E-mail actie voor vaccinatie hobbypluimvee

12 mei 2003, 12:03

De Dierenbescherming start vandaag een spoedactie waarbij het publiek via www.dierenbescherming.nl wordt gevraagd massaal een protest e-mail te versturen waarin van de Europese Commissie wordt ge?ist onmiddellijk vaccinatie van hobbypluimvee toe te staan.

Eerste doel is het redden van de dieren in de zogenaamde bufferzones. Volgens de Dierenbescherming is het onacceptabel als nog meer kerngezonde huisdieren onnodig worden afgemaakt. Alleen als de EU toestemming geeft het hobbypluimvee in de bufferzones te vaccineren, kan minister Veerman het doodvonnis voor deze dieren ongedaan maken.

Het lastig te bestrijden argument van het ministerie van Landbouw dat het virus niet is uit te roeien als niet alle hobbydieren in besmette gebieden ook worden gedood, gaat volgens de Dierenbescherming niet op voor de dieren in de bufferzones. Hoewel deze dieren na vaccinatie nog wel drager van het virus kunnen worden, acht de Dierenbescherming de kans daarop zeer klein. Bovendien kan over zo?n twee maanden alsnog een test worden ingezet die momenteel in opdracht van het ministerie wordt ontwikkeld om te bepalen of dieren eventueel toch zijn besmet met het virus.

De Dierenbescherming heeft er al meerdere malen bij de minister op aangedrongen om de hobbydieren in de virusvrije gebieden niet te doden en toe te staan dat de dieren worden gevaccineerd. Vooral toen bleek dat het virus ondanks de ingestelde bufferzone tussen de Gelderse Vallei en het zuiden van het land toch Limburg bereikte. De minister is niet op het pleidooi van de Dierenbescherming, en inmiddels ook van een meerderheid van de Tweede Kamer en dierenartsen, ingegaan en beroept zich telkens weer op maatregelen die hij van de Europese Commissie in Brussel moet nemen. Zelfs het aanspannen van juridische procedures in Nederland blijkt een heilloze weg te zijn zolang beleidsmakers zich kunnen beroepen op Europese regelgeving.

De maatregelen van de Europese Commissie hebben alles te maken met handelsbelangen en niets met dierenwelzijn. Overigens vraagt de Dierenbescherming zich af welke handelsbelangen in het geding zijn nu de export toch al plat ligt en dat ook wel enige tijd zal blijven. Zeker hobbydieren mogen volgens de Dierenbescherming niet de dupe worden van vermeende bio-industri?le belangen. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat de Europese Commissie nu snel een uitspraak doet over het vaccineren van hobbydieren. Een positieve uitspraak van de Commissie schept immers een precedent.

Bron:

http://www.perssupport.anp.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!