How-to: de interne linkstructuur van een website optimaliseren voor zoekmachines

14 april 2016, 08:00

Interne links zijn de hyperlinks binnen een website. Het totale web van interne links op een website wordt ook wel de linkstructuur van de website genoemd. Deze structuur is cruciaal om goede navigatie voor gebruikers mogelijk te maken, maar heeft ook veel invloed op de indexatie en de gemiddelde ranking van een website in zoekmachines.

In deze HowTo wordt er aan de hand van verschillende richtlijnen uitgelegd hoe je de interne linkstructuur van een website kunt optimaliseren voor zoekmachines. Regelmatig wordt er specifiek over Google gesproken, omdat er relatief veel informatie beschikbaar is over deze marktleider.

Zorg voor betere indexatie met interne links

Maak je pagina’s goed bereikbaar met behulp van interne links, dan wordt het voor zoekmachines eenvoudiger om ze te indexeren. De bots van zoekmachines volgen tijdens een crawl de links die ze tegenkomen en ontdekken op deze manier nieuwe pagina’s die geïndexeerd kunnen worden.

Verwijzen er geen interne links naar een pagina, dan loopt deze pagina het risico om niet of relatief laat geïndexeerd te worden. Ook zal deze pagina gemiddeld minder goed ranken. Dit soort pagina’s worden ook wel orphan pages, oftewel weespagina’s genoemd.

Wil je zoekmachines helpen om pagina’s sneller te vinden en te indexeren, maak dan een XML sitemap, met daarin de links die verwijzen naar alle pagina’s op de website die je wilt laten indexeren. Vooral bij grote websites helpt een sitemap om het indexatieproces aanzienlijk te verbeteren en te versnellen.

In een sitemap kun je ook meta-data toevoegen. Je kunt een crawl-prioriteit definiëren en aangeven hoe vaak de content op een pagina wordt gewijzigd. Google doet echter weinig meer met deze informatie, omdat de content vaak minder snel wordt gewijzigd dan in de sitemap staat aangegeven. Wil je meer zekerheid dat Google de data gebruikt, voeg dan timestamps toe aan de URL’s in de sitemap, die aangeven wanneer de pagina’s voor het laatst zijn gewijzigd.

Marketingfacts How-to’s

Omdat niet iedere marketeer een SEO-ninja of socialmediaguru is publiceren we op Marketingfacts graag how-to’s. Die zullen dus niet voor iedereen even verrrassend zijn. Dat betekent niet dat er geen tip tussen staat waar iedereen wat van kan leren. Bekijk bijvoorbeeld onze how-to’s over:

Geef het meeste linkwaarde aan de belangrijkste pagina’s

Zoekmachines kijken bij het bepalen van de ranking van een pagina naar een groot aantal factoren. Eén van de belangrijkste rankingfactoren is de linkwaarde die een pagina krijgt toegekend. Pagina’s op een website bouwen linkwaarde op (door Google PageRank genoemd) wanneer andere websites naar ze linken. De waarde die wordt doorgegeven is afhankelijk van de autoriteit en betrouwbaarheid van de linkende website. Vervolgens wordt een deel van deze linkwaarde via interne links over de website verdeeld.

Een goede interne linkstructuur is dan ook van groot belang om de linkwaarde op een website op de juiste manier te verdelen. Houd bij het bedenken van een geschikte structuur rekening met het gegeven dat de homepage meestal de meeste linkwaarde kan verdelen (omdat andere websites in de regel het vaakst naar de homepage linken).

Een piramidestructuur is voor de meeste websites een geschikte linkstructuur. Deze structuur past goed bij een gebruiksvriendelijke navigatie en zorgt ervoor dat de linkwaarde vanaf de homepage enigszins gelijkmatig over de dieperliggende pagina’s wordt verdeeld. Eerst komt de homepage, dan de categoriepagina’s (en wanneer nodig subcategorie pagina’s), en daaronder meer specifieke pagina’s voor bijvoorbeeld producten of artikelen.

