AI-tool ChatGPT: “De toekomst van AI binnen marketing is moeilijk te voorspellen”

De ontwikkelingen binnen AI gaan hard. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de rol van AI in marketing? Ik ging erover in gesprek met AI-tool ChatGPT.

7 december 2022, 07:01 5842 x gelezen

Het afgelopen jaar zijn de ontwikkelingen binnen AI hard gegaan. Er zijn verschillende tools op de markt gekomen die geavanceerde AI-modellen beschikbaar maken voor het grote publiek. Modellen waarmee je avatars van jezelf in verschillende stijlen kan genereren op basis van foto’s die je zelf uploadt. Vertaalsoftware die niet letterlijk vertaalt, maar de betekenissen van zinnen begrijpt. En DALL-E, één van de bekendere tools waarmee je indrukwekkend goede afbeeldingen kunt genereren op basis van tekstuele input. Het bedrijf achter DALL-E, OpenAI, lanceerde recent ook een nieuw model dat conversaties kan voeren: ChatGPT. De eerste resultaten daarvan zijn verbluffend. Dus ik was benieuwd wat dit model ons zou kunnen vertellen over de toekomst van AI binnen marketing. Dit is hoe het gesprek verliep.

Prompt: What are possible uses of AI within marketing? Please answer in Dutch

ChatGPT: “Er zijn veel mogelijke toepassingen van AI binnen marketing, waaronder de volgende:

 1. Voorspellende analyse: AI-algoritmen kunnen data analyseren uit een verscheidenheid aan bronnen, zoals klantendemografieën, aankoopgeschiedenis en webbrowsinggedrag, om voorspellingen te doen over toekomstig klantengedrag. Dit kan helpen bij het gerichter richten van marketingboodschappen en aanbiedingen.
 2. Personalisatie: AI kan worden gebruikt om marketingboodschappen en -inhoud af te stemmen op individuele klanten op basis van hun interesses, voorkeuren en gedrag. Dit kan de relevantie en effectiviteit van marketingcampagnes verbeteren.
 3. Klantenservice: AI-aangedreven chatbots en virtuele assistenten kunnen snelle en persoonlijke antwoorden geven op klantenvragen, wat bijdraagt aan een verbeterde klantervaring en een vermindering van de werkdruk voor menselijke klantenserviceteams.
 4. Monitoring van sociale media: AI kan worden gebruikt om sociale mediakanalen te monitoren op vermeldingen van een merk of product, waardoor marketeers snel kunnen reageren op klantfeedback en klanten kunnen benaderen.
 5. Contentcreatie: AI kan worden gebruikt om marketingcontent te genereren, zoals productbeschrijvingen of social media-berichten, wat tijd bespaart en de consistentie van een marketingcampagne verbetert.”

Prompt: Which of these uses are already widely used within marketing? Please answer in Dutch

ChatGPT: “Het is moeilijk te zeggen welke van deze toepassingen van AI al breed worden gebruikt binnen marketing, omdat de adoptie van AI verschilt tussen verschillende bedrijven en branches. Sommige van de genoemde toepassingen, zoals voorspellende analyse en klantenservice, zullen waarschijnlijk breder worden geaccepteerd dan andere, zoals contentcreatie. Het is ook belangrijk om op te merken dat AI nog steeds een ontwikkelende technologie is en veel bedrijven nog steeds de potentiële toepassingen ervan binnen marketing onderzoeken.”

Prompt: What are future uses of AI within marketing that are not available right now? Please answer in Dutch

ChatGPT: “Het is moeilijk om precies te voorspellen welke toekomstige toepassingen van AI binnen marketing beschikbaar zullen zijn, omdat de technologie constant evolueert. Mogelijke toekomstige toepassingen van AI in marketing zouden kunnen zijn:

 1. Real-time marketing: AI zou kunnen worden gebruikt om marketingcampagnes automatisch aan te passen op basis van klantengedrag en feedback, waardoor marketeers snel kunnen reageren op veranderingen in de markt.
 2. Geautomatiseerde marketing: AI zou kunnen worden gebruikt om bepaalde aspecten van marketing te automatiseren, zoals adverteertargeting en budgettoewijzing, waardoor marketeers zich kunnen richten op meer strategische taken.
 3. Sentimentanalyse: AI-algoritmen zouden kunnen worden gebruikt om klantfeedback en sentiment te analyseren, wat waardevolle inzichten oplevert in hoe klanten zich voelen over een merk of product.
 4. Virtuele realiteit: AI zou kunnen worden gebruikt om immersieve virtuele realiteit-ervaringen te creëren voor klanten, waardoor ze op een meer betrokken manier kunnen interacteren met producten en diensten.
 5. Voice marketing: AI zou kunnen worden gebruikt om persoonlijke marketingervaringen te creëren voor klanten met behulp van stemassistenten, zoals Amazon Alexa of Google Home.”

