Handhaving nieuwe spam-wet volstrekt onduidelijk

23 augustus 2003, 16:37

De richtlijn tegen spam, die op 31 oktober ingaat, stelt dat niemand ongevraagde commerci?le e-mail mag versturen. Nederland zal deze richtlijn opnemen in de herziene Telecommunicatiewet. Op dit moment is het echter nog zeer onduidelijk hoe deze regels gehandhaafd moeten worden, en staan diverse belanghebbenden lijnrecht tegenover elkaar in de oplossing van het probleem.

In juli 2002 stemde het Europees parlement in met een richtlijn die het versturen van ongewenste commerci?le boodschappen via elektronische middelen (SMS, MMS, e-mail) aan banden moet leggen. Ontvangers moeten voortaan toestemming geven (“opt-in”) aan verzenders voor commerci?le mail.

Nederland neemt deze richtlijn op in de herziene Telecommunicatiewet, die eind dit jaar van kracht zou moeten worden. Actiegroepen, belangenverenigingen en brancheorganisaties wijzen op de onduidelijkheid in het wetsvoorstel over de handhaving van de nieuwe regels. Onder meer over deze kwestie wordt op 28 augustus een hoorzitting gehouden in de vaste kamercommissie voor Economische Zaken.

De OPTA en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zijn aangewezen als toezichthouder op de herziene Telecommunicatiewet. Minister Brinkhorst verklaarde in de ‘nota n.a.v. het verslag 28851, nr. 7’ van 11 juni dat er “in voorkomende gevallen sprake [is] van een overlap in bevoegdheden van het CBP met die van het college [OPTA, red.].” Beide toezichthouders zouden hieromtrent afspraken moeten maken.

Sjoera Nas, woordvoerder van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BOF) stelt dat er ??n centrale toezichthouder aangewezen moet worden, die niet alleen klachten registreert en voorlichting geeft, maar ook actie kan ondernemen. Nas: “Belangrijk is ook dat er samenwerking met andere handhavers in Europa gezocht wordt, zodat internationaal opgetreden kan worden tegen spam. Een Nederlander die spam uit Frankrijk ontvangt, moet dat in Nederland kunnen melden.”

Nas merkt op dat het Nederlandse wetsvoorstel impliciet uitgaat van zelfregulering van de branche, omdat niet expliciet is aangegeven hoe de regels gehandhaafd zullen worden. Maar zelfregulering werkt niet in het geval van spam, volgens Nas: “Zelfregulering werkt alleen als er een kenbaar aantal leden is in een branche. Dat is bij spam niet het geval, omdat iedereen met een internetverbinding kan spammen.”

Diverse brancheorganisaties willen de handhaving juist wel via zelfregulering oplossen. Zo zegt ECP.nl, een platform voor zakelijk internet, bij monde van woordvoerder Marjolijn Duringk dat er een code voor zelfregulering moet komen. De ECP stuurt er verder op aan dat consumenten klachten kunnen indienen bij de Reclame Code Commissie.

Ook de EMMA, die de e-mailmarketingbedrijven probeert te verenigen, is voor zelfregulering. De oplossing die de EMMA voorstaat is het cre?ren van een zogeheten ‘white list’ waarop bedrijven staan die zich gecommitteerd hebben aan afspraken omtrent de handhaving van de wet. Deze lijst zou gegevens als IP-, en DNS-nummers moeten bevatten waarmee bonafide van malafide bedrijven onderscheiden kunnen worden. De internetproviders zouden aan de hand van deze lijst spammers moeten kunnen blokkeren, zegt Jan Willem des Tombe van e-mailbedrijf Veritate, een van de EMMA-initiatiefnemers.

De Branchevereniging Nederlandse Internet Providers NLIP doet echter op geen enkele manier mee aan whitelisting, zegt NLIP-directeur Hans Leemans. De contacten met de EMMA zijn zelfs helemaal opgeschort. “Wij willen een keihard regime waarbij een persoon 1 op 1 toestemming geeft aan een bedrijf voor commerci?le mail. Als dan ook de afzender duidelijk herkenbaar is en er in kleine aantallen gemaild wordt, dan is er geen enkel probleem en is whitelisting niet eens nodig,” aldus Leemans. “De direct-marktingbedrijven willen de regels omtrent gegevensverstrekking echter oprekken, zodat ook derden in bezit kunnen komen van een opt-in e-mail adres. Een ontvanger zal dat niet begrijpen en de provider erop aanspreken dat hij spam ontvangt. Zolang we het daar niet over eens zijn, heeft het geen zin om te praten over technische oplossingen.”

Bron:

http://www.emerce.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!