Einde aan een sage: gewijzigde cookiewet aangenomen door Tweede Kamer

Einde aan een sage: gewijzigde cookiewet aangenomen door Tweede Kamer

Op 7 oktober 2014 - ruim anderhalf jaar na aanname van de aanvankelijke tekst van de cookieregels – is de kogel door kerk. De gewijzigde cookieregels zijn wet. Eerder zette ik de gewijzigde cookieregels uiteen. Tijdens de parlementaire behandeling op 6 oktober heeft minister Kamp allerlei Kamervragen beantwoord. De belangrijkste antwoorden op een rij.

Cookieregels zijn niet beperkt tot cookies

De ‘cookieregels’ zijn techniekneutraal en toekomstbestending. Alle methoden waarmee je via een elektronisch communicatienetwerk informatie opslaat van of toegang verkrijgt tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker, vallen onder de cookieregels.

Toestemmings- en informatieverplichting gelden ‘enkel’ nog voor tracking cookies

Eerder waren de cookies die technisch noodzakelijk waren om een website goed te laten functioneren én de cookies die noodzakelijk waren om een gevraagde ‘dienst van de informatiemaatschappij’ te leveren al uitgezonderd van de toestemmings- en informatieverplichting.

Met het van kracht worden van de gewijzigde cookieregels, zijn nu ook cookies die ‘geen of geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de consument/gebruiker’ en die gebruikt worden om informatie over de kwaliteit of effectiviteit van de website te verkrijgen, uitgezonderd van de toestemmings- en informatieverplichting. Dus analytics cookies, a/b-testing cookies en affiliate cookies vallen nu ook onder het uitzonderingsregime.

Let op: bij de beoordeling of een gebruikte cookie onder het uitzonderingsregime valt, moet steeds gekeken worden naar het gebruik dat van de verzamelde informatie wordt gemaakt. Als de verzamelde informatie tot gevolg heeft dat consumenten anders behandeld worden dan zij behandeld zouden zijn zonder die informatie, dan valt het cookiegebruik niet (langer) onder het uitzonderingsregime. Dus: er moet dan worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd. Zo zal Google Analytics niet onder het uitzonderingsregime vallen omdat die partij ook vaak tracking cookies plaatst, aldus de minister.

Zoeken naar balans

Er moet gezocht worden naar een balans tussen consumentengemak en privacybescherming. De aanvankelijke implementatie van de cookieregels door het bedrijfsleven heeft aangetoond dat als je teveel nadruk legt op de belangen van de burger, je de consument irriteert. Hou je teveel rekening met de consument, dan doe je de burger tekort. Met andere woorden, er moet een balans zijn tussen de belangen van consument en burger.

Dit kan worden bereikt door de belangrijke keuzes die de consument moet maken, helder en inzichtelijk te maken én door de informatie die de consument ook moet hebben op een toegankelijke en heldere manier aan te bieden. De minister kondigt aan in overleg te zullen treden met het veld (via ECP en VNO-NCW) om te bekijken of zij het met elkaar en naar de tevredenheid van de minister eens kunnen worden over (meer) eenduidigheid (bijvoorbeeld, door middel van een protocol). Een terugkoppeling van de minister aan de Tweede Kamer volgt voor kerstmis.

Het geven van toestemming

Toestemming kan op twee manier worden gegeven. De eerste manier is dat je op een knopt klikt en de tweede manier is dat je gewoon doorklikt. De minister blijft bij zijn eerder ingenomen standpunt dat ook ‘implied consent’ een rechtsgeldige toestemming oplevert.

Cookiemuur

Websites van publieke instellingen mogen geen cookiemuren (meer) plaatsen. Die wijziging ten aanzien van de cookieregels is er gekomen door een ingediend amendement voor de behandeling in de Tweede Kamer. Maar volgens de toelichting van de minister moeten ook websites die informatie aanbieden die nodig is om een wettelijk recht uit te oefenen of om bijvoorbeeld een zorgverzekering af te sluiten, afzien van een cookiemuur.

Dit geldt ook voor websites die informatie aanbieden waarvan consumenten redelijkerwijs gebruik moet kunnen maken. Voor alle andere websites blijft een cookiemuur dus mogelijk. In antwoord op Kamervragen, liet de minister weten dat cookiemuren op social media sites ook (nog) mogen. Maar dit zou in de toekomst kunnen veranderen. Het is echter aan de ACM om te bekijken of een cookiemuur in concrete gevallen al dan niet is toegestaan.

Credits afbeelding: PublicDomainPictures, licentie: CC0 (Publiek domein)

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.