Nederlandse bloggers zien zichzelf niet als journalisten

11 oktober 2006, 17:21

Nederlandse bloggers zien zichzelf niet als journalisten

Nederlandse webloggers houden zich in meerderheid niet bezig met het uitoefenen van journalistiek, en zijn daar ook niet in geïnteresseerd. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek ‘The Fifth Estate – On the Journalistic Aspects of the Dutch Blogosphere’ (pdf) dat Arjan Dasselaar recentelijk uitvoerde en waaraan 292 bloggers hun medewerking hebben verleend. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van Arjan’s studie aan de Universiteit Leiden, in samenwerking met de Vereniging van Onderzoeks-journalisten (VVOJ).

Afhankelijk van welke maatstaf wordt gebruikt, varieert het percentage journalistieke blogs in Nederland tussen de 0,3 en 17,5 procent. Als de laatstgenoemde groep van 17,5 procent wordt vergeleken met het gemiddelde deelnemende blog aan het onderzoek, dan blijkt dat journalistieke blogs op bijna alle fronten anders zijn: de makers zijn veelal hoger opgeleid, maken vaak meer gebruik van technische blogfunctionaliteiten, en zijn geneigd om in hun inhoud meer mediasoorten te gebruiken zoals illustraties, audio en video. Niettemin is zelfs dit hoogste percentage van 17,5 procent lager dan het percentage dat werd gevonden bij recent onderzoek in de VS. Het onderzoek draagt mogelijke verklaringen aan voor deze verschillen, en doet voorstellen voor een toekomstig onderzoek naar de verbetering van de gebruikte enquêtemethode, en voor een transnationaal vergelijkend onderzoek van de journalistieke aspecten van blogs.

Arjan, nogmaals gefeliciteerd met dit onderzoeksrapport en ik zal het met plezier lezen!

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

15 Reacties

  Dick

  Als we ‘bloggen ‘nou eens gewoon defeiniëren zoals het zou moeten: technisch. Bloggen = infrastructuur waarmee je makkelijk kunt publiceren, comments bij publicaties kunt verzamelen en het geheel terugvindbaar maakt via een Dbase.

  Dan zie je dat er diverse formules dmv blogging te realiseren zijn. Maw natuurlijk zijn niet alle bloggers journalisten.

  Er zijn wel uiterst journalistieke blogs van mensen die op een beperkt terrein heel veel weten en dús veel sterker zijn dan de noodzakelijke generalistische journalist. Dat gevoegd bij hun passie en drang tot waarheidsvinding en nuancering betekent dat het hek bij dat soort lieden van de dam gaat.

  De vraag lijkt me dan ook hoe dié subgroep zijn rol ziet. Moet nog kijken hoe Arjan dat aanvliegt overigens (bij een eerste glance viel me dit in ieder geval nog niet op), dus schiet misschien te snel van de heup 😉


  11 oktober 2006 om 19:19
  Arnoud Rademaker

  Hoi Dick,

  Je schrijft: Er zijn wel uiterst journalistieke blogs van mensen die op een beperkt terrein heel veel weten en dús veel sterker zijn dan de noodzakelijke generalistische journalist. Dat gevoegd bij hun passie en drang tot waarheidsvinding en nuancering betekent dat het hek bij dat soort lieden van de dam gaat.

  Bedoel je met deze opmerking te zeggen dat er wel degelijk meer journalistieke blogs zijn dan het percentage dat Arjan aangeeft, namelijk: 0,3 en 17,5 procent

  Of begrijp ik je verkeerd?

  Groet,

  Arnoud


  11 oktober 2006 om 19:56
  ErwinVanLun

  Ik voel me geen blogger, want ik schrijf alleen maar dingen waarvan ik denk dat ze voor anderen interessant kunnen zijn. In mijn beeld zijn ‘bloggers’ meer mensen die hun hele hebben en houwen op het net dumpen.

  Ik voel me ook geen journalist. Al is het alleen maar omdat ik geen baas heb die me daarvoor betaalt.

