Social media in Nederland 2022: WhatsApp minder intensief gebruikt, opmars TikTok zet door

29 januari 2022, 05:30

Bekijk de cijfers over het gebruik van social media in Nederland van 2023.

Voor het eerst inzicht in het gebruik van Telegram, Discord, Clubhouse, Reddit en Twitch

Minder Nederlanders maken dagelijks gebruik van Facebook en WhatsApp. Bij WhatsApp daalde het dagelijks gebruik onder jongeren en 20-29-jarigen. De grootste stijgers wat betreft social media gebruik zijn TikTok, Instagram en, erg opvallend, Twitter. Dit blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2022, het grootste trendonderzoek naar het gebruik van social media in Nederland, uitgevoerd door Newcom Research. Mooi is dat Newcom dit jaar een grote groep kleinere sociale platforms heeft meegenomen. Zo hebben we voor het eerst inzicht in het gebruik van o.a. Telegram, Discord, Clubhouse, Reddit en Twitch!

 

TikTok en Instagram maken sterke groei door

TikTok is de grootste stijger op de lijst van het gebruik van social media platforms in Nederland. Net als vorig jaar, toen het aantal TikTok-gebruikers verdubbelde. Het afgelopen jaar groeide het aantal gebruikers van 1,7 miljoen naar 3 miljoen. Ondanks gedoe over privacy boekt het platform dus een groei van maar liefst 75 procent. Het dagelijks gebruik verdubbelde bijna, van 836.000 naar 1,6 miljoen Nederlanders (+91 procent).

De grote jongens blijven groot

Onder de grootste social media platforms is er weinig beweging te zien in het gebruik. WhatsApp en Facebook blijven in totaal gebruik vrijwel gelijk. WhatsApp groeide van 12,4 naar 12,5 miljoen gebruikers, en Facebook daalde licht van 10,4 naar 10,3 miljoen gebruikers. Bij LinkedIn bewoog de teller niet ten opzichte van vorig jaar.

Instagram blijft het goed doen. Het sociale medium neemt afstand van de gebruikersaantallen van LinkedIn en Pinterest en groeit door naar 6,6 miljoen Nederlandse gebruikers. Een groei van 11 procent ten opzichte van 2021. Het dagelijks gebruik groeide vergelijkbaar mee, van 3,7 miljoen dagelijkse gebruikers naar 4 miljoen (+9 procent).

Twitter groeit opvallend hard in populariteit

Eén van de meest opvallende uitkomsten van het social media onderzoek van dit jaar is in mijn ogen de flink toegenomen populariteit van Twitter. Daar waar het Twittergebruik in Nederland al jarenlang stabiel is, is het dit jaar met 22 procent gegroeid tot 3,5 miljoen Nederlanders. Een flinke groei ten opzichte van de bandbreedte van 2,6 tot 2,9 miljoen Nederlanders waarin het jarenlang opereerde. Deze trend doet zich overigens niet alleen in Nederland voor. De grootste groei zit hem in de groep 25-29-jarigen. Onder hen groeide de adoptie van 26 naar 39 procent. Ook het dagelijkse gebruik is toegenomen. 1.449.000 Nederlanders gebruiken Twitter dagelijks, een groei van 18 procent. Zie ook dit recente verhaal over de mogelijkheden van adverteren op Twitter.

Social media gebruik afgelopen jaar gegroeid

Het aantal gebruikers van social media onder 15 jaar en ouder bedraagt, net zoals in 2021, 13,7 miljoen gebruikers. Wel zijn we social media actiever gaan gebruiken het afgelopen jaar. We gebruiken meer platforms en spenderen er meer tijd: gemiddeld 107 minuten per dag. Vooral in de leeftijdsgroep 20 tot 39 jaar is men dagelijks meer minuten actief op social media. Deze groep brengt gemiddeld 138 minuten per dag door op social media. Ouderen spenderen 82 minuten per dag aan social media, onder jongeren is dat 156 minuten.

Dagelijks gebruik Facebook neemt af

Hoewel het aantal Nederlanders dat Facebook gebruikt stabiel is, zien we bij de intensiteit van het gebruik een daling. Het aantal Nederlanders dat Facebook dagelijks gebruikt is afgenomen van 7,3 miljoen tot 6,9 miljoen Nederlanders. Een daling van 6 procent. De afgelopen jaren zagen we dat de daling van het dagelijks Facebookgebruik vooral te wijten was aan de afnemende interesse onder jongeren. Inmiddels gebruikt nog geen 20 procent van de Nederlandse jongeren Facebook. Dat aantal is echter nauwelijks veranderd. De daling van het Facebookgebruik wordt vooral veroorzaakt door het afnemend gebruik onder 20-29-jarigen. Het dagelijks gebruik in die leeftijdscategorie daalde van 60 procent naar 48 procent.

