Eindejaarsoverzicht: alle cijfers van het gebruik van social media in België

12 december 2014, 06:00

Al meer dan vijf jaar maak ik maandelijks een overzicht van de stand van zaken van de social media, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht beperkt (11 indicatoren), maar inmiddels is het uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de socialenetwerksites in België te illustreren.

Enkele hoogtepunten deze maand:

 • Facebook meldt zelf voor de eerste keer sinds maart 2014 een aangroei van gebruikers in België, het zijn er ondertussen 5,8 miljoen
 • De groei van het aantal fans bij Facebook bedraagt nu 7 procent over de afgelopen 12 maanden
 • Bij Linkedin zijn er in twaalf maanden tijd 34 procent nieuwe gebruikers bijgekomen
 • Het aantal gebruikers van Linkedin in België is 2,355 miljoen
 • Sommige blogplatformen groeien met zo’n 10 procent (Bloggen.be, Canalblog), anderen doen het veel kalmer aan (Seniorennet en Skyrock)
 • Voor Ello, de laatste hype in socialmediawereld, zijn er nog steeds geen officiële statistieken, het aantal Belgische gebruikers is beperkt, net als het aantal gepubliceerde berichten

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het socialmediagebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin december 2014 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (november 2014) en van vorig jaar (december 2013).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de belangrijkste sociaalnetwerksites in België.

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie weer van enkele platformen over de afgelopen 12 maanden, van december 2013 tot december 2014.

Ello

Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van een beperkte buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfase deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er evenmin.

Afgaande op de profielinfo heb ik al zo’n 1.500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Het totaal aantal Belgen op Ello is vermoedelijk een stuk hoger (enkele duizenden?). Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het er een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is eerder beperkt. De laatste dagen is het er zelfs doodsstil geworden.

Facebook

 • Facebook: ‘5.800.000 people who live in Belgium’, een stijging van 4 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7 procent ten opzichte van vorig jaar.

Al geruime tijd is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook. De evolutie van het aantal Belgische Facebook-accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina’s volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals vorige maand gemeld door een aandachtige lezer van deze blog.

 • Er zijn volgens SocialNumbers 4 Belgische Facebook-pagina’s met meer dan 10 miljoen fans
 • Er zijn volgens SocialNumbers 24 Belgische Facebook-pagina’s met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans
 • Er zijn volgens SocialNumbers 136 Belgische Facebook-pagina’s met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans

De info over de Belgische Facebook-pagina’s is ook grafisch voorgesteld.

LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 492.973 checkins.

LinkedIn

 • LinkedIn-profielen: 2.355.329 LinkedIn-profielen voor België, een stijging van 2 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34 procent ten opzichte van vorig jaar, het aantal LinkedIn-profielen voor België wordt bepaald als het aantal LinkedIn-profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
 • LinkedIn groups: ‘2.405 groups refering to Belgium’, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar
 • LinkedIn Jobs: ‘2.881 jobs in België’, een stijging van 13 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34 procent ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat LinkedIn toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.

 • Companies in Belgium present on LinkedIn: ‘29.487 companies’, een forse stijging van 8 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24 procent ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 14de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan LinkedIn, achter Turkije en voor Mexico.

De cijfers voor LinkedIn staan hieronder ook in een grafiek uitgewerkt.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal LinkedIn-profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het LinkedIn-platform weer.

Twitter

Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter-accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter-accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Daarom worden deze sites niet meer opgenomen. Je kunt deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon je op deze blog eigen analyses van het aantal Twitter-gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter-accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België.

Op Slideshare kan je de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter-accounts. In februari 2012 kon je in dit bericht vernemen dat ik op 31 december 2011 167.679 Twitter-accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter-accounts per maand aangeeft (tot 31 december 2011).

In een Twitter-conversatie in augustus en daarna nogmaals op een event in oktober bleek dat er toch bestaat dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin oktober 2014 waren er 90.685 Twitter-influencers, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar.

Google Plus

Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,116 miljoen accounts, een stijging van 4 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 80 procent ten opzichte van vorig jaar.

CircleCount – Population rate per country wordt voor een heleboel landen, waaronder België, een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België staat op de 37ste plaats met 1.003.028 gebruikers, een (onverklaarbare) daling van 1 procent ten opzichte van vorige maand.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google+ profielen, maar geen totaal aantal gebruikers: Zoomsphere – Top pages for Googleplus for Belgium.

Blogs

 • skynetblogs: 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer weergegeven
 • seniorennet: 22.811 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3 procent ten opzichte van vorig jaar
 • bloggen.be: 175.294 blogs, een stijging van 1 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig jaar
 • Skyrock: 29.311.332 blogs, een zeer lichte daling van minder dan 1 procent ten opzichte van vorige maand, een daling van 1 procent ten opzichte van vorig jaar
 • Canalblog: 1.299.074 blogs, een stijging van 1 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig jaar

Tumblr

Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.

 • 213,5 miljoen blogs, een stijging van 2 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 40 procent ten opzichte van vorig jaar
 • 97,6 miljard posts, een stijging van 3 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 42 procent ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast wordt niet meer vrijgegeven.

WordPress.com

WordPress is een volwaardig contentmanagement systeem dat in mei 2007 gestart is als een bloggingsysteem. Op de stats-pagina gaven ze tot begin april 2014 info vrij over het aantal WordPress-sites in de wereld. Jammer genoeg wordt het cijfer nu niet meer geactualiseerd.

De cijfers die WordPress vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op WordPress.com blijft dus ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6 procent.

Drupal

Drupal is een open source contentmanagement systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.

