DDMA betreurt ongenuanceerde uitspraak Thuiswinkel.org

10 oktober 2003, 13:11

Wijnand Jongen, directeur van de Thuiswinkel.org, stelt in Adformatie d.d. 9 oktober, dat de DDMA zich als vertegenwoordiger van de dm-industrie “volkomen ongeloofwaardig” heeft gemaakt door zich terug te trekken uit het overleg tussen brancheverenigingen aangaande het formuleren van een zelfregulerende e-mailmarketing code. Jongen suggereert dat de DDMA dit heeft gedaan omdat ze spam wil gedogen, iets wat volledig bezijden de waarheid is volgens de DDMA. De DDMA vindt dat hier sprake is van een grove, onterechte aantijging en geeft hierop reactie via haar eigen nieuwsbrief.

Onderstaande komt rechtstreeks uit nieuwsbrief DDMA:

Adformatie d.d. 9 oktober

“De uitspraak van Jongen is volstrekt ongenuanceerd. De DDMA vreest dat de gewraakte publicatie zal leiden tot een vertraging in de totstandkoming van een deugdelijke, door de gehele branche gedragen, e-mailmarketingcode. De uitspraak komt het imago van de DDMA en de gehele dm-sector (waartoe ook de Thuiswinkel.org behoort!) niet ten goede, hetgeen op z’n zachtst gezegd ‘bad timing’ is en daarmee extra onverstandig van Jongen.

De DDMA heeft zich terug getrokken omdat ze ernstig bezwaar heeft tegen het in het overleg gedane voorstel om een zogenoemd ‘derdenverstrekking’-artikel op te nemen dat bepaalt dat ‘het verstrekken van e-mailadressen aan derden alleen toe is gestaan als vooraf duidelijk is wie deze derden zijn’. Dit voorstel is afkomstig van de Thuiswinkel.org, die van mening is dat spam met een dergelijk artikel effectief kan worden tegen gegaan. Naar de mening van de DDMA, die spreekt namens meer dan 150 bedrijven in de dm-sector, overziet de Thuiswinkel.org niet welke ongewenste gevolgen voor de dm-industrie en het publiek dit voorstel heeft. Want het is evident dat spam allerminst wordt bemoeilijkt door het verstrekken van e-mailadressen aan derden aan banden te leggen. Evident is wel dat het voorgestelde artikel het normale zakendoen tussen bonafide dm-aanbieders en dm-gebruikers bemoeilijkt, hetgeen noch de dm-industrie noch de consument ten goede komt. Een adverteerder weet nooit van tevoren aan welke derden hij de komende jaren gegevens gaat verstrekken. Een consument kan onmogelijk weten welke informatie hij van welke aanbieder op welk moment zou willen ontvangen. Bovendien is het (vrijwel) onmogelijk maken van de inzet van externe adreslijsten volgens de DDMA in strijd met het recht op freedom of commercial speech.

De DDMA wil in de zelfregulerende code opnemen dat de adressen via opt-in worden verkregen, dat duidelijk is dat de adressen aanbiedingen en informatie van derden zullen ontvangen, dat bij iedere mail duidelijk wordt vermeld hoe het adres is verkregen, dat bij iedere mail een retouradres actief is en dat bij iedere mail een afmeldmogelijkheid wordt gegeven die onmiddellijk en afdoende werkt. De DDMA staat op het standpunt dat een e-mailmarketingcode die deze punten vastlegt, de Nederlandse e-mailadressen zoveel als mogelijk beschermt tegen spam. De DDMA zet zich actief en constructief in om spam te bestrijden. Maar te veronderstellen dat alle spam, waarvan het overgrote deel afkomstig is uit landen buiten de EU van niet of moeilijk op te sporen afzenders, door een nationale code is ‘wishful thinking’ en niet re?el. Zelfregulerende maatregelen beogen de consument de controle te geven over de boodschappen die hij ontvangt en van welke partij hij die ontvangt c.q. wil ontvangen. Wat betreft het door de Thuiswinkel.org voorgestelde artikel ten behoeve van een e-mailmarketingcode stelt de DDMA dat dit artikel het de consument bij voorbaat al onmogelijk maakt die controle in handen te krijgen. Het is dus volstrekt logisch en terecht dat de DDMA, die de belangen van de industrie alleen maar kan beschermen als de belangen van de consument zijn behartigd, genoemd artikel ten behoeve van een zelfregulerende e-mailmarketing code niet steunt”

Bron:

Nieuwsbrief DUTCH DIALOGUE MARKETING ASSOCIATION

Alex Stil
CEO bij Reddion

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!