SXSW 2019: (te) slimme huizen en privacy bestaat niet meer

28 maart 2019, 10:00

Plus: je smartphone heeft ook zijn beste tijd gehad!

South by Southwest (SXSW) is het grote festival over film, muziek en interactieve media dat elk jaar in maart plaatsvindt in Austin, Texas. Sinds de start in 1987 uitgegroeid tot een tiendaagse conferentie, waarvan het interactive deel vijf dagen inneemt. Eén van de hoogtepunten was dit jaar de presentatie van het Tech Trends-rapport van het Future Today Institute. Futurist Amy Webb belichtte twee ‘key findings’: privacy is dood en je huis is veel slimmer dan je denkt.

Dit jaar presenteerde Futurist Amy Webb, de oprichter van het FTI, alweer haar twaalfde jaarlijkse Tech Trends-rapport. Een indrukwekkend rapport van maar liefst 315 verschillende tech trends in 26 sectoren. Dit is een groei van 30 procent ten opzichte van vorig jaar als gevolg van onder meer convergentie van technologie, versnelling van R&D, doorbraken in AI, Robotics en Biotech en diverse sociale ontwikkelingen zoals geopolitieke verschuivingen en regulering.

315 trends samengebracht in een lijvige publicatie van 385 pagina’s, 48 scenario’s waarvan 17 optimistisch, 20 neutraal en 11 catastrofaal.

Van smartphone naar smarthome

Het rapport is zeer de moeite waard en verplicht basismateriaal voor elke vooruitkijkende en meebewegende organisatie. Speciaal voor niet technisch management zijn er ook een aantal managementsamenvattingen van ontwikkelingen beschreven. Het document is kosteloos beschikbaar om te downloaden en mag, met bronvermelding, nagenoeg onbeperkt worden verspreid. “Graag zelfs!” aldus Amy Webb.

In haar presentatie tijdens SXSW belicht Amy Webb twee ‘key findings’: Privacy is dead en Your home is way smarter than you think. De gehele presentatie kan hier ook op YouTube bekeken worden. Warm aanbevolen!

Privacy is dood

Afgelopen jaar is aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van gezichts-, gebaar- en stemtechnologie. Dit heeft nieuwe producten mogelijk gemaakt, zoals de Chinese Byton-auto die geen sleutel meer heeft. Emotie-herkenningssystemen helpen bestuurders woede of vermoeidheid de baas te worden om zo het veiligheidsniveau te verhogen. Praten is het nieuwe typen. En de smartphone wordt stilaan minder belangrijk. In 2019 bezit 40 procent van de Amerikaanse huishoudens een Smart Speaker en tegen 2020 gebruiken mensen hun stem voor de helft van alle zoekopdrachten. Wearables zoals slimme schoenen en slimme yogabroeken, zullen je bewegingen detecteren en registreren om deze te vergelijken met je standaardhouding om je te helpen beter te bewegen.

“Smartphone wordt minder belangrijk”

Als consumenten, ouders, bedrijven en managers moeten we ons echter afvragen: wie bezit nu eigenlijk die biometrische gegevens? En wie zorgt ervoor dat deze veilig blijven?

Webb schetst voor geclusterde trends steeds drie scenario’s, een optimistische, een neutrale en een catastrofale:

Optimistisch scenario

Gegevensverzameling is transparant. Mensen begrijpen hoe, wanneer, waar en waarom ze worden herkend en gecontroleerd. Het is het einde van de wachtwoorden, boarding passes en creditcards. Biometrische herkenning is veilig. Privacy is dood, maar het gaat goed. Ze geeft hierbij aan dat de waarschijnlijkheid van dit scenario 10 procent is.

Neutraal scenario

We behouden de status-quo. Biometrische informatie is in handen van slechts enkele providers. Onze informatie is niet uitwisselbaar, authenticatie is lastig en kan op verschillende manieren worden gehackt. Waarschijnlijkheid: 50 procent.

Catastrofaal scenario

Bedrijven werken actief tegen tégen het beschermen van biometrische gegevens. We hebben als consument geen idee waar onze informatie is en wie de eigenaar is. We zien ook een nieuwe sociale en economische klasse ontstaan. De rijken kunnen het zich veroorloven producten te kopen om hun biologische gegevens anoniem te houden. Tegelijkertijd creëren autoritaire regimes een database om hun burgers te controleren. Waarschijnlijkheid: 40 procent.

Je huis is slimmer dan je denkt

De trend dat we liever met machines praten dan met andere mensen zet zich voort, en dat zien we ook in onze huizen. Als voorbeeld noemt Webb de Amazon magnetron waarmee je met gesproken opdrachten je eten kunt opwarmen. Het voordeel hiervan ligt vooral bij Amazon. Voorheen wist Amazon alleen dat je popcorn bij hen had besteld en hoeveel. Nu, wanneer iemand eten bereidt, heeft Amazon toegang tot veel meer informatie: wat je hebt gegeten, wanneer, et cetera. Als aanvulling op de biometrische gegevens uit de eerste trend, kan Amazon ook begrijpen in welke stemming mensen zich bevinden bij het eten van bepaald voedsel.

“Waar ligt de grens tussen een huis dat je helpt en een huis zonder enige privacy?”

Je huis is nu al bezig met het genereren van gegevens die je smart devices in real-time gebruiken om taken en processen voor je uit te voeren en om je leven over het algemeen eenvoudiger te maken. Althans, dat is het verhaal.

