 2001 resulteert een onderzoek (pdf) van Raphael Amit (Wharton) en Christoph Zott (INSEAD) in een model van bronnen voor waarde creatie in e-business: Efficiency (zoekkosten, scale economies etc.), Novelty (bijv. nieuwe transactie structuren en content), Lock-in (loyaliteits aspecten, vertrouwen etc.) en Complementarities (tussen bijvoorbeeld activiteiten en producten). De 4 drijfveren en centrale aspecten binnen e-business om waarde te creëren:

Waarde Creatie Model Amit en Zott (2001)

Met de komst van Web 2.0 spelen nieuwe kenmerken (en participanten) van internet transacties (en activiteiten) een rol. Meer en verschillende stakeholders kunnen door het internet participeren.. Deze ontwikkeling vraagt om onderzoek naar de ontwikkeling van de waarde creatie in e-Business. Vinden er interne en externe verschuivingen van waarde creatie plaats met de komst van Web 2.0 technieken? Welke waarde drivers spelen nog een rol en welke zijn meer belangrijk? Zijn de waarde creatie theorieën uit de Entrepreneurship en Strategic Management Literatuur nog relevant en toepasbaar?

Mijn onderzoek stelt Web 2.0 centraal, als een ontwikkeling binnen e-business die de waarde creatie en toe-eigening van en voor participanten doet veranderen. Het onderzoek gaat met name over de waarde creatie en waarde drijvers in Web 2.0. Het onderzoeksdoel is om de Entrepreneurship en Strategic Management Theorie aan te vullen door eerste inzichten te geven in de waarde drijvers en waarde creatie in Web 2.0.

De centrale onderzoeksvraag hierbij is of de waarde drijvers die we associëren met Web 2.0 verschillen van de reeds bekende waarde drivers in e-business. Deelvragen van dit onderzoek zijn: hoe wordt waarde gecreëerd en toegeëigend als competitief voordeel? Wat zijn de waarde drijvers in e-business? Wat is het verschilt tussen e-business en Web 2.0?

Verschil tussen ebusiness en web 2.0?

Door middel van literatuuronderzoek zullen de eerste twee deelvragen beantwoord worden. Vervolgens zal literatuur- en media-onderzoek in combinatie met interviews met Web 2.0 experts (waaronder Hinchcliffe) een voorlopig model weergeven. Dit model zal, als laatste stap, in de praktijk getoetst worden door een aantal Web 2.0 bedrijven uit te lichten aan de hand van het model.

Het onderzoek zal meer inzicht verschaffen in hoe bedrijven andere participanten waarde (kunnen) toevoegen en creëren met Web 2.0. Het zal wellicht aantonen dat Web 2.0 niet alleen een buzz woord is maar dat de onderliggende waarden het landschap van e-business (models) verandert. Een van de verwachtingen is dat ik het model van Amit en Zott (2001) kan updaten door te laten zien of er met Web 2.0 nieuwe waarde drijvers zijn en welke belangrijker zijn. Een andere verwachting is dat dit onderzoek meer inzicht geeft in wat Web 2.0 is en wat niet alleen ondernemers en bedrijven, maar ook internet gebruikers, ermee kunnen doen. De relatie tussen e-business en Web 2.0 zal duidelijker worden door vergelijkingen te maken, zodat gebruikers, bedrijven en ondernemers zich kunnen aanpassen en voorbereiden om voordeel te behalen met de nieuwe fase van het internet.

Waarde Creatie in Web 2.0?

Ondanks het feit dat er veel geschreven en gepraat wordt over Web 2.0, wordt er ontzettend weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De schaarse theorie over waarde creatie in e-business, het toenemen van de interesse voor internet, en de opkomst van Web 2.0 (technieken) zijn redenen om eens een eerste inzicht te geven in de waarde creatie binnen de tweede generatie internet.

De ontwikkelingen en voorlopige verslagen zijn te vinden op valueweb2.blogspot.com. Ik ben met name geïnteresseerd in meningen van anderen en wil graag in contact komen met Web 2.0 en e-business onderzoekers, experts, en geïnteresseerden. Ik ben ook te bereiken via valueweb2@yahoo.com.

Categorie
Tags

3 Reacties

  hugo666

  Hoi Vincent, Er is op het moment inderdaad nog vrij weinig wetenschapelijk onderzoek naar de effecten van web2.0 op ebusiness. Wij zijn momenteel op verschillende vlakken bezig met web 2.0 projecten, het lijkt me interessant om eens van mening te wisselen.


  19 maart 2007 om 07:57
  Gijsbert van der Sleen

  Vincent, web 2.0 is hot blijkt maar weer eens. Ga je onderzoek met aandacht volgen.

  Ben zelf bezig met het organisatie model E-Business 2.0. De drivers die jij gaat vaststellen zullen voor organisaties input zijn om een stap te maken in organisatie inrichting waardoor onze uitkomsten dicht bij elkaar komen.

  Ben wel benieuwd of je ook de inhibitors verder gaat uitwerken. De Ying en Yang van ontwikkeling zullen we maar zeggen.


  19 maart 2007 om 13:47
  Bertjan

  Interessant informatie voor mijn thesis! Bedankt.


  19 maart 2007 om 22:12

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!