Wettelijk verbod op ongevraagde commerci?le e-mail

29 oktober 2003, 05:47

Gisteren is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet aangenomen. Hiermee heeft men ingestemd met een spamverbod.

PvdA-kamerlid Martijn van Dam wilde eigenlijk een strengere regeling dan het kabinet van plan was. Van Dam diende bij de behandeling van de nieuwe wet met betrekking tot het spamprobleem drie amendementen (wijzigingsvoorstellen) in. De eerste daarvan ging over de bewijsplicht bij het opt-in systeem. Dit betekent dat een verzender van commerci?le e-mail voortaan moeten kunnen aantonen dat de ontvanger expliciet heeft gevraagd om het bericht. Op deze manier hoopt de wetgever het doorverkopen van e-mailadressen aan banden te leggen. De reclamewereld had liever opt-out gehad, waarbij de klant aan moet geven dat hij bepaalde berichten niet meer wil ontvangen.

Een tweede amendement van Van Dam betrof het feit dat de regels in het oorspronkelijke voorstel alleen over de bescherming van particulieren gingen. Het kamerlid wilde dat het spamverbod ook zou gaan gelden voor reclamemails aan zakelijke adressen (bijvoorbeeld [email]jantje@eenbedrijf.nl[/email]) en e-mailadressen van rechtspersonen (info@eenbedrijf.nl). Waarschijnlijk had hij daarbij een onderzoek van de Europese Commissie in het achterhoofd, die enkele maanden geleden berekende dat bedrijven in de EU jaarlijks ongeveer 2,5 miljard euro verlies leiden door spam. Ondanks dat gegeven was werkgeversorganisatie VNO-NCW niet blij met een verbod op het spammen van de mailadressen van rechtspersonen, omdat bedrijven volgens de organisatie juist graag ongevraagd post ontvangen.

Enkele weken geleden debatteerde de Kamer erover of spammen ook strafbaar moet worden. Minister Donner van Justitie was van plan om het overtreden van opt-out als economisch delict te bestempelen, zodat een boete van ongeveer 4500 euro opgelegd zou kunnen worden. Van Dam pleitte er in zijn derde amendement voor om opt-out te veranderen in opt-in, waardoor er veel meer strafbaar zou worden. Donner zag daar eerst wel wat in, maar ontraadde de kamer later om in te stemmen met dat voorstel, omdat hij bang was dat het strafrechtelijk apparaat overbelast zou gaan raken vanwege de vele te verwachten overtredingen. Daarop vroeg Van Dam om het debat te heropenen en kwam met het idee voor een officieel nationaal meldpunt voor spam:

“Die heropening vindt vermoedelijk binnen drie weken plaats. Dan wordt er verder gesproken over de mogelijkheden om spam strafrechtelijk te vervolgen. Daar zal ik opnieuw mijn idee lanceren voor een Nederlands spammeldpunt. Dat kan volgens mij voorkomen dat justitie overspoeld raakt met meldingen door meldingen te onderzoeken op vervolgbaarheid. Vervolgbare meldingen kunnen worden doorgespeeld aan de OPTA of aan justitie.”

Dat debat zal plaatsvinden bij de bespreking van de Aanpassingswet richtlijn elektronische handel. De Telecommunicatiewet gaat nu naar de Eerste Kamer. Eenmaal daar aangenomen moet hij nog gepubliceerd worden in het Staatsblad. Vanaf dat moment, waarschijnlijk 1 januari 2004, geldt de wet ook daadwerkelijk. Tot die tijd kan er dus nog lustig op los gespamd worden. Het parlement komt op een goed moment met deze besluiten. Vorige week werden de uitkomsten van een onderzoek door het Amerikaanse Pew Internet bekend gemaakt. Een opvallende conclusie was dat spam de populariteit van e-mail in gevaar brengt. Vijfentwintig procent van de ondervraagden zei minder gebruik te maken van e-mail vanwege spam. Of de nieuwe wettelijke regels het tij kunnen keren zullen we moeten afwachten.

Bron:

http://www.tweakers.net/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!