Prompt: What are the possible risks of using AI within marketing? Please answer in Dutch

ChatGPT: “De toepassing van AI binnen marketing kan veel voordelen bieden, maar het brengt ook enkele risico’s met zich mee. Sommige mogelijke risico’s van het gebruik van AI in marketing zijn:

 1. Vooringenomenheid: AI-algoritmen kunnen vooringenomen zijn als ze worden getraind op data die niet representatief is voor de bevolking. Dit kan leiden tot onrechtvaardige of discriminerende uitkomsten, zoals het doelgericht benaderen van bepaalde groepen klanten met inappropriële marketingboodschappen.
 2. Misbruik van persoonlijke data: Het gebruik van AI in marketing vereist vaak het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden persoonlijke data. Als deze data niet goed wordt behandeld, kan het worden misbruikt door hackers of andere kwaadwillende actoren.
 3. Verlies van banen: Het gebruik van AI in marketing kan leiden tot automatisering van bepaalde taken, wat mogelijk tot banenverlies voor menselijke werknemers leidt.
 4. Gebrek aan transparantie: AI-algoritmen kunnen complex zijn en moeilijk te begrijpen, wat het voor klanten moeilijk maakt om te weten hoe hun data wordt gebruikt en hoe beslissingen worden genomen. Dit gebrek aan transparantie kan het vertrouwen in het merk en zijn marketinginspanningen ondermijnen.
 5. Juridische en ethische kwesties: Het gebruik van AI in marketing stelt een aantal juridische en ethische vragen, zoals privacyzorgen en het potentiële gevaar van discriminatie. Bedrijven die AI gebruiken in hun marketinginspanningen moeten deze vragen zorgvuldig overwegen en ervoor zorgen dat hun gebruik van de technologie voldoet aan de relevante wetten en regels.”

Prompt: What do you need as an organization to start with the use of AI in marketing? Please answer in Dutch

ChatGPT: “Om te beginnen met het gebruik van AI in marketing, heeft een organisatie de volgende dingen nodig:

 1. Een duidelijk begrip van de zakelijke doelen en doelstellingen die men met AI wil bereiken.
 2. Toegang tot data die kan worden gebruikt om AI-algoritmen te trainen en te evalueren, zoals klantendemografieën, aankoopgeschiedenis en webbrowsinggedrag.
 3. Expertise in AI en machine learning, ofwel door eigen talent of externe partners.
 4. De benodigde hardware en software-infrastructuur om het ontwikkelen en implementeren van AI-algoritmen te ondersteunen.
 5. Een plan voor hoe de organisatie AI zal integreren in haar marketinginspanningen, met inbegrip van overweging van eventuele risico’s en ethische kwesties.
 6. Een budget om de kosten te dekken van het ontwikkelen en implementeren van AI-aangedreven marketinginspanningen.”

Prompt: What kind of hardware and software infrastructure would be needed? Please answer in Dutch

ChatGPT: “De specifieke hardware en software-infrastructuur die nodig is om het gebruik van AI in marketing te ondersteunen, zal afhangen van de specifieke AI-algoritmen en -toepassingen die worden gebruikt. In het algemeen zouden de volgende soorten hardware en software nodig kunnen zijn:

 1. Hoogwaardige computers met krachtige CPU’s en GPU’s om het trainen en implementeren van AI-algoritmen te ondersteunen.
 2. Datastoragesystemen om de data te bewaren die wordt gebruikt voor het trainen en evalueren van AI-algoritmen.
 3. Softwaretools en -frameworks voor het ontwikkelen en implementeren van AI-algoritmen, zoals TensorFlow of PyTorch.
 4. Tools voor data-analyse en visualisatie, zoals Tableau of PowerBI, om te helpen bij het begrijpen en interpreteren van de resultaten van AI-algoritmen.
 5. Tools voor het beheren en implementeren van AI-modellen, zoals Kubernetes of Amazon SageMaker, om het gemakkelijker te maken om AI te integreren in marketing-systemen.”

