De huiskamer-TV maakt een comeback

5 augustus 2013, 05:08

Generaties lang kropen gezinnen bij elkaar om gezamenlijk voor de buis te genieten van hun meest favoriete TV-programma’s. De opkomst van computerspelletjes, TV-toestellen op de slaapkamer en ruzie over de afstandbediening zorgden ervoor dat het centrale video-punt van het huishouden aan populariteit moest inboeten.

Nu blijkt, uit een studie van Ofcom, de Britse tegenhanger van onze Autoriteit Consument & Markt, verrassend genoeg dat die trend is omgedraaid en het TV-toestel in de huiskamer door de familie weer als favoriete domein voor video kijken wordt gezien. Een onverwachte comeback, mag je wel zeggen.

Net als in de jaren ’50 voelt het gezin zich er blijkbaar weer toe aangetrokken om gezamenlijk TV te kijken; met als verschil dat nu elk gezinslid gewapend is met een eigen smartphone of tablet. Meer dan 91 procent van de Britse volwassen zit minimaal één keer per week in de huiskamer voor de buis, terwijl dat in 2002 was teruggelopen tot 88 procent. Gezien de grote groei van het aantal connected devices, en daarmee de toename in multitasking, is het wel de vraag in hoeverre de aandachtsspanne hetzelfde is.

Multitasking

Multitasking (iets anders doen tijdens het TV-kijken) is volgens Ofcom op te splitsen in media meshing en media stacking. Media meshing houdt in dat er tijdens het kijken van het tv-programma via internet met anderen over het tv-programma wordt gecommuniceerd. Media stacking betekent dat kijkers tijdens het tv-kijken andere dingen doen, die niet van doen hebben met het tv-programma.

Het Ofcom Communications Market Report geeft aan dat 25 procent van alle tableteigenaren en 51 procent van de smartphoneeigenaren zich regelmatig aan media meshing schuldig maakt: via sociale netwerken (11 procent), programma-apps (3 procent), sms/what’s app (17 procent) en mobiel bellen (16 procent). Op zich is dat goed nieuws voor programmamakers die second screen toepassingen inzetten.

Bij jongere kijkers, die over het algemeen minder TV kijken (74 procent vs. 91 procent), ligt het media meshing percentage zelfs op 44 procent. Tevens ligt het percentage bij vrouwen duidelijk hoger dan bij mannen.

Kijkend naar media stacking gedrag, dan zien we dat 49 procent van de kijkers tijdens het TV kijken hun connected devices gebruiken om op internet te surfen (36 procent), voor social networking (22 procent) of online shopping (16 procent). Ook hier geldt dat vooral jongere vrouwen actieve media stackers zijn.

Een andere opvallende bevinding is dat de laatste jaren een forse afname te zien is in het aantal 2e, 3e, etc, TV’s per huishouden. Bedroeg het percentage huishoudens met slechts één TV tien jaar geleden nog 35 procent, anno 2012 is dat opgelopen tot 41 procent. In het eerste kwartaal van 2013 had de helft (52 procent) van de groep 5-15-jarigen een TV op de slaapkamer, terwijl dat vijf jaar geleden nog 69 procent was. Ongetwijfeld komt dit voor een groot deel door de populariteit van tablets en smartphones.

Meer beleving

Volgens Ofcom’s research director, James Thickett, toont het onderzoek aan dat huishoudens steeds vaker bij elkaar kruipen in de huiskamer. Als oorzaak noemt James dat de tv-toestellen steeds groter worden en daarnaast meerdere toepassingen (applicaties) kennen. De “samenscholing” heeft er tevens toe geleid dat de dagelijkse tv-consumptie is gestegen met 15 minuten in vergelijking met tien jaar geleden.

De revival van de huiskamer-TV blijkt deels een gevolg van het feit dat een groter videobeeld leidt tot een meer intense TV-beleving. De hieraan inherente afname van het aantal “slaapkamer”-TV’s is op zich slecht nieuws voor de verkoop van (met name kleinere) TV-toestellen, maar schept tegelijkertijd nieuwe kansen voor de producenten van grotere ‘Home Cinema’-oplossingen.

Big TV Screens

Met name in Noord-Amerika zien we een snelle groei van zogenaamde Big TV’s op basis van projectietechnologie. Terwijl de hedendaagse LCD TV’s qua grootte en betaalbaarheid zo’n beetje ophouden bij 60”, zien we dat LG dit voorjaar in de Verenigde Staten een projectie-TV van 100” (qua video oppervlak bijna 3x zo groot als 60”) heeft geïntroduceerd voor de prijs van $9000.

In de Benelux is het Nederlandse Amadea Technologies, als distributeur van wereldmarktleider in optische projectieschermen (DNP), actief op dit gebied. Met de slogan “I love Big Screens” brengt Amadea binnenkort ‘xSi Home Entertainment’ in Nederland op de markt. Deze 92- of 100 inch HDTV oplossing is richt zich voornamelijk op fervente filmliefhebbers, sportkijkers en gamers maar lijkt ook uitermate geschikt voor horeca-instellingen. Goede timing gezien de komst van filmgigant Netflix later dit jaar en de verwachte Nederlandse versie van Amazon’s Lovefilm volgend jaar.

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!