Social media gebruik naar leeftijd

Percentage Nederlanders dat zegt het sociale netwerk te gebruiken, naar leeftijd

De cijfers zijn het resultaat van een enquête waarin Nederlanders werd gevraagd naar het gebruik van sociale media. De cijfers weerspiegelen zodoende gerapporteerd gedrag. In januari 2017 hebben in totaal 8.194 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. De onderzoeksgroep is een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.

Lees verder »