De grote vraag is nu: waar ligt de grens tussen een huis dat je helpt en een huis dat meer op een gevangenis lijkt, zonder enige privacy? Met initiatieven als Google Healthcare of Amazon health care is het niet ondenkbaar dat je smartwatch op een gegeven moment concludeert dat je te dik wordt en vervolgens je magnetron opdracht geeft die popcorn niet meer op te warmen. Of je garage instrueert dat de auto vandaag niet gebruikt mag worden omdat je meer moet bewegen.

Opnieuw drie scenario’s:

Optimistisch scenario

Onze apparaten werken op verschillende platforms en zijn echt interoperabel. Je schakelt moeiteloos tussen Google-, Amazon- en Apple-apparatuur. Ze besparen tijd en energie en we krijgen een betere, gezondere levensstijl. Slimme huizen zijn veilig en leuk! Waarschijnlijkheid: 0 procent.

Neutraal scenario

We blijven het huidige pad volgen, zonder grote veranderingen. We beseffen dat ons besturingssysteem voor thuis en op kantoor niet makkelijk te veranderen is, en leggen ons daarbij neer. We zijn gefrustreerd, spenderen meer geld dan we willen en hebben heel weinig keus. Waarschijnlijkheid: 30 procent.

Catastrofaal scenario

We leven in een huis van Google, Amazon of Apple. En dat geldt ook voor al je gegevens. Je begrijpt niet hoe beslissingen over en voor jou worden genomen. Je slimme huis neemt beslissingen die je zelf wellicht niet zou nemen. Je huis is een slimme gevangenis en er is geen ontsnapping mogelijk. Waarschijnlijkheid: 70 procent.

Vergeet trends buiten eigen sector niet

De valkuil bij het doornemen van het Tech Trends-rapport is dat je alleen maar kijkt naar de trends die een onmiddellijk effect op je bedrijf lijken te hebben. Amy Webb maakt helder waarom bijvoorbeeld retailers zich zorgen moeten maken over nieuwe grootschalige ondergrondse boerderijen in Japan en China. Voedsel kan binnenkort worden geproduceerd in gebouwen die direct naast een winkel zijn gehuisvest. Dit betekent goedkopere boodschappen omdat transportkosten worden geëlimineerd en er ook geen risico is op extreme weersomstandigheden. Dat zou het einde betekenen van grote supermarktketens.

“Kijk niet alleen naar trends die een onmiddellijk effect op je bedrijf lijken te hebben”

Kijk dus niet alleen naar wat je bedrijf onmiddellijk beïnvloedt, maar ook naar wereldwijde trends, want je weet nooit hoe deze in de toekomst met elkaar verweven raken.

Het trendrapport voor je organisatie

Het Tech Trends-rapport laat de strategische kansen en risico’s zien waarmee je organisatie wordt geconfronteerd in de nabije toekomst. Het rapport kan je organisatie helpen positioneren om de disruptie te zien voor deze daadwerkelijk plaatsvindt. Leer hoe nieuwe technologieën van invloed kunnen zijn op je organisatie en gebruik dit als een startpunt voor zinvolle strategische planning.

FTI adviseert het jaarrapport praktisch te gebruiken om enkele fundamentele vragen te stellen over je organisatie in relatie tot trends en deze te beantwoorden. Wat betekenen deze trends voor je organisatie in de nabije toekomst?

De meest succesvolle organisaties formeren een multifunctioneel team om het jaarlijkse Tech Trend Report te analyseren. Niet eenmalig, maar gedurende het hele jaar.

Om het hanteerbaar te maken, maakt FTI daarbij gebruik van een viertal tijd-horizons: van twaalf tot vierentwintig maanden (tactiek), twee tot vijf jaar (strategie), vijf tot tien jaar (visie) en meer dan tien jaar (disruptie en evolutie).

Negeer daarbij geen trend simpelweg omdat het op het eerste gezicht niets met jou te maken lijkt te hebben, bijvoorbeeld omdat het in een andere sector speelt of op een ander vakgebied. Het zijn vaak juist de technologieën in volledig niet-gerelateerde vakgebieden die de meeste verstoring veroorzaken.

“Het zijn vaak juist technologieën in volledig niet-gerelateerde vakgebieden die de meeste verstoring veroorzaken”

Wat het rapport ook goed hanteerbaar maakt is dat van elke trend zes belangrijke aandachtspunten voor je organisatie weergegeven worden:

  1. Key Insight: Korte, eenvoudige uitleg van de trend, zodat je deze makkelijk met je collega’s kunt bespreken.
  2. Voorbeelden: Praktische gebruiksscenario’s, waarvan sommige bekend er zijn dan andere.
  3. What’s Next: Wat betekent de trend voor jou en je organisatie in het komende jaar.
  4. Watchlist: Dit zijn de organisaties en stakeholders die het meest betrokken zijn bij deze trend.
  5. Hoeveel jaar al op de lijst: FTI laat zien hoeveel jaar de trend al voorkomt in het jaarlijkse Tech Trends-rapport. Deze meting is een indicatie van hoe de trend zich ontwikkelt.
  6. Action Matrix: Een gemakkelijk af te lezen matrix die aangeeft waar de trend zich afspeelt. Het geeft aan of de trend moet worden gemonitord, je strategie moet worden geactualiseerd, de trend nog even niet relevant is, of directe actie nodig is.

Benieuwd naar het hele Tech Trends-rapport? Het rapport is kosteloos te downloaden.

PR en Communicatiespecialist. PR 1.0, 2.0, 3.0, but who's counting?

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!