Lagere prijs vleesvervangers zorgt voor 30% meer winst

31 januari 2022, 10:00

Vleesvervangers zijn booming en niet meer weg te denken uit de supermarkten. In opdracht van ISMI (International Shopper Marketing Instituut) hebben we gemeten wat de ideale prijs is voor deze producten voor de maximale winst. Dit is met EEG in het brein gemeten.

Er werd duidelijk dat de maximale winst voor een vegetarische burger met 30% verhoogd kan worden als de gangbare prijs met 38 cent verlaagd wordt. De productverpakking speelt hierbij een belangrijke rol: de prijselasticiteit is sterk afhankelijk van de kracht van het design. In opdracht van ISMI (International Shopper Marketing Instituut) is er in dit exploratieve onderzoek gekeken naar hoe het brein van marketeers intuïtief reageert op verschillende prijzen en verpakkingen van vleesvervangers.

De prijsbereidheid van het brein is gemeten met EEG. Via de computer kregen respondenten gerandomiseerd de verpakkingen van de vleesvervangers te zien, steeds met een andere prijs. Bij iedere prijs moesten ze onder tijdsdruk aangeven of ze dit ‘duur’ of ‘goedkoop’ vonden. Gelijktijdig werd hun hersenactiviteit gemeten met EEG. De EEG meet via de hersenschors de activiteit van de hersencellen (neuronen). Hieruit resulteerde de Feel Good Price die voorspelt wat de verwachte vraag, omzet en winst is bij prijsstijgingen en -dalingen.

De respondenten kregen drie verschillende verpakkingen van vleesvervangers te zien met verschillende prijspunten: 1 discount verpakking, 1 regular verpakking en 1 premium verpakking (zie hieronder). De verpakkingen waren merkloos en hierdoor goed vergelijkbaar met de vegetarische burgers van AH en Jumbo huismerk (we verwachten dat de basic productlijn van huismerken niet substantieel meer waarde toevoegen aan het product). Bij ieder prijspunt werd er met een EEG-scanner gemeten hoe het brein er intuïtief op reageerde.

Resultaten

Als uitgangspunt hebben we de huidige winkelprijs van de vleesvervangers van AH en Jumbo huismerk genomen. Deze is €1,59. De verwachting was dat dit een goede prijs zou moeten zijn voor een discount verpakkingsdesign. In het onderzoek hebben we de Feel-Good-Prijs berekend en op basis hiervan hebben we de vraagcurve gemaakt. Uit deze vraagcurve volgde de verwachte omzetcurve, en met een inschatting van de variabele kosten hebben we de verwachte winstcurve berekend. Hieruit bleek dat de verwachte maximale winst voor de discount en de regular verpakking bij een lagere prijs dan €1,59 werd behaald. Voor de discountverpakking wordt de maximale winst al op €1,21 behaald en voor de reguliere verpakking op €1,24 (zie hieronder).

De beste prijs voor de meeste winst voor de premiumverpakking is €1,35. Echter, de prijs zou tot €1,70 kunnen gaan, aangezien de winstcurve tot €1,70 niet zo stijl daalt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat alleen de premiumverpakking in staat is om dichtbij de maximale winst te komen bij een prijs van €1,59 (de prijs die de huismerken van AH en Jumbo nu hebben).

Uit ons onderzoek blijkt dat de prijs van €1,59 voor vleesvervangers in een discountverpakking te hoog is. Aangezien de discountverpakking sterk lijkt op de vleesvervangers van AH en Jumbo huismerk, doet dit vermoeden dat de huidige winkelprijs van €1,59 ook te hoog is. De resultaten van het exploratieve onderzoek geven aan dat we verwachten dat bij een prijsdaling van 38 cent de winst met 30% kan stijgen.

Aangezien vleesvervangers bijdragen aan een duurzamere wereld, is het in het belang van de samenleving om de populariteit ervan te verhogen. Dit exploratieve onderzoek geeft aan dat de vraag naar dit product kan stijgen als de prijs verlaagd wordt. De winst zal hierdoor zelfs verhoogd kunnen worden. Daarnaast zorgt een premium verpakking voor een hogere verwachte waarde van het product en dit zal ook de vraag doen stijgen. Kortom, we raden aan om alleen bij een premium verpakking een prijs van €1,59 te vragen.

Neuromarketing Consultant, studied the effect of 2,800 stimuli in 55,000 fMRI-scans. One of the most experienced neuromarketing experts in the world. Commercial partner and co-founder of Neurensics. Co-founder and name giver of the NMSBA. Frequently asked for expert opinion and lectures at conferences. Author of ' De Koopknop' and publisher of numerous neuromarketing studies.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!