De opmars van breedband internet zet zich voort

13 april 2004, 15:12

Steeds meer consumenten kiezen voor internetten via de kabel of ADSL. In 2002 stapten internetters massaal over op breedbandverbindingen en in 2003 is deze trend verder doorgezet. In het eerste kwartaal van 2003 gaf ongeveer 10 procent aan ADSL te gebruiken en in het vierde kwartaal is dit gegroeid naar 18 procent. Ook kabelinternet laat een groei zien: van 22 procent in het eerste naar circa 28 procent in het vierde.

De massale keuze voor breedbandverbindingen is ten koste gegaan van de analoge telefoonlijn. Ook ISDN-ers stappen meer en meer over op kabel of ADSL.

In 2004 wordt een verdere opmars breedbandinternet verwacht

Recente intensieve campagnes van zowel ADSL- als kabelaanbieders hebben dus duidelijk hun effect gehad. Op basis van trendcijfers verwacht Heliview dat eind december 2004 het aandeel breedband totaal circa 58 procent zal zijn. Heliview verwacht dat de nu al hevige concurrentie tussen ADSL en kabel verder zal toenemen. De consument geeft aan vooral te zullen kiezen voor ADSL bij het overstappen naar een ander type verbinding, waarbij eind 2004 mogelijk het aantal kabel en ADSL gebruikers ongeveer gelijk zal zijn. Huishoudens zonder internet geven aan primair voor een analoge aansluiting of kabelabonnement te zullen kiezen.

Kosten leidend in het keuzeproces

Een verdere groei van breedbandgebruik hangt nauw samen met de ontwikkelingen van prijzen in de markt. Zo’n 65 procent van de analoge internetters of ISDN gebruikers laat zich in een keuze leiden door de kosten van een internetverbinding. Naarmate kosten voor breedband lager worden, zal naar verwachting een extra deel van de huishoudens overstappen op kabel of ADSL.

Bron:

Persbericht Heliview

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!