De Facebook Timeline heeft een nieuw jasje

25 maart 2013, 05:59

De veranderingen en het effect van de nieuwe Timeline

Facebook heeft een aantal veranderingen aangekondigd voor de Timeline. De Timeline is de ‘homepage’ van Facebook-gebruikers en merken. Voor veel mensen is dit een belangrijk onderdeel van hun online identiteit en vormt een eerste introductie voor nieuwe bezoekers. Het doel van Facebook met deze veranderingen is de toegenomen hoeveelheid informatie op de Timeline overzichtelijker te maken en gebruikers nog meer aan te moedigen informatie te delen.

Ik heb deze blogpost samen geschreven met mijn collega Bas van Steekelenburg, social media manager bij Fresh Bridge.

Er is een aantal veranderingen in de About-sectie, de indeling van de Timeline verandert en net als in de nieuwe Newsfeed zal ook de Timeline visueler worden. Iedere app kan toegevoegd worden aan een speciaal daarvoor bestemde sectie op de Timeline. Tezamen zorgen deze veranderingen ervoor dat apps prominenter worden, en een grotere sociale context bevatten. Dit kan positieve effecten hebben op het app-gebruik.

De About-sectie is veranderd

De naam van gebruikers zal hoger geplaatst worden op de Timeline. Deze zal geplaatst worden over de coverphoto. Hiernaast zullen permanent 9 foto’s van vrienden worden weergegeven in een vierkant. Deze sectie bevindt zich in de linkerkolom. Op eenzelfde manier zal ieders fotosectie worden weergegeven.

Muziek, boeken, films en tv-shows zullen in de About-sectie worden weergeven. Facebook vraagt je nadrukkelijk voorkeuren voor boeken, films, muziek en tv-shows toe te voegen, ook deze zullen links worden weergegeven.

De boekensectie krijgt een functie waarbij je kunt aangeven of je een boek leest, of gaat lezen. Dit kun je ook bij de boekenlijst van je vrienden doen.

Zo onstaat er dus sneller een collectie aan boeken. Het ligt voor de hand dat iets soortgelijks ook toegepast wordt bij films, TV-shows en muziekalbums.

Statusupdates worden visueler en overzichtelijker

Statusupdates vormen nog steeds de kern van ieders Timeline. Deze zullen centraal in één kolom worden weergegeven i.p.v. zowel links als rechts van de Timeline. Het formaat waarin afbeeldingen en video’s worden weergegeven is nog niet bekend, maar het staat vast dat deze groter zijn geworden.

De centrale locatie van de Timeline vergroot het overzicht wanneer je hierdoor scrollt. Voorheen vond je in de Timeline verschillende soorten informatie, zoals statusupdates, maar ook vrienden, locaties, foto’s etc. Nu zul je in de centrale balk alleen statusupdates vinden, met evt. bijgevoegde visual of film.

Wat is het gezamenlijke effect van deze veranderingen?

De prominentere weergave van foto’s, jouw vrienden en voorkeuren voor muziek, films etc. zorgen ervoor dat er een rijkere online identiteit wordt opgebouwd. Gezamenlijk vormen deze tekenen voor andere gebruikers dat de gebruiker waarde hecht aan een profiel en hier ook inspanningen voor heeft gedaan. De sociale context neemt toe en hiermee ook de geloofwaardigheid van een Facebookprofiel.

Verdere integratie van apps met Facebook

In de vernieuwde Timeline wordt het mogelijk voor gebruikers om apps, manueel of via de knop “Add to Profile” toe te voegen in een daarvoor bestemde app-sectie aan de Timeline. Ook kunnen app-gebruikers binnenkort aangeven of apps in de ‘About’/‘Info’-sectie komen.

De app-sectie zal zich bevinden aan de linkerkant, juist… de kant waar dus ook foto’s, vrienden, voorkeuren en interesses worden weergegeven.

Apps, zoals Instagram en Pinterest, krijgen meer ruimte beschikbaar. Deze apps bevinden zich in de meest linker kolom.

Wanneer een app wordt weergegeven naast persoonlijke gegevens, vervaagt de scheiding tussen ‘prive’ en ‘bedrijven’. Apps worden zo een prominenter onderdeel van de online identiteit. Facebook zegt hierover:

“As apps become an increasingly important part of people’s identities, we’re excited to create a more organized and consistent way for apps to live on the timeline.”

