Gerrie Smits (socmed-mngr Antwerpen): “We kunnen ons niet veroorloven er niet mee bezig te zijn”

1 juli 2013, 12:29

Gerrie Smits werk sinds anderhalf jaar bij de stad Antwerpen als social-mediamanager. Hij is verantwoordelijk voor de social-mediastrategie, waarbij hij zowel bezig is met de zinvolle inzet van Facebook en Twitter als met een open-datastrategie. Een gesprek over praktijk en visie in Top Names.

Dit verslag is geschreven door Leonieke Daalder (@daalder).

Het kiezen voor een duidelijke lijn was de eerste stap, toen Smits aan de slag ging in de nieuwe functie: ”Een stad is een complexe organisatie. Er zijn stedelijke musea, jeugddiensten, deelgemeenten, cultuurcentra en nog veel meer. Die beginnen allemaal met een Facebookpagina en het was mijn taak om daar lijn in te krijgen. Met de algemene communicatiestrategie en wat specifiek is voor dat kanaal of medium kijken naar: hoe zetten we dat nu op een minimum manier in. Dus niet standaardiseren, maar wel minimumeisen stellen: hoe gebruiken we het? Puur om te communiceren, te informeren, te enthousiasmeren en met de stad bezig te zijn.”

Daarmee was de eerste stap gezet. Tijd voor verdieping. Voor verbreding. Smits is inmiddels ook verantwoordelijk voor alle zogenoemde tweeweg-communicatie. Waar inspraak en participatie bijhoren. “Het zijn nog vroege stappen die we daarin zetten, maar wat we doen is breder dan een Facebook berichtje schrijven.” De vraag is dus nu: hoe kunnen social media worden gebruikt om meer te leren van de bevolking. En misschien nog wel belangrijker: zit iedereen daar op te wachten? Dat laatste blijft natuurlijk de vraag. Feit is dat Smits de ruimte krijgt. Zelf zegt hij: “Je kan het je niet veroorloven om er niet mee bezig te zijn, omdat het een kans is om relaties met mensen of gebruikers of klanten of burgers aan te gaan.”

“Hoe meer je geeft, hoe meer je terug krijgt”

Waarmee ook niet gezegd is dat voor iedereen die bij de stad Antwerpen werkt, social media gesneden koek is. Smits schat het aantal mensen dat écht weet hoe ze goed met social media om moeten gaan op minder dan 50%. Maar daar weigert hij negatief over te zijn. “Het moeten gewoon de juiste mensen zijn. Er is een enorm enthousiasme om met die burger in contact te komen. Wij zijn een ‘peoples business’, alleen zie je dat er soms verkeerde verwachtingen zijn over wat Facebook en Twitter wel en niet kunnen. Dus daar probeer je ze in te helpen.”

En ondertussen werkt Smits gewoon door. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw platform waarbij waarmee zoveel mogelijk data van de stad openbaar zullen worden. Dit in lijn met een Europees besluit dat in principe alle data openbaar moeten worden tenzij er goeie argumenten zijn om dit niet te doen. Middels een open api systeem kunnen derden dan slimme dingen doen met die data. “De mogelijkheden zijn oneindig.(…) Hoe meer je vrij geeft, hoe meer je terugkrijgt in relevantere communicatie omdat dat online nu eenmaal mogelijk is. Maar dat komt met een enorme opdracht om dat vertrouwen te winnen.” Want als de burger de stad niet vertrouwt houdt het op. Dus is het zaak om open en transparant en duidelijk te zijn over alle plannen.

“Samen aan een stad bouwen”

Maar blijft de vraag of dit alles leidt naar een betere stad? Tot meer democratie? Tot beter gebruik maken van kennis en ervaring van burgers? “Het zet wel een deurtje open. Dat je toch met de gebruiker die dat wil of die dat nodig acht kan beginnen te praten. Ook al is het bij wijze van spreken over een playlist op Spotify met leuke liedjes, ook dat is een vorm van dichterbij komen. Daar gaat de stad niet beter van worden, maar het is een begin van dialoog en als je dat dan extrapoleert naar een vorm van participatie dan begin je ergens te geraken. Maar ik geloof ook dat je niet aan goede inspraak of participatie of dialoog kunt doen zonder dat de relatie klopt.”

En dus is het een kwestie van doorgaan. Van vallen en opstaan. Van leren. “Hoe kunnen deze dingen de wereld beter maken? Door kennis van mensen te ontsluiten. Maar daar zijn we nog lang niet. (…) We moeten blijven durven de grenzen op te zoeken: wat haalbaar is. Co-creatie, samen aan de stad bouwen.”

Erwin Blom (Wormer, 1961) is voormalig hoofd van de afdeling Digitaal van de VPRO en mede-oprichter van The Crowds, een bedrijf dat zich specialiseert in ’social media’ en 'Fast Moving Targets', een platform over innovatie op het gebied van media, technologie en communicatie.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!