Meer social media-functies, maar geen verdubbeling

4 april 2012, 06:00

Mannen in meerderheid, meer klanten dan leveranciers

Volgens social media-bureau KREM stijgt het aantal functies met de term 'social media' erin “explosief”. De vraag is of het onderzoek echt goed inzicht biedt in het gebruik van functietitels, maar een aantal uitkomsten is überhaupt interessant. Zo betreft voor iets minder dan de helft de betrokkenheid bij social media een full-time functie en blijkt social media ondanks alles toch een beetje 'a men's world'.

KREM liet ter gelegenheid van de lancering van hun Interim-diensten, waarbij zij bemiddelen voor de invulling van tijdelijke social media-functies, een onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van dergelijke functies. Dat onderzoek werd uitgevoerd door op twee momenten functietitels op LinkedIn te analyseren. De belangrijkste uitkomsten waren:

  • In de afgelopen 5 maanden steeg het aantal mensen die “social media” in hun functietitel voeren met 44,5% tot bijna 2.900, wat op jaarbasis een verdubbeling zou betekenen.

  • Bij 45% van deze mensen vormt social media een onderdeel van hun full-time functie (gebaseerd op een steekproef met n=500).

Natuurlijk zit er een zweem van WC Eend-lucht aan dit soort onderzoeken, waarbij de uitkomst goed past bij de aanleiding. En er valt wel wat af te dingen op de methodiek, want wie zegt dat de functietitel die iemand hanteert op LinkedIn ook de daadwerkelijke functietitel is? Maar even wat dieper in de materie duiken en een onderhoud met Peter Akerboom, verantwoordelijk voor KREM's Interim-tak, leveren toch wat aardige inzichten op. Een overzicht.

Stijging gerelateerde functietitels

De eerder genoemde verdubbeling op jaarbasis klinkt imposant, maar niet elke aan social media gerelateerde functie heeft die term “social media” ook in de functietitel. Daarom heeft KREM breder onderzoek gedaan en ook naar andere, gerelateerde functietitels gekeken. Daaruit blijkt dat de overall groei in social media-gerelateerde functies over de laatste 4 maanden 19,5% bedroeg. Een stuk minder spectaculair dan de prominent genoemde 44,5% over de laatste 5 maanden, maar op jaarbasis toch nog steeds een stevige stijging van 70% (uitgaande van gelijkblijvende groei).

Hieronder een overzicht van de geanalyseerde termen in functietitels:

Is this a man's world?

Ondanks alle aanwijzingen dat vrouwen actiever zijn met social media dan mannen, hebben de mannen de overhand qua functies, al is het een kleine voorsprong: 58% vs 42%. Overigens zou hier de onderzoeksmethodiek wel eens een rol kunnen spelen in de uitkomst. Want zoals uit eerder deze maand uitgebracht onderzoek bleek, zijn mannen gevoeliger voor status en opinie. Het kan dus zijn dat mannen eerder geneigd zijn hun functietitel op LinkedIn aan te passen, op te leuken en interessant te maken.

Klant- vs. bureauzijde

Toch wel opvallend is de bevinding dat van de 45% uit een subset van 500 respondenten die social media tot hun full-time takenpakket rekenen 52% in dienst is bij een bedrijf of overheidsorganisatie, tegen 32% bij een bureau en 17% als zelfstandige (resp. 23%, 14% en 8% van het totaal). Juist zelfstandigen en (kleine) bureaus zijn vaak flexibeler in het aanpassen van functietitels. Dit suggereert dat in flink wat organisaties de verantwoordelijkheid voor social media duidelijk belegd is en dat dat dus niet alleen gebeurd bij de externe adviseurs.

Zomerstop

Een laatste aardige bevinding, alhoewel gebaseerd op een kleine onderzoeksgroep, is dat het aantal mensen dat voor het eerst social media in hun functietitel noemde na een periode van flinke stijging in Q3 van vorig jaar flink daalde. De absolute aantallen zijn laag, maar de trend is zichtbaar in alle segmenten (zie grafiek hieronder). Gezien de overall stijging van het aantal functies sinds oktober 2011, zoals hierboven genoemd, lijkt dit effect kortdurend. Het onderzoek geeft geen uitsluitsel over de oorzaak, maar wellicht dat die vooral gezocht moet worden in de zomervakantie.

Social media: geen stagiair, wel interimmer?

Rest nog de vraag in hoeverre bedrijven er verstandig aan doen om voor hun social media-activiteiten interimmers in te zetten? Immers, daarmee loop je, net als bij de inzet van stagiairs, het grote risico dat alle opgebouwde kennis net zo snel weer is verloren. Peter Akerboom geeft aan: “Natuurlijk is het voor organisaties van belang zelf kennis op te bouwen op dit gebied. In de praktijk merken we echter dat de benodigde strategische expertise om aan de slag te gaan soms ontbreekt. Om het gat op te vullen naar het permanent beleggen van de rol zijn interimmers prima geschikt.”

“En ook op meer uitvoerend niveau kunnen wij goed inspringen. Als de engagement met klanten na afloop van een campagne bijvoorbeeld nog hoog is, willen merken die soms langer vasthouden dan gepland. Dan is het zaak om snel een community manager in te schakelen.”

Hoe de markt naast de voorziene groei zich verder zal gaan ontwikkelen, is ook voor Akerboom geen uitgemaakte zaak: “De markt is nog jong en wij zijn ook net begonnen met onze werkzaamheden. Dus ook voor ons wordt het spannend om de ontwikkelingen te volgen!”

Bram Koster
Senior consultant bij Evolve

Ik werk als consultant bij Evolve, een bureau dat is gespecialiseerd in het verbeteren van de interne communicatie en interne processen met behulp van interne sociale media. Was voorheen hoofdredacteur bij Marketingfacts en betrokken bij o.a. Online Tuesday en NIMA.

Categorie
Tags

1 Reactie

    Maurice Scholten

    Erg interresant artikel. Social-media is niet meer weg te denken in de hedendaagse bedrijfscultuur. De valkuil bestaat echter wel dat bedrijven zonder enige ervaring er mee aan de haal gaan.

    Een facebook pagina en een twitter account aanmaken betekent nog niet dat het bedrijf actief op social media is.


    4 april 2012 om 10:10

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!