  Ik voel me gewoon marketeer. En ik wil andere marketeers helpen. En ik vind dat elk marketeers in blogs/communities/online groepen, hoe je ze ook wilt noemen, moet participeren in een mate die het best bij hem of haar past.

  We willen graag mensen in een hokje stoppen. We hebben een nieuwe hokje gemaakt voor mensen die schrijven op een ‘medium’ dat niet valt onder het ’traditionele medium’. Die scheidslijn is echter erg moeilijk te trekken, zoals blijkt uit de vele discussies iedereen keer weer. Mensen zijn gewoon in meer of mindere mate betrokken bij groepen. Heel erg betrokken, 40 uur per week, dan krijg je betaald, en dan is er een geleidelijke overgang naar part-timers, vrijwillegers en afnemers. That’s all.


  11 oktober 2006 om 19:56
  media

  Tsja, om heel eerlijk te zijn zal het mij een biet zijn of ik nu een blogger, een journalist of een marketeer ben. Als mijn verhaal maar overkomt!


  11 oktober 2006 om 20:06
  ErwinVanLun

  @Marco: zo is t maar net!


  11 oktober 2006 om 20:16
  Dick

  Arnoud, ik bedoel dat je op moet passen om bloggen te definiëren als een inhoudelijke actviteit. Het is het gebruik maken van een techniek met een bepaald doel.

  Als je de hypothese lanceert dat bloggers wel eens de journalisten van de toekomst zouden kunnen zijn, dan maak je dus een fout. Je moet eerst de bloggers eruit halen die iets journalistieks doen en alleen die – zoals het onderzoek is opgezet – vragen of ze zich journalist voelen. Maw: de teller zal wel correct zijn, maar ik heb m’n twijfels bij de deler en dus bij de gevolgde methode. Maar – nogmaals – dat moet ik nog verifiëren: ik heb alleen maar gelanced en moet dus eigenlijk m’n mond houden. Waarom ik die toch open deed? Omdat het oplossen van die verwarring tussen techniek en inhoudelijk doel permanent door deze discussie heen fietst. Uit m’n eerst glance viel me nl. in ieder geval op dat dit aspect niet duidelijk naar voren komt.


  11 oktober 2006 om 20:17
  Dick

  Marco, Erwin, ik zou het eerlijk gezegd ook niet zomaar kunnen zeggen. Erwin slaat de spijker op zi’n kop: het is zoiets als uiting geven aan de drang om iets over te dragen waarvan je denkt dat het voor anderen relevant is.

  Overigens dat is dus wat mij betreft niet “bloggen”, maar “over iets specifieks willen communiceren met een bepaald doel en met gebruikmaking van blogsoftware”. Wat zegt de Van Dale er eigenlijk over? 😉


  11 oktober 2006 om 20:25
  Arjan Dasselaar

  @Marco: welke blogs hebben meegedaan: zie 7.3 in het onderzoek. De lijst met blogs is semi-openbaar, in de zin dat sommige blogs anonimiteit hebben gevraagd, vandaar de procedure in 7.3.

  Op de onderbouwing van de hoeveelheid blogs ga ik op diverse punten in het onderzoek in. Een onderzoek van Pew werd overigens voor de Verenigde Staten uitgevoerd met minder respondenten voor een veel groter land, met toch nog een aardige significantie. Zie opnieuw de thesis.

  En wat betreft dat embargo niet naar de bekende weg vragen 😉

  @Trendmatcher: het waren niet alleen onvolledig ingevulde formulieren. Een internetonderzoek roept op de een of andere manier ook altijd reacties op van mensen die het leuk vinden om in de open velden teksten als ‘Sgbwalaaah!’ en ‘Potje Pap’ te zetten 😉 We (ik en mijn eerste begeleider) hebben gemeend die niet al te serieus te moeten nemen 😉

  @Dick: volgens mij beantwoordt het onderzoek je vragen. Mijn hypothese is/was overigens niet dat bloggers de journalisten van de toekomst zijn. Ik heb juist geprobeerd ze niet over één kam te scheren. En van tevoren definiëren welke blogs ik journalistiek vind, is het soort onderzoek dat tot enorme cirkelredeneringen kan leiden.