Dit kan ervoor zorgen dat mensen die terughoudend tegenover veranderingen en nieuwigheden staan, als het ware door app-gebruikers over de drempel worden getrokken om toch van de app gebruik te maken. De sociale context van de app-gebruiker gaat doorslaggevender zijn in app-gebruik. Gebruikers worden meer als een autoriteit gezien. Onderbewust zal de volgend gedachte gelden: “Als deze persoon bewust de afweging heeft gemaakt om de app op zijn of haar profiel te zetten, dan zal het wel de moeite waard zijn om het eens te proberen. Tenslotte voegt diegene ook andere informatie toe die daadwerkelijk bij zijn of haar identiteit past. Deze persoon had deze app ook kunnen verbergen. Blijkbaar is diegene ‘trots’ om het te laten zien.”

Je zou dus beslist moeten willen dat je app wordt weergegeven op de Timeline. Hiermee krijgt de app meer zichtbaarheid voor mensen die profielen verkennen en zij zullen eerder geneigd zijn om deze uit te proberen.

Daarnaast biedt Facebook de mogelijkheid om de specifieke app-sectie als een collage in te richten. Wanneer zich meer visuals in deze sectie bevinden, neemt de kans op het vergroten van het bereik van de app toe. Het is hierbij zaak dat app-visuals van hoge kwaliteit zijn, zodat dit mensen trots maakt om onderdeel uit te maken van hun online identiteit, oftewel hun Facebook Timeline. Facebook zegt hierover:

“You should set up collections to showcase the things people will want to proudly display on their timelines.”

Conclusie

Al met al zullen veranderingen als deze ervoor zorgen dat we allemaal minder snel op Facebook uitgekeken zijn en er waarschijnlijk nog meer tijd gaan besteden.

De aangekondigde veranderingen gelden voor zover bekend alleen voor de Timeline van Facebook-gebruikers. Het ligt in de lijn der verwachting dat de meeste van deze veranderingen ook opgaan voor de Timeline van brands. Denk bijvoorbeeld aan grotere visuals en een andere About-sectie, meer en grotere afbeeldingen van vrienden, etc.

Het is nog niet bekend in hoeverre de veranderingen zullen worden doorgevoerd naar mobiele apparaten. Binnen nu en een aantal weken zullen de veranderingen aan de Timeline doorgevoerd zijn.

I love marketing, consumers and new ideas. Not just new ideas, but making them real and successful - Eigenaar van Fresh Bridge en SportVibes Digital.

Categorie
Tags

7 Reacties

  Maikel van Huet

  Inderdaad, ik zie dat ook mijn timeline nog niet is veranderd. Is er enige indicatie wanneer je kunt switchen naar de nieuwe timeline?


  26 maart 2013 om 09:03
  Jonas GR

  Doet me sterk denken aan Google+.


  26 maart 2013 om 09:38
  Remi

  Ik heb de nieuwe layout inmiddels ongeveer twee weken. In het begin moest ik best even wennen, maar uiteindelijk ben ik behoorlijk positief.

  De navigatie is meer in lijn met de app, waardoor er een uniformere ervaring is. De opmaak van veel elementen uit externe bronnen is mooier (naast boeken ook muziek e.d.). En de filteropties rechtsboven zijn erg handig, die gebruik ik inmiddels dagelijks.

  Als adverteerder ben ik natuurlijk ook benieuwd naar het effect op advertising. Daarover kan ik alleen nog gissen, maar de ads zijn een stuk beter geïntegreerd in het design, dus het laat zich raden dat de CTR omhoog zal gaan.


  26 maart 2013 om 09:38
  Roderick Cremers

  @Frank: Facebook zal blijven wijzigen en verbeteren. Ze zullen ook continue blijven testen wat wel en niet werkt. Belangrijk om goed van de wijzigingen en verbeteringen gebruik te maken als merk.


  26 maart 2013 om 10:03
  Roderick Cremers

  @Remi Facebook zal veel meer 1 lijn gaan brengen in de Apps en Desktop. Hun strategie is nu ‘Mobile First’ en vanuit daar naar desktop. Dit zorgt voor een andere (scherpere) usability.


  26 maart 2013 om 10:07

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!