Uitslag Creative Challenge Call bekend

14 november 2006, 20:16

Voor de zomer organiseerde de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een call for tender, in goed Nederlands een subsidieronde voor netwerkprojecten in de creatieve industrie. De te verdelen som bedraagt 3 miljoen euro. De ministeries waren verrast en enthousiast door de grote respons van ruim 400 voorstellen op deze oproep. Een lijst met de geselecteerde bedrijven, organisaties en stichtingen is inmiddels gepubliceerd. Alle indieners van gegunde en niet gegunde netprojectvoorstellen krijgen schriftelijk bericht.

De subsidieronde werd ingesteld omdat de creatieve bedrijfstakken snel groeien. Er werken nu al meer dan 230.000 mensen, met een totale omzet van ruim 8 miljard euro per jaar. Ons land loopt internationaal voorop in sectoren als vormgeving, architectuur en dance. Design heeft een enorme toegevoegde waarde voor de maakindustrie en de dienstensector. Bovendien trekt een stad met een rijk aanbod aan podiumkunsten en cultureel erfgoed aantoonbaar meer creatieve, hoog opgeleide arbeidskrachten aan. Cultuur is ook cruciaal voor toerisme. Daarnaast zijn film, internet en audiovisuele branche belangrijk voor het succes van allerlei nieuwe technologieën. Creatieve en andere bedrijven kunnen daarbij veel aan elkaar hebben. Toch weten ze elkaar niet altijd gemakkelijk te vinden. Met het nieuwe subsidieprogramma Creative Challenge Call worden projecten ondersteund die creatieve en andere bedrijven bij elkaar brengen zodat de economische waarde van creativiteit beter wordt benut.

Alle netwerkprojecten zijn beoordeeld door de EVD in samenwerking met Stichting Nederland Kennisland. Vervolgens zijn de netwerkprojecten die aan de criteria van de regeling voldeden voorgelegd aan een adviescommissie van externe deskundigen onder voorzitterschap van prof.dr. Dany Jacobs. Het eindresultaat hiervan was een rangvolgorde van subsidiabele voorstellen.

Het budget van 3.000.000 euro dat beschikbaar is voor het uitvoeren van netwerkprojecten in het kader van de CCC is voldoende om ongeveer veertig voorstellen te subsidiëren.

Jak Boumans is adviseur content strategie bij Electronic Media Reporting, een bureau actief sinds 1990 en gespecialiseerd op het gebied van content. Electronic Media Reporting kent vier werkgebieden: strategisch advies: studies: evaluatie en audits van projecten (o.a. voor de EU); publicitaire producties (nieuwsbrieven, boeken, congressen, reizen). Jak Boumans houdt een dagelijks, Engelstalig blog Buziaulane bij over de contentindustrie. Jak Boumans is ook een van de organisatoren van de multimedia contentwedstrijd Europrix.nl en de Nederlandse voorselectie van de World Summit Awards. ook is hij promotor van de Europrix Top Talent Award, een multimedia wedstrijd voor jonge producenten. Hij is tevens secretaris van de European Academy of Digital Media. Jak Boumans publiceert nationaal en internationaal. Hij publiceerde in 1986 het Online Handboek (Spectrum). Hij levert ook bijdragen aan vakstudies zoals E-Content, Technologies and Perspectives for the European Market (2004).

Categorie
Tags

3 Reacties

  Annet

  Geheel mee eens Ant. Het is toch bedenkelijk dat het Virtueel Platform op de lijst van gehonoreerden staat. Wat geeft dit platform voor bijdrage aan innoverend Nederland? En hoe onafhankelijk is deze toekenning eigenlijk?

  Ik weet nog dat de halve zaal leegstroomde op de informatie-middag van CCC waar de subsidie-maffia wat beduusd achterbleef. De organisatie moest middels kritische vragen vanuit het publiek ter plekke het onderscheid maken tussen een “product” en een “netwerkomgeving”, om zodoende af te schermen wie wel een aanvraag kon indienen en wie niet. Je ziet dit in het resultaat terug.

  Eindeloos rondetafelkeuvelen en dat kost dan 3 miljoen.

  Overigens zijn een aantal projecten wel interessant, zoals CreativeBuddy en Urbland.


  15 november 2006 om 08:33
  amsterdamant

  @annet, Waarom zo boos op het Virtueel Platform? VP heeft o.a. de opdracht om het cultuurveld: musea, beleidsmakers en zo met de wondere e-wereld in contact te brengen. De aanvraag subsidieert ongeveer de helft van de kosten van een conferentie over Web 2.0 voor culturele instellingen. Wat kunnen ze er mee & wat niet. Zijn er alleen kansen, ook schuilen er ook gevaren….

  De vraag naar onafhankelijkheid is echt totaal ongerechtvaardigd in dit verband. Als je verder wil discussieren dan misschien niet hier op MF maar hier:

  cultuur2punt0.blogspot.com

  Nu ben ik natuurlijk bevooroordeeld omdat ik een paar uur per week in opdracht van VP mag werken. 😉


  15 november 2006 om 11:38
  jakbou

  Dank voor de reacties. Ik meen met de reacties van de ministeries alleen hun reactie te hebben weergegeven. Verder vind ik het moeilijk om te reageren, aangezien ik ook een (niet gehonoreerd) netwerkvoorstel heb ingediend en niet van kinesine beticht wens te worden; als u begrijpt wat ik bedoel…


  27 november 2006 om 16:01

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!