  De reden om mensen ook naar hun blogbedoelingen te vragen, wordt ook (uitgebreid) toegelicht in de thesis.


  12 oktober 2006 om 03:54
  media

  Arjan, ik heb gezien welke blogs mee hebben gedaan maar mijn reactie ging meer over de vraag hoe representatief dat nu is voor de Nederlandse blogosfeer. Ik (wij) hebben eerder deze fout namelijk ook gemaakt. Zeker als je vervolgens met ogenschijnlijk heel betriuwbare statistieken komt is deze basisvraag relevant.

  Maar begrijp me niet verkeerd, ik blijf het een boeiend onderzoek vinden waaruit we een aantal interessante zaken kunnen leren!


  12 oktober 2006 om 03:58
  Arjan Dasselaar

  Strike my last: van tevoren *vaststellen* welke blogs ik journalistiek vind.

  En nu eerst koffie.


  12 oktober 2006 om 04:00
  Arjan Dasselaar

  @Marco, shit, betekent dit dat jij toegang hebt gehad tot mijn SPSS-lijst :-)? Over de representativiteit heb ik zelf ook nog een paar vragen die in h8 aan de orde komen, en waarvoor ik suggesties doe mbt vervolgonderzoek. Maar de samenstelling van blogs was zeer gemengd. Ondermeer door medewerking van De Telegraaf, de Volkskrant en NRC (zie dankwoord) waardoor brede lagen van de bevolking zijn bereikt, en niet alleen blogs als MarketingFacts 😉


  12 oktober 2006 om 04:04
  media

  Ja sorry, kon het niet laten om even te kijken wie er allemaal meededen 😉

  Hier ook eerst maar eens een bak koffie pakken!


  12 oktober 2006 om 04:08
  Dick

  Arjan, ik gaf in mijn opmerking uiting aan bepaalde ergernissen over de niet-altijd-heldere discussie over de aarde en betekenis van blogs. Neem ze dus vooral met een korrel zout. Je was de dankbare aanleiding om ze neer te zetten, maar mede omdat die – vlgs mij belangrijke puntjes – me niet meteen in het oog springen bij snelle lezing.

  Een methodologische opmerking: je wilt niet van te voren vast stellen wat journalistiek is om cirkelredeneringen te vermijden. Dat is wetenschapsfilosofisch een ongegronde – en onzelfs onjuiste – angst: wetenschappelijk inzicht neemt vooral toe door het testen van vooraf helder gedefinieerde hypotheses die je probeert te falsifiëren (dat is een discussie uit de jaren ’30 van de vorige eeuw: Popper vs de zgn. Logisch Positivisten). Juist omdat bloggen voor waarschijnlijk meer dan 1001 doelen wordt gebruikt, zou ik het dus erg interessant hebben gevonden als je de denkkaders van tevoren heel scherp had gemaakt. Je bent overigens in goed gezelschap hoor: heel wat hoogleraren doen nog steeds onderzoek obv wetenschapsfilosofisch niet zo handige principes 😉

  Ik ga het nu eerst maar eens beter ‘glancen’ voor ik me helemaal terugtrek in een ivoren filosofische toren ….


  12 oktober 2006 om 07:12
  Arjan Dasselaar

  @Dick: je citeert/parafraseert me verkeerd. Ik zei, inclusief de correctie:

  ‘Van tevoren vaststellen welke blogs ik journalistiek vind, is het soort onderzoek dat tot enorme cirkelredeneringen kan leiden.’

  Van tevoren definiëren wat journalistiek is, zoals jij voorstelt, heb ik gedaan. Daar gaat zelfs een heel hoofdstuk over…


  12 oktober 2006 om 11:01
  Arjan Dasselaar

  No probs, en een mede-fan van Logik der Forschung kan ntlk geen kwaad doen 😉


  12 oktober 2006 om 11:23

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!