Opvallend: WhatsApp minder intensief gebruikt

In bovenstaande grafiek is ook een opvallende nieuwe beweging zichtbaar. Na jaren van groene cijfers zien we voor het eerst dat WhatsApp, de messengerdienst van Meta, minder intensief wordt gebruikt. Het dagelijks gebruik van WhatsApp nam licht af, van 9,8 miljoen naar 9,7 miljoen Nederlanders. Als we verder op de data inzoomen, dan zien we dat het dagelijks gebruik onder jongeren is gedaald van 88 naar 84 procent. De grootste daling van het dagelijks gebruik zien we echter onder 20-29-jarigen. Waar in 2021 nog 84 procent de instant messenger dagelijks gebruikte, is dat dit jaar afgenomen tot 74 procent.

Snapchat heeft de stijgende lijn weer te pakken, maar jongeren haken af

In al het social media geweld was de stagnatie van Snapchat vorig jaar een opvallende constatering. Reden was onder andere dat men erg aan het zoeken was naar de juiste interface. Als we naar de cijfers kijken dan lijkt Snapchat nu de juiste lijn te pakken te hebben, want het gebruik groeide van 2,6 naar 3,2 miljoen Nederlanders, een groei van 23 procent. Het dagelijks gebruik nam eveneens flink toe met 26 procent, van 1,5 naar 1,9 miljoen Nederlanders. De nieuwe interface lijkt succesvol in het aanspreken van wat oudere gebruikers. Zoals in bovenstaande grafiek is te zien, nam het dagelijks gebruik onder 20-29 jarigen van Snapchat flink toe. Opvallend is wel dat jongeren afhaken. Onder hen nam het dagelijks gebruik af van 59 procent naar 53 procent.

YouTube & Pinterest groeien onverstoord door

Met 9,3 miljoen Nederlanders (+2 procent) is YouTube het op twee na grootste social media platform in Nederland. Ook stijgt de intensiteit van het gebruik. Het aantal mensen dat dagelijks YouTube gebruikt steeg van 3,1 miljoen in 2021 naar 3,5 miljoen Nederlanders in 2022, een groei van 14 procent. Ook hier zien we weer een opvallend verschil tussen jongeren (15-19 jarigen) en 20-29 jarigen. Onder jongeren nam het dagelijks gebruik licht af, en onder 20-29-jarigen nam het flink toe.

Pinterest blijft stijgen in populariteit. Het aantal Nederlanders dat de prikborddienst gebruikt groeide met 9 procent naar 4,2 miljoen. Het dagelijks gebruik groeide met 10 procent naar 985.000 Nederlanders.

LinkedIn groeit in engagement

Het grote verhaal van LinkedIn is dat het al jarenlang bezig is zich te ontwikkelen van veredelde vacaturebank tot een zakelijk sociaal platform. En daarin is het ook succesvol, dat zien we ook in de cijfers van dit jaar. Hoewel het aantal gebruikers (5 miljoen) gelijk is gebleven, zien we dat het aantal Nederlanders dat LinkedIn dagelijks gebruikt verder is gestegen, met 8 procent naar 1.153.000.

Hoeveel Nederlanders gebruiken Telegram, Discord, Reddit, Twitch, Houseparty en Clubhouse?

Op deze vraag was het steeds moeilijk antwoord geven. Er komt af en toe wel wat data van social media platforms zelf naar buiten. Deze data is echter incidentieel en niet vergelijkbaar. Daarom is het zeer interessant dat Newcom deze ‘kleintjes’ nu ook inzichtelijk heeft gemaakt.

Wat direct opvalt: zo klein zijn ze helemaal niet. Telegram wordt al door 11 procent van de Nederlanders gebruikt, oftewel 1,6 miljoen Nederlanders. Ook Discord heeft al een grote groep Nederlanders aan zich gebonden: 1.464.000 (10 procent). Ook Reddit (1.165.000) en Twitch (1.109.000) komen boven de miljoen gebruikers uit. De hype van 2020, Clubhouse, moet het doen met 494.000 gebruikers. Het wordt op de lijst gevolgd door Houseparty met 481.000 gebruikers.

Over het onderzoek ‘Social media in Nederland 2022’

Sinds 2010 voert Newcom Research & Consultancy jaarlijks een grootschalige studie uit naar het gebruik van sociale media onder Nederlanders ouder dan 15 jaar. Aan het onderzoek van dit jaar hebben net als vorige jaren een groot aantal respondenten meegewerkt. Dit jaar waren dat er 7.057. De steekproef vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. Het onderzoek is afgenomen in januari 2022.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

 

 

Danny Oosterveer
Data-gedreven digital marketeer bij Datasexual

Data-gedreven digital marketeer. Resident bij Amdax en Woonduurzaam. Daarnaast vertel ik vaak als spreker over data-gedreven marketing. Auteur van het boek Data-bedreven marketing. Eén van de twee Groene Nerds.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!