ScienceSunday: Tweeps zijn de eindredacteuren van Twitter

11 december 2011, 08:25

Wat is Twitter, een sociaal netwerk of een nieuws medium? Dat is een vraag die veelvuldig gesteld wordt door (online) marketeers. Even geleden is er in de wetenschap een onderzoek opgedoken van de gehele microblogging service Twitter. Het onderzoek is gebaseerd op maar liefst 41,7 miljoen gebruikers 1,47 miljard sociale relaties, 4.262 trending topics en 106 miljoen tweets. Het doel van dit onderzoek is de topologische kenmerken (structuur van het netwerk) te verkennen en de macht van het medium voor informatie uitwisseling nader te bekijken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de kenmerken van Twitter afwijken van de bekende karakteristieken van andere sociale netwerken.

Bij dit onderzoek is er een ranking gemaakt op basis van een drietal eigenschappen van een Twitter user (tweep):

1) Het aantal volgers

2) PageRank (populariteit van de tweets)

3) Retweets

Retweets als indicatie voor invloed

Van deze groepen werd onder andere de kwantitatieve vergelijking onder de loep genomen. Verder is er trending topic analyse uitgevoerd en is de verspreiding van informatie door retweets onderzocht.

Als we kijken naar de invloedrijkheid van de eigenschappen van een tweep die hierboven staan opgesomd zijn de rankings van het aantal volgers en de PageRank van een tweep gelijk aan elkaar. Er is wel een afwijking waarneembaar op basis van de retweets ten opzichte van de andere twee eigenschappen. Een tweep met veel retweets wordt geïndiceerd als meer invloedrijk in vergelijking tot een tweep met meer volgers en een hogere PageRank.

Vele consumenten zijn geabonneerd op massa media in verschillende vormen (TV, radio, kranten). Hierbij ontvangen ze gelijk het nieuws van de bron. Door onder andere retweets is Twitter anders. Het zorgt ervoor dat het nieuws van de bron als een olievlek verspreid wordt onder tweeps. Bij Twitter ontvangen mensen dus niet alleen het nieuws van tweeps die men direct volgt.

Omvang van het netwerk en retweets

Het figuur hierboven laat het gemiddelde (groen) en de mediaan (rood) per tweet zien. Elk kruisje vertegenwoordigt hier een tweet. Hierin is te zien dat de mediaan altijd onder het gemiddelde ligt. Dit indiceert dat veel tweets een hoog aantal bijkomende ontvangers, mensen die de bron niet direct volgen, hebben. Tot ongeveer 1000 volgers is te zien dat het gemiddeld aantal bijkomende ontvangers niet beïnvloed wordt door het aantal volgers van de bron van de tweet. Dit betekent dat ongeacht hoeveel volgers een tweep heeft, een tweet dezelfde waarschijnlijkheid heeft om een bepaald bereik te realiseren. Dit laat de kracht van retweeten zien.

Tweeps zijn de eindredacteuren

Geconcludeerd kan dus worden dat de grootte van het netwerk niet bepalend is voor de invloed van een tweet. Wanneer een tweet eenmaal geretweet is, verdwijnt een tweet veelal direct richting een 2e, 3e en 4e stap van de bron. Dit betekent dus een snelle verspreiding na de eerste tweet. De informatie van de tweet én de beoordeling van de informatie door andere tweeps bepaalt dus het feit of de tweet middels retweeten een groot bereik krijgt. Eigenlijk komt het erop neer dat individuen inspraak hebben in het belang van informatie. Doormiddel van een retweet is het mogelijk om het belang van een bepaald nieuwsfeit te doen stijgen. In een zekere zin zijn we getuige van de opkomst van collectieve intelligentie. Het sociale netwerk bepaalt zelf welke nieuwsfeiten trending worden of niet. In zekere zin is het netwerk de eindredacteur van Twitter!

Erik Wiese
Co-founder bij Blauw Gras

Blauw Gras is hét social content bureau van Nederland. Opvallend, herkenbaar & relevant. Als één van de eerste dedicated social content bureaus in Nederland weten wij als geen ander waar mensen echt voor in beweging komen.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!