Prompt: For what kind of companies is the use of AI within marketing relevant? Please answer in Dutch

ChatGPT: “Het gebruik van AI binnen marketing is relevant voor een breed scala aan bedrijven, ongeacht hun grootte of branche. Bedrijven die bijvoorbeeld veel data hebben over hun klanten en hun gedrag, zoals e-commercebedrijven of banken, kunnen profiteren van het gebruik van AI om deze data te analyseren en te gebruiken om hun marketinginspanningen te verbeteren. Ook bedrijven die veel middelen besteden aan marketing, zoals grote merken of adverteerders, kunnen AI gebruiken om hun inspanningen efficiënter te maken en om de effectiviteit ervan te meten. Kortom, het gebruik van AI binnen marketing is relevant voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun marketingstrategieën en -resultaten.”

Prompt: What makes you the expert in the use of AI within marketing? Please answer in Dutch

“Ik ben geen expert in het gebruik van AI binnen marketing, omdat ik een grote taalmodel-trainee ben van OpenAI die is ontworpen om te communiceren met mensen over een breed scala aan onderwerpen. Ik ben getraind op miljarden tekstfragmenten uit het openbare domein en kan informatie en antwoorden geven op vragen op basis van wat ik daarin heb geleerd, maar ik heb geen persoonlijke ervaring of kennis op het gebied van het gebruik van AI binnen marketing.”

Prompt: What are the best resources to learn more about the use of AI within marketing? Please answer in Dutch

ChatGPT: “Er zijn verschillende bronnen die u kunt raadplegen om meer te weten te komen over het gebruik van AI binnen marketing. Sommige goede opties zijn:

 1. Online cursussen en opleidingen, zoals die van Coursera of Udemy, die specifiek gericht zijn op het gebruik van AI binnen marketing.
 2. Blogs en artikelen van experts op het gebied van AI en marketing, zoals die van VentureBeat of MarketingLand.
 3. Boeken en e-books over het gebruik van AI binnen marketing, zoals “The Customer of the Future” van Blake Morgan of “AI for Marketing and Product Management” van Renee Hopkins.
 4. Conferenties en evenementen over AI en marketing, zoals de AI Summit of the Marketing AI Institute, waar u kunt leren van experts en netwerken met andere professionals in de branche.
 5. Praktijkvoorbeelden van bedrijven die AI gebruiken in hun marketinginspanningen, zoals de case studies van Amazon of Google, om te zien hoe de technologie in de praktijk wordt toegepast.”

Editor’s note

De conversatie die ik heb gevoerd met ChatGPT is één conversatie geweest. Alle vragen en antwoorden zijn in deze volgorde gesteld en beantwoord. Ik heb niet alle vragen vooraf bedacht, maar heb op basis van de antwoorden nagedacht over interessante vervolgvragen.

Wat mij opvalt in de reacties van ChatGPT is dat het model heel goed in staat is om tot waardevolle antwoorden te komen. De ruis die je normaal leest in artikelen over dit soort onderwerpen is niet aanwezig. Geen lange inleidingen, wollig taalgebruik of hyperbolen. Het is allemaal heel feitelijk. Daardoor zijn de antwoorden goed scanbaar en kom je dus snel tot de kern van wat je wil weten.

Het model houdt in veel antwoorden ook een slag om de arm. Wat ik terecht vind, aangezien de vraagstelling telkens vrij algemeen is. Het is zelfs verfrissend ten opzichte van de stelligheid die je vaak leest in antwoorden van mensen op dit soort vragen. “AI is de toekomst, je kan er niet omheen als marketeer”.

De kwaliteit van de antwoorden is indrukwekkend. Ik heb geen duidelijke onjuistheden kunnen ontdekken. Hoewel mijn eigen kennis over AI niet heel ver gaat, lijkt alles feitelijk te kloppen. Maar nog opvallender vind ik de volledigheid. Ondanks de korte antwoorden, lijken de antwoorden alle relevante perspectieven mee te nemen. Ik heb door dit interview daadwerkelijk een completer beeld gekregen van de mogelijkheden van AI binnen marketing.

Jeroen van Eck
Head of Marketing bij Picqer

14 jaar actief geweest in online marketing. Nu Head of Marketing bij Picqer. Gelooft dat goede marketing ontstaat als doelgroepkennis, creativiteit en doelgerichtheid samenkomen.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!