Wordt online advertising volwassen?

28 november 2011, 09:00

Het kleine Nederland heeft binnen Europa een van de meest volwassen online advertentie markten. Nederland behoort tot een van de vijf Europese landen met een online markt groter dan 1 miljard Euro, zo blijkt uit het IAB Europe AdEX 2010 rapport wat onlangs verscheen. Niet gek zo’n positie in de top 5 voor ons kleine Nederland. Deze top delen we met grote Europese landen als UK, Duitsland, Italië en Frankrijk.

Deze gastbijdrage is geschreven door Tim Tegel werkzaam op de Marketing afdeling van WebAds

Europese Online markt floreert

De online markt liet volgens het IAB rapport in 2010 binnen Europa een overall groei van ruim 15% zien. In de opkomende markten binnen Europa, zoals o.a. Turkije, Rusland en Roemenië, is de groei voornamelijk te danken aan marketeers die de weg naar online steeds beter weten te vinden. In de volwassen markten zoals die van Nederland Zien we ook mobiel een steeds belangrijkere rol innemen. Mede natuurlijk dankzij de snelle toename van de smartphone penetratie naar 42% in Nederland (Bron: IAB Handboek Mobile Advertising)

Groot bestedingsaandeel

Kijken we vervolgens naar het percentage wat online vertegenwoordigt binnen de totale advertentiebestedingen (op basis van Warc), dan neemt Nederland wederom een hoge plaats in. Ons kikkerlandje laat met ruim 25% van de reclamebestedingen voor het mediumtype online alleen de UK (29%), Denemarken (28%) en Noorwegen (25%) voor zich. Hiermee staan we binnen Europa op de vierde plaats. Het zijn vooral de Balkanlanden zoals Slovenië, Roemenië, Kroatië en Bulgarije waar het aandeel van online binnen de totale reclamebestedingen laag liggen. In deze landen is dan ook nog een grote groei te verwachten.

Groei ondanks recessie

De Europese online markt blijkt dus ondanks de verslechterde economische situatie te groeien. In tijden van recessie – waarbij de kosten gedrukt moeten worden en toch geprobeerd wordt dezelfde resultaten te behalen – is het meten van de effectiviteit oftewel de ROI van toenemend belang. Het inzetten van een mediumtype waar dat perfect kan – zoals bij online-, klinkt dus bij velen goed in de oren. Tegelijkertijd zien we een toename in vraag naar goedkopere (exchange) inventory. Hierbij worden veel (impressies) voor weinig ingekocht. Echter er wordt er nog onvoldoende gekeken naar de kwaliteit van deze posities en de omgeving waar je vervolgens terecht komt. Het belang van een brand safe omgeving, waarbij het juiste Umfeld en goede visibility van posities van belang zijn, dreigt uit het oog verloren te worden.

To brand or not to brand

Juist nu is echter goede branding van groot belang. Zo hebben premium merken het moeilijk in economisch mindere tijden en neemt de merk voorkeur af, zo blijkt uit recent comScore onderzoek (The Effects of the Recession on Brand Loyalty and “Buy Down” Behavior: 2011 Update oktober 2011). Op de vraag ‘ik koop het merk dat mijn voorkeur heeft’ antwoorden in 2011 dan ook maar liefst 20% minder mensen met ‘ja’ dan in 2008. Om de merkwaarde in de ogen van de consument op pijl te houden is het belangrijk om op het netvlies van de consument te blijven en dus voor goede branding te zorgen, ook juist online. Dit mediumtype mag niet meer in de mediamix ontbreken; de tijd die aan online wordt gespendeerd is namelijk vrijwel gelijk aan de tijd die we TV kijken, namelijk ruim 3 uur per dag (bron: Digivaardig en Digibewust – Computer & Internetgebruik 2011 Report). Branding is bovendien van belang omdat keer op keer uit onderzoek blijkt dat merken die adverteren tijdens een recessie hier uiteindelijk sterk uit komen. Een juiste investment dus, ook voor je eigen toekomst….

Op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/pub/tjeerd-kooij/0/131/472

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!