Hoe gebruiken onderwijsinstellingen social media?

2 april 2014, 07:59

Dagelijks zit ik met mijn neus in de bak data waar Coosto over beschikt. Het viel mij op dat er op social media veel wordt gesproken over onderwijsinstellingen. In de Coosto Index zie je dan ook dat bijvoorbeeld de Vrije Universiteit afgelopen week meer Twitterimpressies genereerde dan merken zoals Unicef, Ford en NUON. Maar waar vakbladen dagelijks worden volgeschreven over de social strategie bij dergelijke merken, is er relatief weinig aandacht voor de social strategie bij onderwijsinstellingen. In dit artikel kijk ik wat voor type berichten er verschijnen over de scholen en ik kijk met Sylvia van Gils (community manager van Avans Hogeschool) naar hun socialmediastrategie.

Wie praten er over onderwijsinstellingen?

Per HBO-/WO-instelling verschijnen duizenden berichten per maand op social media. Hier ligt voor een onderwijsinstelling een schat aan informatie, bijvoorbeeld om op de hoogte te zijn van sentimenten en onderwerpen die spelen. Degenen die via social media communiceren met scholen zijn in pakweg vijf groepen te verdelen:

 1. Studenten. Studenten geven commentaar op en plaatsen reacties over zowat alles dat zich binnen hun opleiding afspeelt. Dit is interessante feedback. Maar informatievergaring is niet het enige dat van belang is, ook het beantwoorden van vragen (webcare) is een waardevol onderdeel van het monitoren van social media.
 2. Toekomstige studenten. In het voorjaar beginnen studenten die al hebben gekozen voor een opleiding hun eerste vragen te stellen. Andere toekomstige studenten hebben helemaal geen idee hebben waar ze moeten studeren. Het is de kunst voor de onderwijsinstelling om op de juiste personen te reageren.
 3. Oud-studenten. Zij kunnen de toekomstige en huidige student beïnvloeden. Sommigen zijn tevreden afgestudeerd en anderen ontevreden gestopt. Ze leveren, hoe dan ook, goede input.
 4. Medewerkers. De ambassadeurs van je organisatie. Gaan zij met (toekomstige) studenten in dialoog? Misschien kun je hen inzetten voor branding of crowdsourcing?
 5. Pers. Onderwijs staat continu onder de aandacht van de (lokale) pers. Voor het signaleren van crises is het onmisbaar hen (met extra aandacht) te monitoren.

Dan is er natuurlijk altijd nog een restgroep, zoals de ouders en politici die je, afhankelijk van jouw eigen doelstellingen, kunt monitoren.

Activiteit op Twitter

Veruit de meeste onderwijsinstellingen zijn actief op Twitter. Het merendeel zendt niet alleen, maar reageert ook op berichten (78 procent). De helft van de reagerende instellingen heeft ook in het weekend op berichten gereageerd. In de volgende grafiek zie je welke onderwijsinstellingen het meest actief zijn:

In de linkerkolom de eigen berichten (alles minus de reacties), in het midden de reacties (retweets uitgesloten) en in de rechterkolom alle berichten die in het weekend zijn geplaatst.

Social media bij Avans

Een van de instellingen die in alle drie de lijstjes hoog staat, is Avans Hogeschool – een klant van ons bij Coosto. Hoogste tijd dus om de community manager van Avans Hogescholen, Sylvia van Gils, te vragen naar haar werkwijze.

“Bij Avans Hogeschool volgen we relevante berichtgeving op social media op de voet. Twitter is hiervoor een goed middel. We monitoren continu wat er over ons gezegd wordt. Het voordeel hiervan is dat we snel signaleren als er iets speelt binnen de locaties. We reageren vanuit het corporate account. We behandelen en beoordelen berichten op de normale omgangsnormen. In veel gevallen kunnen we de vragen beantwoorden en indien nodig verwijzen we ze door naar een juiste afdeling. De berichtgeving is heel divers: van informatie over praktische zaken tot het delen van gevoelens zoals de zenuwen voor een intakegesprek.”

Een voorbeeld waarbij Avans persoonlijk in gesprek gaat met een student (klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Een voorbeeld hoe een begripvol bericht volgt na een reactie op een negatief bericht (klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

“In een ideale wereld zouden we via Twitter de vrager willen doorverwijzen naar een andere afdeling binnen Avans, zoals we nu ook telefoontjes doorverbinden naar een andere afdeling. Dat stadium hebben we nog niet bereikt.”

“We zien Twitter zeker als een een serieus communicatiekanaal. Vanuit mijn functie schakel ik het meest met drie teams binnen Avans. Dat is Team Studenten Informatie Balie voor het beantwoorden van vragen van huidige en toekomstige studenten, de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst voor het beantwoorden van facilitaire zaken van studenten en medewerkers en Team Pers voor het schakelen bij een crisis of opvallende zaken.”

Een voorbeeld hoe een opvallend bericht direct werd opgepakt (klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Hoe handelt Avans in het geval van een crisis? “In zo’n geval maken we direct een dashboard aan en delen we dit met de betrokkenen. Zo kan iedereen voor wie het relevant is zien wat er over de zaak gezegd wordt. De reactie vanuit Avans wordt altijd samengesteld in overleg met Team Pers om zodoende zo snel mogelijk een reactie naar buiten te communiceren.”

Praktisch

Wat is Avans’ insteek geweest bij de inzet van social media? “Vanuit Avans zijn we social media op een praktische manier gaan verkennen en toepassen. Ontwikkelingen houden we nauwlettend in de gaten en die testen we in de praktijk. Belangrijk is wel dat we continu voor ogen houden welke richting we opgaan. Deze doelstellingen stellen we bij door ervaringen uit de praktijk. Het is zeker dat social media een belangrijke rol in de communicatie en verbindingen van Avans zullen blijven spelen.”