Enige afwijking kan natuurlijk wenselijk zijn. Heb je zeer populaire of belangrijke pagina’s die lager in de hiërarchie van de linkstructuur staan, dan kan het verstandig zijn om direct vanaf de homepage naar deze pagina’s te linken. Staan er pagina’s hoog in de hiërarchie die niet zo belangrijk zijn, dan kan het juist verstandig zijn om in beperkte mate naar deze pagina’s te linken.

Vermijd bij interne links die naar pagina’s op de eigen website verwijzen het gebruik van het nofollow attribuut. Tot 2008 kon hiermee op een slimme manier linkwaarde worden gestuurd (dit werd ook wel ‘PageRank sculpting’ genoemd). Om dergelijke manipulatie tegen te gaan heeft Google in 2008 de werking van het nofollow attribuut veranderd. Voor interne links heeft het attribuut nauwelijks nog een functie. Bovendien kan het goede indexatie van de website belemmeren.

Link het vaakst naar de belangrijkste pagina’s

Het aantal interne links dat naar een pagina verwijst is één van de signalen naar zoekmachines over hoe belangrijk een pagina is ten opzichte van andere pagina’s op een website. Zorg dus dat er relatief veel interne links naar de belangrijkste pagina’s verwijzen en relatief minder links naar minder belangrijke pagina’s.

Hoe weet je naar welke pagina’s op je website het meeste links verwijzen? Daarvoor kun je in Google’s Search Console het rapport interne links raadplegen. Je kan ook de website crawlen met een programma als Screaming Frog en vervolgens de pagina’s ordenen op basis van het aantal interne links dat naar een pagina verwijst.

Het aantal interne links dat naar een pagina verwijst is het makkelijkst te beïnvloeden met sitewide links, die bijvoorbeeld in de header, footer of sidebar zijn opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan links in de hoofdnavigatie van een website. Staat de hoofdnavigatie op elke pagina van de website, dan staan de links in de hoofdnavigatie ook op iedere pagina van de website. Zo kan één link in de hoofdnavigatie voor een groot aantal interne links naar een pagina zorgen.

Denk na over de plaats en vorm van links

In de eerste artikelen over PageRank, geschreven door de oprichters van Google, werd het ‘random surfer model’ uiteengezet. Dit model ging ervan uit dat gebruikers in zekere willekeur op de links op een pagina klikte. Volgens deze logica werd de linkwaarde in het oorspronkelijke Google algoritme gelijkmatig verdeeld over alle links op een pagina. In het artikel de PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web uit 1998 lezen we het volgende:

The definition of PageRank above has another intuitive basis in random walks on graphs. (…) Intuitively, this can be thought of as modeling the behavior of a “random surfer”. The “random surfer” simply keeps clicking on successive links at random.”

Dat Google na enkele jaren afstand wilde nemen van dit model blijkt uit een patent van Google aangevraagd in 2004: Ranking documents based on user behavior and/or feature data. In dit patent wordt het ‘reasonable surfer model’ uiteengezet. Dit model gaat er juist vanuit dat niet elke link op een pagina even vaak wordt gevolgd door gebruikers. Om deze reden moeten er verschillende waardes worden toegekend aan verschillende soorten links:

“When a surfer accesses a document with a set of links, the surfer will follow some of the links with higher probability than others.”

Het patent zegt dat Google links onder andere kan beoordelen op de volgende eigenschappen:

 • De grootte en de kleur van het lettertype van de ankertekst;
 • Positie van een link op de pagina (Hoogte op de pagina/in de HTML code, staat de link in de content, sidebar of footer, etc.);
 • Positie van een link in een lijst van links;
 • Linkattributen (bijv. vet, cursief, onderstreept, etc.);
 • Aantal woorden in de ankertekst;
 • Of de ankertekst wel of niet een commercieel karakter heeft;
 • Het linktype (gaat het bijv. om een afbeelding- of tekstlink);
 • De context van woorden voor en na de link;
 • De onderwerpen waarmee een ankertekst kan worden geassocieerd;
 • Of de link verwijst naar de eigen website/een website bij dezelfde host, of naar een andere website.

