Nederland heeft chief data officers nodig

1 april 2014, 08:49

Dit jaar heeft Said Business School (University of Oxford) aan het Executive MBA-programma – naast Finance, Marketing en Operations management – een nieuwe, tiende kernmodule toegevoegd: decision and data analytics. Ook andere gerenommeerde business schools beginnen dit jaar met het aanbieden van executive courses over datagedreven management. Deze veranderingen in de curricula van gerespecteerde opleidingsinstituten zijn het gevolg van de behoefte van organisaties aan meer datagedreven management en de personen die dat in de toekomst moeten gaan bewerkstelligen: de chief data officers.

Dit artikel is geschreven door een Digital Power-collega van Bertwin Menninga.

Hoe het allemaal begon

De Amerikaanse overheidsinstellingen waren er, net als bij vele andere ontwikkelingen, als eerste bij door de noodzaak aan de chief data officer (CDO) te erkennen en ze vervolgens aan te stellen. Inmiddels hebben diverse staten en steden, zoals San Francisco, Chicago, New York, Baltimore en Philadelphia, een eigen CDO, evenals U.S. Army, Federal Communications Commission, Federal Reserve en National Institute of Health Plan.

Ook financiële instellingen hebben niet stil gezeten. Al in 2003 stelde Capital One (een kredietverstrekker die in 2013 door Citybank werd overgenomen) Cathryne Clay Doss aan als de eerste CDO in de financiële industrie. Zij was verantwoordelijk voor het formuleren van een datastrategie, het definiëren van data ownership en voorzag verschillende afdelingen van de organisatie van essentiële informatie.

In 2003 heeft Usama Fayyad DMX Group opgericht, een datamining- en een datastrategie-consultancy die diverse big data analytics-projecten verzorgde voor zijn Fortune 500-clientèle. Toen DMX Groep in 2004 door Yahoo! werd overgenomen, werd de voormalige eigenaar als kersverse CDO bij Yahoo! verantwoordelijk voor de wereldwijde datastrategie, datasystemen en -policy, prioritering van investeringen in datatechnologieën en het managen van de data-analyse- en verwerkingsinfrastructuur. In vier jaar tijd hij is er in geslaagd om het grootste data science-team van de wereld op poten te zetten en de omzet door targeting, op basis van contentmanagement en advertenties, twintig maal te vermenigvuldigen.

Wie is de chief data officer?

Inmiddels staat de teller op ongeveer 100 CDO’s wereldwijd, waarvan 25 procent vrouw. Wat houdt de functie precies in? Een CDO is vanuit zijn/haar rol verantwoordelijk voor dataverzameling en -bewerking, data-analyse en data mining om vervolgens de verkregen inzichten te rapporteren aan de chief technology officer (CTO), chief information officer (CIO), chief marketing officer (CMO), chief strategy officer (CSO) en soms direct aan de chief executive officer (CEO).

Ook al zullen sommigen een overlap zien, de rol van CDO is volstrekt anders dan die van de CIO. Terwijl een CIO ‘slechts’ verantwoordelijkheid draagt voor de systemen waarmee data worden bewaard en verwerkt (back office), heeft een CDO de business-verantwoordelijkheid en dient hij/zij keuzes te maken als: welke data dienen er te worden verzameld en opgeslagen (data management) en waarvoor en op welke manier dienen deze te worden ingezet (inclusief business intelligence en data analytics)? Maar ook: hoe moeten de data worden geïnterpreteerd, welke conclusies kunnen eraan worden verbonden en hoe kan de informatie worden omgezet naar processen binnen de waardeketen van het bedrijf?

Bron: George Day (1999), The market-driven organization: understanding, attracting and keeping valuable customers

Met andere woorden, een CDO is de persoon die voortdurend data als strategische asset op de ‘executive tafel’ neerlegt, aangeeft waar winstmaximalisatie mogelijk is en zorgt dat er, op basis van data, strategische kansen voor het bedrijf op tijd worden gezien en vertaald naar voor de organisatie winstgevende activiteiten.

De professional die uiteindelijk de datastrategie in een bedrijf zal leiden, moet over vele skills beschikken. Naast kennis van technologieën, moet hij/zij inzicht in commerciële kansen hebben. Daarbij komt een gevoel voor procesoptimalisatie plus inlevingsvermogen in de mensen van wie veel verandering wordt gevraagd om zo een datagedreven organisatie te worden. Oftewel, de CDO bewerkstelligt dat de technologie meer aan financiële waarde voor de organisatie oplevert dan dat deze kost.

De rol van de chief data officer

Peter Aiken, mede-oprichter van Data Blueprint en president van Data Management International (DAMA), voorspelt dat tot en met 2015 de helft van de bedrijven in Fortune 500 CDO’s zal aanstellen. Je kan dus logischerwijs verwachten dat er binnenkort ook in Nederland CDO’s zullen worden aangesteld (mochten ze er nog niet zijn). Overweegt jouw bedrijf een dergelijke functie? Hierbij een viertal verantwoordelijkheden die deze nieuwkomer dient te overzien.

1. Verzamelen van de juiste data en waarborgen van de kwaliteit

Het welbekende ‘bagger in, bagger uit’-principe geldt ook voor datamanagement: het gebruik van de juiste en kwalitatieve data is een absolute voorwaarde om een datagedreven beslissing te kunnen nemen. Het inrichten van het data quality management-proces is hierbij een belangrijke stap en maakt deel uit van het datamanagementproces waarbij de data worden verzameld, gevalideerd en bewaard. Zo dienen bijvoorbeeld de financiële instellingen zich te houden aan de normen zoals deze in Basel II zijn vastgelegd.