Rens Dietz
Marketingmanager bij Coosto

Rens werkt als marketeer bij Coosto. Coosto levert één tool voor alle social media toepassingen zoals monitoring, webcare en publishing. De Coosto-data bieden dag in dag uit waardevolle statistieken voor Rens om over te schrijven.

Categorie
Tags

11 Reacties

  Joeri Sturkenboom – OrangeTalent

  Social media is één grote bron van consumer insights voor Hogescholen en Universiteiten. Het is zeer opvallend dat er weinig tot niets mee gedaan wordt.

  Denk aan reacties op (saaie) colleges, de manier van les geven, besproken inhoud etc..Concreet gezien zijn de studenten je klanten.

  Eigenlijk zonde dat daar niet op ingespeeld wordt. Dat verhoogt niet alleen de beleving onder de studenten, maar ook de kwaliteit van de docenten.

  Daarnaast functioneert het inderdaad als webcare, wat het aantal mails en telefoontjes sterk kan verminderen.

  Leuk artikel!


  2 april 2014 om 11:06
  rensdietz

  Dank Joeri. Helemaal eens met je reactie, met de kanttekening dat er dus al best wat hogescholen / universiteiten zijn die wél goede insights halen uit sociale data. Ik denk dat Sylvia van de Avans Hogeschool dat goed laat zien in dit artikel.


  2 april 2014 om 12:31
  Tosca Janssens

  Leuke inkijk in het gebruik van social media monitoring bij Avans!

  Bij steeds meer hoger onderwijsinstellingen komt het luisteren naar wat er over je gezegd wordt en het reageren daarop hoog op de (comunicatie)agenda te staan. Bij de Universiteit Utrecht zijn we daar ook al enige tijd mee bezig (via Radian6) en we hebben de webcare via Twitter en Facebook ingebed in onze bestaande commmunicatieprocessen.

  Diepgaand en structureel monitoren is een kunst op zich, maar wel een die we ons steeds meer eigen weten te maken.


  3 april 2014 om 12:24
  Sylvia van Gils

  @Joeri bedankt voor je reactie. Ik ben het met je eens dat we nog meer uit social media kunnen halen. Zoals beschreven zien we social media als serieus communicatiemiddel. We verbinden ons met de studenten en kunnen op deze manier snel schakelen. Het bieden van extra service en is een belangrijke reden voor Avans om dit te vervolgen.

  @Tosca, bedankt het was ook leuk om hier aan mee te schrijven. Goed om te horen dat jullie hier ook mee bezig zijn. Het structureel luisteren is inderdaad nodig wil je tijdig berichtgeving signaleren.


  4 april 2014 om 09:01
  Rob van den Dungen

  Fontys kan hier nog heel wat van leren.


  5 april 2014 om 13:37
  Paul van der Bijl

  De grafiek geeft een nogal beperkt deel van de werkelijkheid weer. Als ik kijk naar de hogeschool (HvA) en de opleiding (MIC) waar ik aan verbonden ben, dan communiceren docenten via hun persoonlijke Twitter-accounts, afstudeerprofielen of jaren (propedeuse) via hun eigen accounts en hebben de zogenoemde domeinen (zeg maar faculteiten) soms ook hun eigen account.

  Bovendien is er op het vlak van social media uiteraard meer dan Twitter. Mijn ervaring is dat het onder studenten beduidend minder populair is dan twee, drie jaar geleden. Facebook is veel belangrijker geworden dan Twitter.

  Verder complimenten voor Coosto, dat erin slaagt om op deze slinkse wijze gratis zendtijd voor een klant te genereren… 😉


  7 april 2014 om 16:44
  L. Nijhof

  Als VO-school zijn we actief op Twitter en Facebook, maar ik merk dat Instagram en Snapchat winnen aan populariteit onder (jonge) leerlingen ten koste van de twee eerstgenoemde. Terwijl Twitter als neutraal wordt ervaren, zou onze aanwezigheid op Instagram als ‘bemoeizucht’ worden gezien, wees een klein onderzoekje uit. Wat wordt dan de volgende stap- daar bezinnen we ons nog op.


  8 april 2014 om 10:55
  Willem Karssenberg

  Ik mis een belangrijke groep in je rijtje: het bedrijfsleven, bijvoorbeeld stage bedrijven!

  Of zou dat voor het MBO meer gelden dan voor ho waar je je nu op richt.

  Ik weet dat Coosto ook steeds meer door MBO instellingen gebruikt wordt. Hoop echt dat je daar ook een keer aandacht aan besteedt.


  9 april 2014 om 20:35
  rensdietz

  Hoi Willem, goede toevoeging! Dat geldt zeker voor HBO ook. Alleen denk ik dat het met name gebruikt wordt door stagebedrijven om te onderwijsinstellingen / studenten monitoren en niet zozeer door onderwijsinstellingen of stagebedrijven te monitoren. Of zie ik iets over het hoofd?


  10 april 2014 om 08:20
  Sylvia van Gils

  @L Nijhof wij merken ook dat voor onder de toekomstige student Snapchat en Instagram populair zijn. Via instagram monitoren en reageren we dagelijks op berichtgeving zoals we dit ook op Twitter doen. Het zijn vooral de eerstejaarsstudenten waarmee we contact hebben.

  @WillemKrassenberg klopt de omgeving en het bedrijfsleven is een gebied waarmee Avans meer verbinding wil maken via social media. Via Twitter en LinkedIn is deze verbinding er al wel maar nog niet structureel.


  11 april 2014 om 09:33

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!