Marketeers willen wel video, maar hebben het te druk

28 augustus 2019, 09:00

Online Video Monitor 2019: video kost eigenlijk te veel tijd

Social, advertising, de website, evenementen, PR, online video; er wordt behoorlijk veel verwacht van de marketingafdeling. Nu er in online marketing zeven keer zo veel vacatures als kandidaten zijn, begint het te wringen. Zaken die veel tijd kosten, zoals het produceren van video, komen onder druk te staan. Dat is een van de opvallende resultaten van de Online Video Monitor die Quadia jaarlijks met Marketingfacts en SAMR organiseert. Het merendeel (53%) van de driehonderd respondenten geeft aan dat het produceren van video eigenlijk te veel tijd kost. En dat is een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen nog 44 procent er te weinig tijd voor had. Het gevolg laat zich raden: video wordt steeds vaker uitbesteed.

De populariteit van online video groeit gestaag sinds de eerste Online Video Monitor in 2015. Inmiddels geeft 88 procent van de marketeers aan weleens online video in te zetten.

Heb je, of heeft je organisatie, wel eens online video ingezet?

Social wint nog altijd

Door de jaren heen is er wel een verschuiving te zien in het soort video’s dat wordt ingezet binnen marketingafdelingen. Social video is de populairste vorm: 78 procent van de respondenten heeft dit de afgelopen twee jaar ingezet. De enige vormen van video die aan populariteit moeten inboeten, zijn online commercials (ingezet door 61 procent) en pre-rolls (27%). Virtual Reality en Augmented Reality is nog niet mainstream geworden: respectievelijk 17 procent en 10 procent heeft deze vormen van video al eens ingezet.

Kun je aangeven hoe vaak je in de afgelopen twee jaar gebruik hebt gemaakt van de verschillende vormen van online video?

Tijd is grootste struikelblok

Het meest gehoorde bezwaar bij de inzet van online video is dat de productie te veel tijd kost. Maar liefst 53 procent van de respondenten die geen video inzet, ziet de benodigde tijd als belemmering, wat een flinke stijging is ten opzichte van 2018 (toen dit percentage nog 44 procent was). Voor nog eens 41 procent zijn de kosten een drempel om video’s te produceren, 38 procent vindt video te ingewikkeld.

In welke mate ben je het eens of oneens met de stellingen?

“38 Procent van de marketeers vindt video te ingewikkeld”

Tijdsgebrek zorgt er dan ook voor dat marketeers video regelmatig uitbesteden. Van de ondervraagden legt 37 procent het merendeel van de videoproducties bij een externe partij. Met name voor de opname en montage van producties maken marketeers gebruik van een videospecialist.

Welk onderdeel van de videoproductie voer je zelf uit?

Oplossingen voor de schaarste: eigen studio of video-specialisten

De tijdsdruk die marketeers ervaren als het gaat om videoproductie zorgt ervoor dat veel bedrijven de komende jaren verwachten te investeren in een eigen in-house studio en videospecialisten. Het merendeel (65%) zal echter vooral investeren in externe video-experts.

Ben je op dit moment in bezit van, of verwacht je in de toekomst te investeren in:

Frequentie omlaag is geen optie

Het tijdgebrek zorgt er overigens niet voor dat marketeers van plan zijn om video links te laten liggen. Op de stelling ‘Te veel bedrijven zetten al video in’ antwoordt slechts 15 procent positief. Wel vinden de respondenten kwaliteit nog altijd veel belangrijker dan kwantiteit:

We stellen nog steeds weinig doelen

Een jaarlijks terugkerend onderwerp in de Online Video Monitor is de strategische inzet van online video. Het percentage marketeers dat concrete doelen stelt voor online video blijft al sinds 2015 ongeveer gelijk; iets minder dan de helft doet dat (47 procent dit jaar).

Stel je, of stelt je organisatie, concrete doelstellingen op als je video inzet?

Van de marketeers die wel doelstellingen hebben geformuleerd, behaalt wel een steeds groter doel deze targets:

Bekend maakt bemind

De jarenlange, gestage groei van online video lijkt dus nu op een punt te zijn gekomen waarop de beschikbare skills de grootste beperkende factor zijn. Marketeers willen wel meer video in zetten, maar hebben de tijd of de expertise niet. Dat betekent vooralsnog niet dat er meer video’s online worden gezet met een lage kwaliteit, want het merendeel van de marketeers is het er wel over eens dat kwantiteit nooit ten koste mag gaan van kwaliteit.

“Marketeers willen wel meer video in zetten, maar hebben de tijd of de expertise niet”

Het huidige tijdgebrek lijkt op twee manieren te worden opgelost: het inhuren van expertise, of investeren in een eigen (in-house) studio en videospecialisten. Of die trend ook daadwerkelijk doorzet, zullen we zien in de resultaten van volgend jaar.

Benieuwd naar de resultaten? Het volledige rapport kun je hier of via de link in de video downloaden.

Zoals beloofd: onder de deelnemers van het onderzoek hebben we een GoPro Hero7 verloot. De winnaar is Arne Callenbach van RAI Amsterdam. Gefeliciteerd!

Frank Schröder
Marketing & Communications bij Quadia

Frank heeft een voorliefde voor marketing en geschiedenis. In zijn huidige functie is hij verantwoordelijk voor de marketing & communicatie van EMG NL en Quadia .

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!