2. Experimenteren met data

Anderhalf jaar geleden heb ik een artikel geschreven over het aanpassingsvermogen als nieuw concurrentievoordeel en de noodzaak om als bedrijf voortdurend te blijven experimenteren. Wat mij betreft geldt dit nog steeds en de CDO zou verantwoordelijk moeten zijn voor de ‘data-experimentele cultuur’. Immers, je kunt vele waardevolle data verzamelen door te experimenteren. Neem bijvoorbeeld A/B-testen. Er is geen betere manier om erachter te komen hoe de verandering in prijs resulteert in verandering in omzet, dan door te spelen met verschillende prijzen. Dit soort experimenten leveren grote hoeveelheden data op die vervolgens kunnen worden gebruikt om de winst te optimaliseren.

3. Vertalen van business-strategie naar datastrategie

Uiteraard kunnen data helpen om nieuwe leads te vinden, cross-sellingactiviteiten te verbeteren en conversie te verhogen. Echter, alle activiteiten dienen te worden geplaatst binnen de context van de business-strategie en de CDO is de persoon die daarvoor moet gaan waken. Oftewel: technologie dient direct en indirect een bijdrage te leveren aan het behalen van de ondernemingsdoelstellingen zoals deze door het management gedefinieerd zijn. De CDO is daarbij verantwoordelijk voor het opstellen van de business cases en het meten van de waardecreatie.

4. Infrastructuur en architectuur om de hele organisatie datagedreven te maken

Alle functies binnen een organisatie dienen datagedreven te zijn: van marketing tot sales en van de financiële afdeling tot logistiek en warehousing. Dat vraagt om infrastructuur en architectuur, van dataverzameling tot aan visualisatie, om aan alle functies binnen de organisatie de mogelijkheid te geven om datagedreven beslissingen te maken, realtime en al dan niet geautomatiseerd. Om dat te bewerkstelligen dient eerst, al dan niet met juridische experts, te worden bepaald welke data kunnen worden gebruikt, wie toegang tot de data krijgt en op welke manier de gegevens met elkaar gekoppeld mogen worden.

Nederland heeft meer chief data officers nodig

De inlijving van de nieuwe functie is inmiddels onomkeerbaar. Zo was Ogilvy het eerste reclamebureau dat vorig jaar augustus een chief data officer heeft aangesteld. Maar er is nog een lange weg te gaan.

De sence of urgency bij Nederlandse bedrijven om een CDO aan te stellen, wordt steeds groter. Echter, waar haal je deze executives vandaan? En hoe ziet het carrièrepad van de CDO eruit? Zijn dat webanalisten en conversie-optimalisatie-experts die business skills (verworven) hebben? Zijn het marketingprofessionals die met een goed werkende linkerhersenhelft geboren zijn? Of toch wellicht CTO’s en CIO’s die meer vanuit waardecreatie voor hun business en minder vanuit technologie aan de slag willen gaan?

Welk pad ook moge zijn, Nederland heeft meer chief data officers nodig. Executives die snappen dat informatie het DNA van de organisatie is en de genetische code daarvan kunnen doorgronden. Experts die verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor het vertalen van data naar informatie en kennis voor andere CxO’s, die vervolgens hun verbeeldingskracht zullen gebruiken om de juiste visie voor hun deel van de waardeketen te formuleren. Experts die uiteindelijk het bedrijf sterk en concurrerend zullen maken.

En dan, na ruim 60 jaar, zal de hypothese van Einstein toch nog worden bevestigd.

Met dank aan Bob Nieme voor de input.

Bronnen en aanbevolen artikelen

Bertwin Menninga
Business Unit Manager Marketing Optimisation bij digital pwr

Categorie
Tags

1 Reactie

  RichardDrich

  For instance research demonstrates that in United States of america, there was a fantastic change in biblical counseling after the 1960s Civil Rights movement and understanding and affliction of the minority greatly changed in the nation So, as soon as you’re doing your assignment you should be conscious you’ve put all required information regarding your own research. Very good essay writers possess the capability to give help to their students whenever it’s required.

  Regardless of what the consequences, the expression paper writing service industry will nevertheless grow. After going through the company advice and terms and conditions, if you are pleased with their services, you may pick a particular business. Many writing companies won’t turn away clients if they’re just under what they’re asking.

  Feelings that will keep you from writing your own book. Essay writing normally comes as a challenge for people that aren’t utilised to writing essays and it’s an extremely enormous job usually for the pupils who don’t have any type of experience in writing essays.

  Personalised assignment writing service business will probably have their own sites Apparently, a badly written article reflects the sort of service which you offer.

  Content writing can also be a sort of essay writing, just you must be cautious with the principles, if you feel that it is possible to compose essay correctly then easily you might also write the articles, it is not in any way a massive deal. As a student, you ought not just think about taking a look at classification essay, in addition, it is smart to consider writing a sample composition which may be considered a sample newspaper by other students.

  Aside from this it’s likewise significant or a writer to have the particular comprehension about the subject of this essay so that he doesn’t need to deal with any trouble later on when writing the essay. The writing profession consists of many perks. In case you have any financial essay writing problem, let’s know for we shall aid you with all writings which are quality and which are free from plagiarism.

  writing papers


  27 oktober 2017 om 12:44

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!