Weer.nl naar Wegener

Weer.nl naar Wegener

Meteo Consult laat per oktober de advertentieverkoop voor de sites Weer.nl, Skiweer.nl, Watersportweer.nl, Regen.nl en Vakantieweer.nl over aan Wegener eMedia. Adverteerders kunnen op deze sites weersafhankelijk adverteren. Dit houdt in dat er op verschillende weersomstandigheden ingespeeld kan worden. Een banner wordt bijvoorbeeld alleen getoond bij regen, sneeuw of vorst. Weer.nl is de grootste site van Meteo Consult. Het gemiddeld aantal bezoekers per maand bedraagt volgens Wegener bijna 495.000 (bron: Adfoweb).


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.