Link naar content die relevant is voor gebruikers

Het Google-patent dat onder het vorige kopje werd besproken behandelt niet alleen linkeigenschappen zoals de plaats en vorm van links, maar ook gebruikersdata die verbonden kan worden aan links. Het patent beschrijft dat data onder andere verzameld zou kunnen worden met een webbrowser:

“For example, the web browser or browser assistant may record data concerning the documents accessed by the user and the links within the documents (if any) the user selected.”

Google kan bijvoorbeeld kijken naar hoe vaak een link is aangeklikt, en genereert positieve en negatieve gebeurtenissen die aan de link worden verbonden. Het klikken op een link op een pagina kan een positieve gebeurtenis zijn, terwijl het niet selecteren van de andere links een negatieve gebeurtenis kan zijn voor die links. Ook als geen van de links op een pagina wordt geselecteerd kan dit als een negatieve gebeurtenis worden beschouwd.

Verder formuleert Google het idee om naar de sessietijd van een pagina te kijken als rankingfactor. Ook hier spelen de pagina’s waarnaar gelinkt wordt een belangrijke rol om tot een juiste inschatting te komen van de waarde van de pagina.

De website news.google.com wordt als voorbeeld aangehaald. De homepage kan een relatief korte sessietijd hebben, omdat de pagina als hub functioneert die linkt naar allerlei nieuwsartikelen. Berekent Google de sessietijd van deze hubpagina, dan kan het de sessietijd van de hubpagina en de gelinkte artikelen (de trajectdata) bij elkaar optellen.

Bovenstaande voorbeelden zijn een duidelijk signaal dat Google steeds meer kijkt naar gebruikerssignalen bij het beoordelen van links. Link je dus naar relevante content voor gebruikers, dan vergroot je de kans dat er positieve gebruikerssignalen naar zoekmachines worden gestuurd, die de gemiddelde ranking van een pagina kunnen helpen verbeteren.

Houd rekening met het aantal links per pagina

Jaren geleden bestond er een richtlijn van Google die zei dat een pagina niet meer dan ongeveer honderd links mocht bevatten, vanwege de beperkte crawl-capaciteit. Websites zijn tegenwoordig gemiddeld echter veel groter en pagina’s bevatten regelmatig meer links. Google heeft tegenwoordig veel meer crawl-capaciteit en deze richtlijn geldt niet langer.

Besef wel dat er linkwaarde wordt verdeeld over alle links op een pagina. Heb je zeer veel interne links op een pagina, dan is de waarde die je per link doorgeeft dus veel kleiner. Voeg daarom niet onnodig veel links toe aan een pagina.

Optimaliseer ankerteksten en alt-teksten

De ankertekst van een link (de linktekst) wordt door zoekmachines gebruikt om meer over het onderwerp van de bestemmingspagina te weten te komen. Ook de tekst rond de link kan gebruikt worden door zoekmachines om het onderwerp van de bestemmingspagina beter te begrijpen. Zorg daarom voor duidelijke ankerteksten die het onderwerp van de bestemmingspagina goed omschrijven. Wil je met de bestemmingspagina ranken op een relevant zoekwoord? Verwerk dit zoekwoord dan in de ankertekst van een link.

Gebruik echter niet steeds het exacte zoekwoord in al je interne links, maar probeer af te wisselen met ankerteksten die gedeeltelijk overeenkomen met het zoekwoord. Zo voorkom je overoptimalisatie van de ankerteksten.

Link je met een afbeelding naar een pagina, dan kun je de alt-tekst van de afbeelding optimaliseren. Deze tekst vervult bij links in afbeeldingen een soortgelijke functie als de ankertekst.

