Kansen breedbandinternet op korte termijn

10 februari 2004, 21:29

De kansen van breedbandinternet op korte termijn liggen vooral in de toevoeging van videos aan bestaande applicaties aldus PricewaterhouseCoopers in een vandaag uitgebrachte nota. PwC analyseerde de kansen, bedreigingen en moeilijkheden verbonden aan de verkoop van content in een breedbandomgeving. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de komende drie jaar (2004 tot en met 2006).

Volgens PwC verschilt de interactieve, genetwerkte en op maat gesneden content van de toekomst in hoge mate van de passieve, standalone- en massacontent uit het verleden. Dit verschil dwingt contentproviders en netwerkbeheerders om nieuwe commerci?le strategie?n te ontwikkelen die gebruik maken van de unieke eigenschappen van breedbandinternet en van de veranderingen in de manier waarop consumenten verwachten te interacteren met content.

De belangrijkste bevindingen uit de nota van PwC zijn als volgt:

Tussen nu en 2006 zal de distributie van commerci?le content zoals hedendaagse televisieprogrammas en films niet de meest succesvolle breedbandapplicatie worden. Vergeleken met satelliet- en kabelnetwerken is breedbandinternet niet goed genoeg voor de distributie van films op video; het zal waarschijnlijk pas veel later in dit decennium een bedreiging gaan vormen voor de bestaande distributienetwerken.

Het belangrijkste effect van breedband in de komende drie jaar zal de toevoeging van video zijn aan bestaande applicaties zoals conferentiesystemen, tekstberichten en games, en de ontwikkeling van op videocontent gebaseerde applicaties die door gebruikers en de gemeenschap wordt gecre?erd. Applicaties zoals weblogs laten ons zien dat het interactieve tweerichtingsverkeer van internet consumenten in staat stelt om nieuwe content te cre?ren; breedband breidt deze functionaliteit uit van tekst naar video.

Tussen nu en 2006 geeft breedbandinternet providers de kans hun content op video uit te brengen en hiermee een aanvulling te bieden op de bestaande content of deze in een nieuwe vorm te gieten. In de tweede helft van dit decennium zal breedbandinternet echter worden gezien als een fundamenteel nieuwe vorm van publieksvermaak vanwege zijn unieke eigenschappen, zoals de grotere interactiviteit die mogelijk wordt gemaakt door de hoge snelheden en korte wachttijden.

Om de strijd met op televisie afgespeelde videos aan te kunnen gaan, zal breedbandinternet content moeten bieden die onmogelijk via de televisie vertoond kan worden. Hierbij valt te denken aan videos die de kijker in staat stellen sc?nes vanuit verschillende invalshoeken te bekijken: een televisieprogramma van 30 minuten kan zo veranderen in een interactieve ervaring van een uur.

Erik Klein Nagelvoort, partner van PricewaterhouseCoopers, zegt hierover het volgende: Toegang tot internet via de breedband is in Amerika reeds door het grote publiek ontdekt en in Europa staat hetzelfde te gebeuren. Hoewel de distributie van videos over internet toekomstmuziek is, kunnen contenteigenaars nu reeds gebruik maken van breedbandapplicaties om hun klantenbinding te verhogen en alvast meer inkomsten te genereren. Wij verwachten dat nieuwe applicaties zullen worden ontwikkeld buiten de commerci?le content om teneinde nieuwe mogelijkheden te scheppen voor een breed scala van aanbieders.

PwC heeft vastgesteld dat internet nog geen belangrijke nieuwe bronnen van inkomsten heeft aangeboord voor commerci?le content; de toevoeging van breedband aan de mix zal op korte termijn waarschijnlijk weinig verandering in deze situatie brengen. In plaats daarvan zullen de belangrijkste kansen voor breedbandinternet in de komende jaren worden geboden door de toevoeging van video aan bestaande applicaties waarvan vele gebaseerd zijn op de content van de gebruiker zelf.

Deze breedbandapplicaties bestaan onder meer uit videoverslagen van festiviteiten zoals familiefeesten, de toevoeging van video aan zogenoemde instant messages, chatten en weblogs, relatiebemiddeling en videodating, rollenspelen voor meerdere personen en on-line virtuele feesten. Hoewel deze door de gebruiker gecre?erde content niet van hoge commerci?le waarde is, is deze wel van grote emotionele waarde voor de deelnemers; dit leidt weer tot de mogelijkheid voor providers om inkomsten te genereren uit productie, toegang, overdracht of opslag.

Tussen nu en 2006 kan breedband worden gebruikt om de waarde te verhogen van content die hoofdzakelijk wordt aangeboden via traditionele kanalen zoals de televisie of de bioscoop. De relatie tussen het publiek en een film of televisieprogramma kan worden verbreed en verdiept door middel van screensavers, on-line stemmen, chatrooms, verkoop van artikelen en aanvullende content zoals het commentaar van de regisseur. Dit alles via breedband. Aanvullende content kan worden geleverd op basis van pay-per-use om zo meer inkomsten te genereren voor contentproviders en tegelijkertijd de band met het publiek te versterken.

De nota raadt providers aan om zich in de komende drie jaar voor te bereiden op de uiteindelijke migratie van content van het eenrichtingsverkeer dat de televisie kenmerkt naar de interactieve omgeving van internet. De content en de applicaties die tot inkomsten zullen leiden uit het interactieve hoge-bandbreedtenetwerk moeten nog ontwikkeld worden, maar providers dienen nu reeds te investeren in het herontwerp van hun content met het oog op het voordeel dat te behalen valt met de toename van de interactiviteit, en in het testen van de nieuwe concepten op hun publiek.

De nota gaat tevens in op een aantal te nemen hindernissen alvorens kan worden verdiend aan breedbandinternet. Een van de belangrijkste hindernissen is de onwil van de consument om te betalen voor content op internet. Dit is echter wel aan het veranderen omdat steeds meer websites content aanbieden op abonnementsbasis of op basis van pay-per-view. Zodra de consument bereid is om te betalen voor content dienen er geschikte betaalmethodes ontwikkeld te worden; dit biedt mogelijkheden voor bundelaars van content en netwerkbeheerders om factureringsdiensten aan de man te brengen. Andere hindernissen zijn onder meer het gebrek aan een algemeen aanvaarde methode voor de bescherming van intellectueel eigendom die tevens flexibiliteit biedt aan de consument, de behoefte die bestaat aan de ontwikkeling van methodes om televisiekijken te combineren met de interactiviteit van de PC, en het gebrek aan netwerkverbindingen die in staat zijn videos van DVD kwaliteit over te dragen.

Bron:

http://www.perssupport.anp.nl/

Zie ook:

http://www.pwc.com/techcentre

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!