 • 1.133.039 members on Drupal.org, een stijging van 1 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12 procent ten opzichte van vorig jaar
 • In maart 2014 waren er 12.419 members on Drupal.org who live in Belgium

Netlog

Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.

 • Netlog: 3.955.443 Nederlandse leden, net als de afgelopen maanden een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van minder dan 1 procent ten opzichte van vorig jaar

Badoo

Badoo is een socialnetworkingsite, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.

 • 229.677.058 leden, een stijging van 1 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16 procent ten opzichte van vorig jaar

Twoo

Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.

 • 107.413.808 leden, een stijging van 29 procent percent ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 238 procent ten opzichte van vorig jaar

Flickr

 • Belgium group: 6.008 members, een stijging van 1 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9 procent ten opzichte van vorig jaar
 • Tag “Belgium”: info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
 • Geotag “Belgium”: 2.234.749 items, een stijging van 1 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14 procent ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten steeds te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

Picasa

Picasa liet toe het aantal foto’s voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px

Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto’s voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.

 • België: 4.329 foto’s, een stijging van 7 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 324 procent ten opzichte van vorig jaar
 • Belgique: 5.702 foto’s, een stijging van 6 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 122 procent ten opzichte van vorig jaar
 • Belgium: informatie is niet meer beschikbaar

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei.

Instagram

Instagram is één van de populairste photosharing diensten van dit moment. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info nog steeds niet aangepast sinds april 2014.

 • 200 million monthly active users
 • 20 billion photos shared
 • 60 million average photos per day

Via websta.me kun je nagaan hoevaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto’s. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.

YouTube

 • Youtube videos for Belgie: 444.000, een stijging van 6 procent ten opzichte van vorige maand, een daling van 10 procent ten opzichte van vorig jaar
 • Youtube videos for Belgique: 1.060.000, een stijging van 10 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar
 • Youtube videos for Belgium: 3.720.000, een stijging van 8 procent ten opzichte van vorige maand, een daling van 16 procent ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen. Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.

Vimeo

 • Vimeo videos for Belgie: 1.717, een daling van 4 procent ten opzichte van vorige maand, een daling van 4 procent ten opzichte van vorig jaar
 • Vimeo videos for Belgique: 7.896, een stijging van 2 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 66 procent ten opzichte van vorig jaar
 • Vimeo videos for Belgium: 24.500, een stijging van 2 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 59 procent ten opzichte van vorig jaar

Voor de daling van het aantal Vimeo filmpjes voor België de laatste maanden is er geen duidelijke verklaring.

Dailymotion

De grafiek hieronder geeft nog de situatie tot vorige maand tot mei 2014.

Slideshare

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor ‘Belgium’.

Pinterest

Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 ‘registered users on Pinterest‘, nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8 procent van de pageviews op Pinterest. Maar aangezien deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa, moeten ze met een grote korrel zout genomen worden.

In een vorig bericht op deze blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest-accounts van Belgische bedrijven en organisaties kun je alvast bekijken op het board ‘From Belgium‘. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten: Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in ‘How big is the Belgian Pinterest user base?‘.

Nederlandstalige Wikipedia

Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.

 • Artikels: 1.799.643, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5 procent ten opzichte van vorig jaar
 • Geregistreerde gebruikers: 647.755, een stijging van 1 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14 procent ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen

Dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Eind november 2014 waren er 1.488.709 geregistreerde .be domeinen, een zeer lichte stijging van minder dan 1 procent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van oktober 2013.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. Je kunt op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als je deze grafieken in je presentatie gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden. Indien je nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag je mij dit zeker laten weten.

B.V.L.G. zijn mijn initialen. Bedenkingen van en over mezelf, over business, over IT, over het webgebeuren en over alles rondom mij

Categorie

29 Reacties

  JochemKoole

  Fijn zo’n overzicht, Bruno. Veel dank voor het delen. Ik blijf het opmerkelijk vinden dat de social media statistieken voor België zo lastig vindbaar zijn. Dit artikel (incl. alle cijfers en verwijzingen) geeft een mooi beeld. Nogmaals dank.


  16 december 2014 om 13:31
  Hester

  Cijfers voor België zijn inderdaad lastig te vinden. Voor mijn onderzoek analyseer ik zowel Nederland als België. In NL gebruikt 9 op de 10 inwoners social media. Hoeveel op de tien Belgen gebruikt Social media zou je kunnen concluderen aan de hand van deze gegevens?


  21 december 2014 om 11:25
  tony

  Dit artikel (incl. alle cijfers en verwijzingen) geeft een mooi beeld. Nogmaals dank.


  22 januari 2015 om 06:39
  DonaldMogs

  cialis price comparison walmart


  5 april 2016 om 11:47
  Williamutek

  side effects of clomiphene


  5 april 2016 om 11:47
  Charleset

  buy domperidone no prescription


  6 april 2016 om 04:34
  VirgilSl

  where can i buy viagra online


  18 april 2016 om 04:12
  StephenRawl

  buy cheap generic viagra online


  18 april 2016 om 08:20
  HaroldKift

  cialis cheapest lowest price


  21 april 2016 om 05:40
  Stevenlib

  where to buy cialis pills


  21 april 2016 om 09:23
  Ronniefaps

  buy cheap cialis online no prescription


  21 april 2016 om 10:20
  HermanKi

  cialis reviews by users


  21 april 2016 om 10:48
  MichaelSt

  cheap price on viagra


  22 april 2016 om 09:22
  Michaelhon

  bimatoprost opthalmic solution 0.03


  22 april 2016 om 11:44
  CharlesCof

  viagra without erectile dysfunction


  22 april 2016 om 13:49

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!