Waak voor te veel interne redirects en gebroken links

Niet alle links op een website verwijzen direct naar de juiste pagina. Door aanpassingen en/of gebrekkig onderhoud kunnen er onnodig interne redirects en gebroken links op een website ontstaan. Je kunt deze links herkennen aan de HTTP-statuscode:

 • 301 = omleiding met een permanente redirect naar een andere pagina.
 • 302 = omleiding met een tijdelijke redirect naar een andere pagina.
 • 404 = de link is gebroken, verwijst naar een niet gevonden pagina.
 • Op Wikipedia staat een overzicht van alle HTTP-statuscode’s

Veel interne redirects hebben een negatieve impact. De laadtijd van pagina’s wordt verlengd en een link die wordt omgeleid geeft iets minder linkwaarde door (90-99 procent) dan een normale link. Gaat het om tijdelijke redirects, dan wordt er zelfs helemaal geen linkwaarde doorgegeven. Gebroken links zijn ook niet wenselijk, omdat deze linkwaarde aan pagina’s geven die niet worden gevonden. Ook kunnen veel niet gevonden pagina’s de gebruikerservaring negatief beïnvloeden.

Je kunt interne redirects en gebroken links opsporen met verschillende tools. Je vindt de gebroken interne links op je website door in het rapport crawlfouten in Search Console te kijken. Interne redirects en gebroken links kun je ook gemakkelijk vinden met het eerdergenoemde programma Screaming Frog. Vervolgens kun je de onnodige interne redirects wegwerken door de links aan te passen en direct te linken naar de juiste pagina’s. De gebroken links kun je naar een andere pagina laten verwijzen of verwijderen. Je kunt natuurlijk ook de niet gevonden pagina weer vindbaar proberen te maken.

Frank Gieze
Search & Personalisatie Specialist bij ANWB

Als Search Specialist draag ik samen met het search-team zorg voor een optimale inzet van SEO & SEA voor het domein anwb.nl. Daarnaast werk ik als Personalisatie Specialist aan verdere personalisatie van anwb.nl, door online content af te stemmen op relevante bezoekerssegmenten.

Categorie
Tags

7 Reacties

  Erik-Jan Roest

  Beste Frank, goed stuk! Maar PageRank is toch helemaal niet meer relevant?!


  15 april 2016 om 08:13
  Erik-Jan Roest

  Ja ok, maar dan is pagerank toch niet meer relevant? Het wordt intern nog gebruikt door Google, maar kan niet meer gebruikt worden door iemand anders. Het is onduidelijk welke waarde het nog heeft.

  Je kunt je toch veel beter gaan richten op een goede website met logische navigatiestructuur? Het heeft geen zin om je nog druk te maken over pagerank.


  19 april 2016 om 10:00
  Frank Gieze

  Linkwaarde = PageRank (Google noemt linkwaarde PageRank, het komt op hetzelfde neer).

  Linkwaarde/PageRank wordt verdeeld over de interne links op een website. Dat wordt zowel in de theorie als in de praktijk bevestigd.

  Kun je deze verdeling optimaliseren, zodat je belangrijkste pagina’s de meeste linkwaarde/PageRank krijgen toegewezen, dan ranken deze pagina’s gemiddeld hoger in de resultaten van zoekmachines. Om deze reden is dit een belangrijk en relevant onderdeel van SEO.

  Dat je niet langer een exact getal / PageRank-score krijgt van Google is jammer. Je krijgt echter bij het doorvoeren van veel andere optimalisaties ook geen getal of score van Google. Daarom is een belangrijk onderdeel van SEO het meten van resultaten, zodat je kan zien welke impact je werkzaamheden hebben (denk aan de posities van relevante zoekwoorden in de zoekresultaten volgen, het meten van het aantal organische bezoekers en conversies, etc.)


  22 april 2016 om 15:34
  Frank Gieze

  Daar wil ik nog kort aan toevoegen: één van de belangrijkste rankingfactoren is op dit moment nog steeds de linkwaarde/PageRank die een domein/pagina krijgt toegekend. Dat blijkt uit de praktijk en uit ieder recent onderzoek. Negeer je dit gegeven, of noem je dit niet relevant, dan ben je niet goed met SEO bezig.


  23 april 2016 om 14:12

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!