DDMA vindt concept e-mailcode niet acceptabel

2 oktober 2003, 17:42

DDMA zal niet meewerken aan de totstandkoming van een e-mailcode, als daarin derdenverstrekking van e-mailadressen beperkt wordt. Thuiswinkel.org is boos dat DDMA uit het overleg is gestapt.

In het afgelopen half jaar praatte DDMA met NLIP, Thuiswinkel, EMMA en ECP om tot een goede werkbare e-mailcode te komen. Voor DDMA is het struikelblok een artikel in de nu voorliggende conceptcode dat de verstrekking aan derden van opt-in e-mailadressen zo goed als onmogelijk maakt. Dirk van der Steenhoven, directeur DDMA: ‘Ook wij zijn tegen spam en een warm voorstander van zelfregulering door de industrie. Maar het is volstrekt onacceptabel om in zelfregulering een artikel te accepteren dat het verstrekken van e-mailadressen aan derden aan banden legt, terwijl het oogmerk van de code het tegengaan van spam is. DDMA kan en zal geen code ondersteunen met irrelevante regels, die het zakendoen onnodig belemmert, en uiteindelijk ook niet in het belang is van de consument”.

Gedwongen worden

Het voornaamste bezwaar tegen het concept van de code is voor DDMA dat daarin een artikel is opgenomen, dat bestandseigenaren verplicht om vooraf aan te geven aan wie de adressen zullen worden verhuurd. “Een adverteerder weet echter nooit van tevoren aan welke derden hij de komende jaren gegevens gaat verstrekken,” stelt Van der Steenhoven. “Het werken met een limitatieve lijst van derden met naam en toenaam aan wie e-mailadressen worden verstrekt, is niet uitvoerbaar. Als dit artikel onderdeel van de e-mailcode blijft, zal derdenverstrekking (listbroking) van hoogwaardige e-mailadressen in de praktijk onmogelijk worden. Als gevolg daarvan zullen adverteerders gedwongen worden om zelf opt-in-bestanden aan te gaan leggen waardoor er hogere verzamelkosten ontstaan (door inzet van andere media), hogere marketingkosten, en hogere prijzen voor de producten/diensten. Er zal meer waste optreden door het grover, met grote aantallen, en minder specifiek gericht kunnen benaderen van doelgroepen.”

Consumentenbond

Thuiswinkel.org is woedend op de DDMA dat die uit het overleg is gestapt. “De DDMA isoleert zich en maakt zich ongeloofwaardig in het politieke landschap”, aldus Wijnand Jongen, directeur van de thuiswinkeliers.

Thuiswinkel.org verwijt de DDMA dat deze de verstrekking van e-mailadressen aan derden zonder meer wil toelaten, als de consument daar toestemming voor geeft. Dat zet volgens Thuiswinkel.org de deur open voor de legalisering van spam. “De consument overziet de reikwijdte niet van de beslissing om ‘ja’ te zeggen op de vraag of zijn adres mag worden doorgegeven. “De volgende dag treft hij honderd e-mails aan, belt boos de provider, die het spamfilter nog dichter maakt. Dan komen ook de gewenste e-mails niet meer aan”, stelt Jongen. Jongen is er verder boos over dat de DDMA uit het overleg is gestapt, zonder dat er al overeenstemming was over een e-mailcode. “We zijn nog volop in overleg met onder meer de Consumentenbond”. Volgens Jongen zijn ook Emma.nl, VNO/NCW en de ECP het eens met Thuiswinkel.org.

Veranderende markt

Volgens Jongen zijn er nog tal van mogelijkheden om te waarborgen dat het e-mailkanaal open blijft zonder dat de consument last krijgt van ongewenste e-mail. De DDMA vreest dat een gedetailleerde opt-in regeling te veel aan administratie kost. De consument zou bovendien al te makkelijk ‘nee’ kunnen zeggen op de vraag of andere bedrijven hem mogen mailen. Bovendien zou het de kop kosten aan listbrokers, maar volgens Thuiswinkel.org hadden die al langer rekening kunnen houden met de veranderende markt.

Bron:

http://www.adfodirect.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!