Van monoloog naar dialoog

1 oktober 2006, 10:43

Van monoloog naar dialoogAangemoedigd door het groot opgezette Picnic Network Event waagt menigeen zich meer dan ooit aan bespiegelingen over het fenomeen cross media. Ook internationaal is de belangstelling groot want Google’n op cross media levert meer dan 130 miljoen resultaten op. Je kan dezes daags dan ook geen weblog of internetsite bezoeken of de postings over dit onderwerp vliegen je om de oren.

Ik zal hier niet nog een keer de discussie over het container begrip cross media ophalen maar het moge duidelijk zijn dat met deze overdadige aandacht in ieder geval één doel door de organisatie van de cross mediaweek is bereikt. De enorm toenemende belangstelling voor cross media in welke vorm ook is logisch maar staat niet op zich. Het maakt deel uit van de enorme transformatie welke het medialandschap ondergaat en onderstreept de veranderingen in het publicatiemodel. Vanuit dat oculair zou cross media mijns inziens beschouwd moeten worden. Een gemiste kans wellicht voor de organisatie van Picnic?

Media was jarenlang vooral een monoloog, point – multipoint zeg maar. Traditionele uitgevers verspreidde content zonder een vooraf bekend afleveringsadres. Televisie, radio en print konden jaren lang de mediaconsumptie bevredigen. Met de komst van internet ontstond een hele nieuwe manier van distribueren, publiceren en consumeren. Internet is in tegenstelling tot traditionele mediavormen een vorm van consultatie waarbij de gebruiker aanvankelijk zijn of haar content kwam ophalen.

Vanuit dat snel populariserende domein begonnen publicisten steeds vaker hun content te adresseren door onder meer nieuwsbrieven te sturen en linkjes te distribueren. De ontvanger werd steeds vaker bekend, publicaties steeds selectiever en sinds enige jaren zie je dat het adresseren van media door verdere digitalisering van content snel toeneemt. Kijk naar het succesvolle aanbod van streaming content over internet en uiteraard de opkomst van IPTV.

De mogelijkheden voor een dialoog nemen toe waardoor de behoefte aan crossovers van nieuwe dynamische naar traditionele monomediavormen ook groeit, niet in het minst door enorme mogelijkheden die de mobiele telefoon in dergelijke configuraties gaat bieden. In dat universum ontstaat cross media behoefte. Immers de combinatie van generieke en facultatieve content zou onder bepaalde condities synergie kunnen opleveren, de boodschap kunnen versterken of een relatie tot stand kunnen brengen tussen afzender en ontvanger.

Het succes van dat delicate samenspel is afhankelijk van veel factoren. Traditionele media immers wordt al een halve eeuw opgehangen aan doelgroepen met socio-demografische definities (leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, regio), de amoebe-vormige kerngroepen in vooral het digitale domein worden veelal gevat door gedrag, motief en (al dan niet tijdelijke) gelijkstemming (sport, uitgaan, muziek). Zo’n “human cluster” bepaald de keuze voor de inzet van één of meerdere media infrastructuren al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld evenementen.

Eerder schreef ik in dit kader op Venturo over het ontstaan van Crossmedialisme

Kritische macro kijk op relevante mediaontwikkelingen en aanverwante distributietechnologie.

Categorie
Tags

3 Reacties

  Henk

  Albert je hebt zeker niet de meest eenvoudige benadering gezocht. Ik deel je mening wel dat crossmedia een containerbegrip is. Een voor ons belende blogger vroeg mij wat wij (World Directories) in godsnaam op een Crossmedia event deden. Mwoah, print, internet, voice services, dvd, cd-rom, sms services en nu mobile… Noemen jullie dat Crossmedia ?…zucht.


  1 oktober 2006 om 14:11
  venturo

  Welliswaar Henk maar de essentie van cross media ligt ook wat gecompliceerder. Ben met je eens dat WD juist een first mover is voor crossmediale toepassingen. Maar dit is voornamelijk een model dat door evolutie gedreven wordt.


  2 oktober 2006 om 07:01
  Edwin Duys

  @Albert, volgend jaar maar eens als spreker optreden zou ik zeggen 😉


  2 oktober 2006 om 19:01

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!