Hoe kan je effectief en efficiënt crowdsourcen?

4 november 2011, 05:35

Crowdsourcing is populair. Steeds meer organisaties betrekken grote groepen mensen om een bepaalde meerwaarde te realiseren. Helaas gebeurt dit vaak nog niet effectief en efficiënt, met name doordat kennis ontbreekt over de verstopte risico’s van crowdsourcing en hoe crowdsourcing strategisch ingezet kan worden. Op basis van een net afgerond onderzoek, willen wij in een serie van vijf artikelen een nieuwe visie op dit onderwerp geven, om zo concrete handvatten voor organisaties te bieden die effectiever en efficiënter willen crowdsourcen. Vandaag deel 1: de start van een nieuwe crowdsourcing tool.

Een nieuw onderzoek

21 maanden geleden ontstond het inzicht dat leidde tot ons boek De C2B revolutie: het Nederlandse bedrijfsleven was namelijk steeds meer aan het crowdsourcen, maar vrijwel iedereen bevond zich in een experimentele fase. Er was nog geen echte crowdsourcing leidraad of stappenmodel en de pioniers die er al mee bezig waren maakten stapsgewijze vorderingen met trial and error, en soms met trial and success. Ons antwoord om dit gat op te vullen, waren 7 stappen. Inmiddels is De C2B revolutie tot onze blijdschap zelfs genomineerd voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2011, maar door de snelle ontwikkelingen van het vakgebied is er volgens ons alweer een nieuw gat ontstaan: ondanks dat crowdsourcing steeds meer professionaliseert, gaan zelfs de ervaren partijen nog niet altijd effectief en efficiënt te werk. Met een nieuw onderzoek – op basis van 189 wetenschappelijke artikelen en negen diepte-interviews – hopen wij dit gemis aan kennis op te vullen. De resultaten van dit onderzoek, die de basis vormen van onze nieuwe crowdsourcing quickscan methodiek, bieden concrete handvatten voor hen die effectief en efficiënt willen crowdsourcen.

Dit eerste artikel betreft een introductie met antwoorden op: hoe ziet het crowdsourcing domein er nu uit en wat is de meerwaarde van de te bespreken resultaten. De stijl die wij hiervoor hanteren, is dezelfde stijl die wij voor De C2B revolutie gebruikten: onze theorieën, gecombineerd met veel voorbeelden en aangevuld met een praktijkcase en een visie van een expert.

Het tipping point van crowdsourcing?

Dat crowdsourcing hard in opkomst is, is een feit. Steeds meer praktijkvoorbeelden worden gevormd. Je hoeft de televisie nog maar aan te zetten of je komt het fenomeen tegen. Zo speelde crowdsourcing onlangs de hoofdrol in items bij Pauw & Witteman en De Wereld Draait Door, en worden er inmiddels ook dagelijks reclames uitgezonden waarin de consument invloed had of nog steeds heeft op de desbetreffende organisatie (denk bijvoorbeeld aan de lopende campagnes van Pepsi, Hertog Jan of Vrij Soa Vrij). Mede door het scala aan mogelijkheden die het betrekken van grote groepen consumenten biedt, is crowdsourcing in allerlei varianten te vinden. Centraal aan elke vorm staat de filosofie van een aanvullende P in de marketingmix: de P van Participatie. Deze P gaat over het feit dat de consument zowel mee wil als mee kan participeren. Van het creëren van een boekenkaft, een chipssmaak, een theevariant of zelfs hondenbrokken, tot het meedenken met managementvraagstukken of het co-creëren van de bedrijfsstrategie. De crowd heeft steeds vaker getoond dat deze in staat is om een echte meerwaarde te creëren. Zelfs als het aankomt op oplossingen geven voor de wereldproblematiek. Zo zijn er recentelijk vorderingen gemaakt voor een medicijn tegen AIDS; een probleem waar onderzoekers 10 jaar mee bezig waren, lukte de crowd in 3 weken tijd.

Achtergrond onderzoek

Om effectief en efficiënt te kunnen crowdsourcen zijn twee elementen cruciaal: de kostenkant en de opbrengstenkant. Beiden zijn individueel onderzocht bij respectievelijk tien en negen succesvolle crowdsourcing cases. Deze cases zijn:

Pickwick (Dutch Tea Blend) Lay’s (Maak de Smaak)
Aegon (twee cases) NineSigma (case voor R&D)
Gemeente Amsterdam (burgerparticipatie case) Rabobank (Rabo rekeningdelen)
De Alliantie (interne crowdsourcing) Muzus (twee cases)

Sneak preview van de resultaten – de verstopte kostenkant van crowdsourcing

In de volgende twee artikelen staan verschillende aspecten van de crowdsourcing risicokant centraal, waarin uitgebreide resultaten worden gegeven. Wat al verteld kan worden is dat het onderzoek over de kosten en risico’s heeft geleid tot een overzicht van veertien verschillende soorten risico’s, die zich bij crowdsourcing initiatieven kunnen voordoen. De belangrijkste is: teleurstellende resultaten. Omdat crowdsourcing een relatief nieuwe werkwijze omvat, is er veel onzekerheid vooraf of de doelstellingen wel behaald worden. Ook is er gebleken dat niet alle relevante risico’s worden meegenomen voordat een campagne van start gaat. Met name dit laatste is een verrassend bevinding, omdat de meerderheid van de respondenten tevens aangaf, dat dit meenemen van risico’s met name een positieve invloed op het eindresultaat kan hebben.

Sneak preview van de resultaten – de strategische opbrengsten voor de marketeer

De laatste twee artikelen gaan over de mogelijke strategische voordelen van crowdsourcing, die organisaties kunnen ontvangen. Hier kan kort over verteld worden, dat dit deel van het onderzoek heeft geleid tot een aantal mogelijke crowdsourcing strategieën, die ingezet kunnen worden om het maximale uit de marketingwaarde te halen. Wanneer de consument betrokken wordt, kan bijvoorbeeld gefocust worden op het creëren van een unieke band met de consument. Daarnaast kan tegelijkertijd gefocust worden op het communiceren dat het product dat ontwikkeld wordt, samen met consumenten gemaakt wordt, op basis van hun input. De combinatie van een unieke band, en een uniek geco-creëerd product, zorgt voor een duurzaam competitief voordeel welke niet geïmiteerd kan worden. Deze strategie bleek vaak het best te werken. Meer over deze en andere succesvolle routes tot lange termijn winsten worden in de laatste twee artikelen van besproken.

Volgende week is het de beurt aan het eerste deel van de verstopte kosten van crowdsourcing, begeleid met de visie van Edwin Grim: oud Director Business Development bij NineSigma, waar hij honderden crowdsourcing campagnes vanuit de praktijk mee heeft gemaakt. In zijn case bespreekt Grim zijn vijf grootste illusies van crowdsourcing, waarin hij laat zien dat crowdsourcing geen heilige graal is.

Tim Meuleman
Co-auteur De C2B revolutie, ondernemer, spreker bij C2B

Auteur, spreker, Managing Partner bij C2B: een bureau dat met crowdsourcing, co-creatie, iBeacon en NFC chips de ideale klik met de consument levert.

Categorie
Tags

1 Reactie

  JoshuaJek

  Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master’s medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically.

  The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays.

  A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success.

  Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes.

  A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field.

  Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.

   


  8 november 2017 om 13:29

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!